Genetikk Picture

English Chinese Spain French Italian Dutch Norwegian Swedish Portuguese Taiwanese

Konklusjon

  • Friske katter: Avle bare på friske katter!
  • Effektiv populasjon: Forsikre deg om at den effektive populasjonen er stor nok! Innavlsprosenten over fem generasjoner bør være maksimum 2,5% i gjennomsnitt på alle parringene som er foretatt. Maximum ca 5% over 10 generasjoner.
  • Innavl: Ikke foreta individuelle parringer mellom katter som er nærere beslektet enn kusiner/fettere (maximum ca 6,25% på 4-5 generasjoner)!
  • Åpenhet: Vær åpen med andre oppdrettere om eventuelle problemer. Det vil være nyttig på lang sikt!
  • Ingen panikk: Unngå både å stikke hodet i sanden, og å kreve en for drastisk seleksjon mot mulige helseproblemer!