SIBIŘSKÁ KOČKA -
Historie lásky a veřejného uznání.
Picture

English Czech Dutch

[Přeložila Daniela Hypšová, www.nchk.estranky.cz]

Od Dr. Irina Sadovnikova, Mezinárodní rozhodčí všech plemen WCF.
Zvláštní aktualizovaná verze 2008, s P.S.
(řetištěno se svolením)

Tento článek byl napsán v roce 2004, publikován v ruském časopise pro milovníky koček a poté přeložen do několika jazyků na internetu. Musely však být provedeny některé změny, jak šel život a došlo k novým objevům. Uznání plné palety Sibiřských koček v CFA bylo jednou z nich, tudíž byl text nepatrně změněn. Přidala jsem také jednodušší popis tváře. Ale text také potřeboval postskripty, které odrážejí mé myšlenky při čtení nedávných publikací.

Sibiřská kočka jedním z nejzáhadnějších stvoření vytvořených člověkem a přírodou. Když píšu tuto frázi, představuji si čtenáře zmateně krčícího rameny a myslícího si: Co je na Sibirkách záhadného? Může být dokonce podivné nazývat ji čistokrevnou. Jiná plemena přitahují lidi svými exotickými jmény a neobvyklým vzhledem - Sfinxové, Somálské, Cornish Rex.. Slyšíme hudbu vzdáleného putování v těchto jménech. Hrdí majitelé stojící za klecí na výstavě nikdy neslyšeli taková slova, která každý z nás, majitelů Sibirek nejméně jednou slyšel: "Podívej, tahle krásná kočka vypadá přesně jako naše Murka!" Nebo dokonce: "Takovou kočku jsme viděli u nás na dvoře". Ale přesto... Pochybuji, že jakékoliv jiné plemeno prošlo cestu od naprosté neznámosti k mezinárodnímu veřejnému uznání v tak krátkém časovém období. Také pochybuji, že jiné plemeno rozdmýchalo tolik sporů ve své rodné zemi. Jak s původem, tak mnohými charakteristikami Sibiřských koček zacházeli felinologové dvojznačně.

O Sibiřských kočkách bylo napsáno mnoho prací Nechtěla bych se ani vracet ke všem, ani vylévat olej na skomírající plameny sporů. Tak se pokusím hovořit podrobněji o faktech, která nejsou známá čtenářům nebo která byla interpretována odlišným způsobem od těch, která používáme zde, v Saint-Petersburgu. Trochu o původu plemene, o práci, která byla potřebná k vytvoření jejich moderního vzhledu, o některých chovatelských problémech, o mezinárodnímu uznání.

Letmo k historii

O původu různých kočičích plemen se vyprávějí krásné příběhy. Posvátná Birma, pravděpodobně vytvořená ve Francii prostřednictvím meziplemenného křížení, dostala své okouzlující jméno a legendu neodmyslitelně spjatou s kočkami z Východních chrámů. Norské lesní kočky, pocházející z původních Skandinávských polodlouhosrstých koček, byly podle legendy vozatajkami bohyně Frey. O Mainských mývalích kočkách, polodlouhosrstých kočkách z pobřeží Severní Ameriky se říká, že jsou potomky divokých koček a medvídků mývalů. Existují pochopitelně i legendy o Sibiřských kočkách. Například ta, která vypráví, že pocházejí z divokých lesních koček ze sněhem pokrytých lesů tajgy a ve středověku chránily kláštery na Sibiři. A tak není divu- že když historie Mainských mývalích může být vystopována od 80. let 19. století a historie Norské lesní kočky může být vysledována od 30. let 20. století, že psaná historie Sibiřských koček se oproti ním zdá být mnohem pozdější. Ale pojem Sibiřská kočka má již skutečně dlouhou historii v mluveném jazyce.

