Genetik Picture

English Chinese Spain French Italian Dutch Norwegian Swedish Portuguese Taiwanese

Chinchillagenen

Tidigare trodde man att chinchilla och shaded silver bara var extrema varianter av silveragouti. Nu anser dock de flesta att det finns en speciell gen som är huvudansvarig för dessa färgvarianter (polygener påverkar dock också). Man menar då att denna gen fungerar så att den vidgar de ljusa banden på agoutistråna, vilket får till följd att hela hårstråt, utom den yttersta spetsen, blir ljust. Även de enfärgade stråna på en agouti katt blir ljusa. Genen fungerar inte på nonagouti katter. Genen betecknas Wb (widening of band) och är ofullständigt dominant. WbWb ger chinchilla eller shell golden (chinchilla utan silveranlag), Wbwb ger shaded silver eller shaded golden och wbwb ger en normal agoutipäls. Katter med genotypen A- WbWb sägs också vara tipped.

På nyfödda tipped och shaded kattungar kan man nästan alltid se tabby-/tigré-/spottedtecken. Kattungarna ljusnar sedan under lång tid, innan de får sin slutliga färg.

Nästa...