Odbočme na chvíli od dnešního vzhledu Sibiřských koček, který je velmi dobře známý posuzovatelům koček a mnoha dalším milovníkům koček. Vraťme se zpět a pokusme se vzpomínat. Když jsme byli tázáni, co byla Sibiřská kočka a jaká byla, většina z nás by neřekla nic, než "chlupatá". Někdo by možná dodal "velká". Vylučovací metodou bychom mohli dodat "ne bílá" - jako všechny chlupaté kočky byla nazývána Angora. Ale je jisté, že nikdo by necharakterizoval tuto kočku jako "ta, co žije na Sibiři".

Psí plemena byla dost dobře známá. Kočičí plemena- poněkud nejasně. Všechny kočky se siamským zbarvením byly nazývány Siamky. Mluví se také o tzv. kočkách z džungle- když zvíře mělo příliš divokou povahu. Další "jména" plemen a další postřehy týkající se jejich vzhledu se vyskytují v některých oblastech. V jedné vesnici, domově mých přátel, se všechny šedé krátkosrsté kočky s pruhy nazývají chytači myší a dokonce byly selektovány s ohledem na jejich lovecké dovednosti, zdánlivě spojené s jejich barvou. O. S. Mironova zmiňuje jméno "Buchara", používané v některých oblastech Sibiře pro tyto huňaté kočky. Oblíbená představa Sibiřské kočky je založena na představě zvířete schopného vydržet drsné Sibiřské klima spíše než na jejím skutečném původu. "Sibiřský mráz" je dalším slovem, jehož místní určení ztratilo přímé spojení s územím.

Záhada původu Sibiřské kočky je zejména spojena s faktem, že hovoříme-li o historii směšujeme tři různé pojmy: moderní Sibiřskou kočku (plemeno se standardem a unikátním zjevem), termín Sibiřská kočka ( jejíž kořeny sahají zpět do vzdálených věků a je spíše lingvistickým, než felinologickým fenoménem) a původní polodlouhosrstou kočku žijící na území Ruska od starověku.

Pokud budeme hovořit o té poslední, způsob, jakým se tyto kočky dostaly do Ruska a rozšířily se dále na Sever a Východ jsou historické obchodní cesty, tak jako ta z Varangian do řecka a Velká hedvábná cesta. Je docela možné, že Angora, Sibirka a Peršanka měly stejné předky, nově příchozí z Malé Asie. Je také možné, že někdy se křížily s divokými stepními a lesními kočkami. Ale je to pouhá domněnka. Dokumentární záznamy o kočkách v Rusku jsou chudé, nepopisují tato zvířata. Zmiňují barvu koček, šedé kočky, ale naneštěstí ne ty huňaté. A později, když přírodovědci cestovali přes tuto zemi, věnovali pozornost pouze barvám. Brehm píše o "plemeni červených koček", kterých si povšiml v Tobolsku a Pallas podává plný popis s barevný tisk dosti masivní colourpointní kočky, jedné ze tří zvířat tohoto druhu z vrhu černé kočky a neznámého otce, které viděl v provincii Penza. Tyto záznamy nejsou více, než důkazy existence koček na území Ruska a přítomnosti určitých genů pro barvu v jejich genpoolu, ale ne milníky v historii Sibiřské kočky.
* Komentář k nejnovějším výzkumům o původu domácích koček nahlédni část 3 P.S.

Tvorba a rozvoj plemene.

Jaká je tedy historie Sibiřské kočky jako plemene, ne jen jako polodlouhosrsté kočky, která žije v Rusku? Její počátek se datuje do 80. let 20. století. Nemůže být vykládána bez toho, abychom si připomněli první roky Ruského chovatelství.

Sovětský a ruský zájmový chov koček se zrodil v takových velkých městech, jako je Riga, Moskva a Leningrad. Riga nemá žádný vztah k Rusku, zmiňuji to pouze, protože toto město bylo první v SSSR, které vytvořilo klub a pořádalo výstavy koček. Poté se konala výstava v Moskvě, následně v Leningradě. Je docela přirozené, že zástupy kočičích milovníků s jejich zvířaty proudily do prvních klubů. Atlasy koček s barevnými obrázky se objevily dlouho předtím a každý majitel kočky zkoumal svého mazlíčka, aby našel rysy podobné těmto obrázkům a romantickým popisům. Ještě si pamatuji, jak zoufale jsem chtěla, aby moje první kočka byla nazývána Norskou, protože jsem četla v docela seriózní knize, že pouze tyto kočky slezou dolů se stromu jako veverky, hlavou napřed. Moje kotě skutečně takto lezlo dolů z borovice u našeho venkovského domu. Ale když jsem přinesla do klubu svou zelenookou torbie , vyrostlou z ošklivého kačátka nalezeného na zadním dvoře zaprášené továrny, řekli mi, že je to sibiřská kočka. (V tomto dvoře blízko popelnic nacházeli také "Mainské mývalí", "Norské" a "Balinésky"... Avšak většině těchto koček se nikdy nepodařilo překonat překážku Třídy noviců. Některé zůstaly domácími mazlíčky, některé byly přijaty rozhodčími jako Sibiřské kočky).
* Podívej se na aktualizované informace o "Balinéskách" v P.S. (část 5).

V oné době byla "ve vzduchu" myšlenka vytvořit Ruské plemeno. A samozřejmě by mohlo být nazváno "Sibiřská kočka" v souvislosti s dlouhou historií s kolokací tohoto slova. Ale vzhled této kočky nebyl zcela jasný. Musí být polodlouhosrstá, ale co dál? Typ, velikost, tvar hlavy, obrysy čenichu, nasazení uší - široká škála těchto rysů zastoupených v městské a subměstské populaci polodlouhosrstých koček (nazývejme je "tradičně domorodé") studovaná felinology. Museli udělat rozhodnutí na základě typu převládajícího v populaci, a přitom brali v úvahu již uznaná plemena polodlouhosrstých koček, zejména Mainské mývalí a Norské lesní kočky. Každý se chtěl vyhnout opakování již existujících věcí.
** Podívej se na aktuální informace o "archetypech" v P.S. (část 2).


První standard plemene byl vytvořen felinology z klubu Kotofei na konci 80. let (O. S. Mironova, I.J. Katser atd.). Současně byly Sibiřské kočky registrovány a chovány dalšími ruskými felinology. V Moskvě se této práci věnovaly T. S. Emelyanová, L. K. Ovchiniková, T. D. Sapozhniková. Ale byl to Kotofei, který napsal standard. Legendární sibiřský kocour Roman, narozený v roce 1987 (majitel A. Ivanova, Kotofei), byla použit jako model. Byl jedním ze zakládajících koček pro plemeno.
*** Podívej se na aktualní informace o prvních ruských felinolozích (část 4 P.S.).

Od prvopočátku byly velmi zdůrazněny následující rysy: silný typ, masivní struktura kostí, kulaté tlapky, plný,zakulacený čenich, uši široce od sebe nasazené a oválné oči. Tvar hlavy byl specifikován jako zakulacený. Velikost byla standardem nepatrně nadhodnocena. Jestliže se text standardu z roku 1989 podobá romantickému popisu, potom standard z roku 1990, všímající si stejných částí těla obsahuje též barvu (aguti, aguti s bílou, non-aguti, non -aguti s bílou a colourpointy ve stejné skupině) a chyby.


SFF, která se v oné době jmenovala Sovětská felinologická federace, akceptovala tento standard. V roce 1991 byl na jeho základě zpracován první mezinárodní standard. WCF, v oné době mladá mezinárodní federace, byla první, která uznala Sibiřské kočky včetně sibiřských colourpointů. Další slavný kocour zakládající linie, Mars, modrý tabby point s bílou narozený v roce 1988, náležel ke Kotofei také.

Mars a jeho syn Nestor, modrobílý, mohou být nalezeni ve stovkách rodokmenů. Nestor je zakladatelem linie chovné stanice "Gel". Jeho krev byla také použita v chovné stanici "Marcell" v kombinaci s Romanovou linií (která se později přeměnila do linií Vergiliy a Lucreciy). Z "Kotofeie" také pocházejí další zakládající kočky použité v nových klubech.

Mám před sebou zažloutlé katalogy (hlavně díky běhu času, ale některé - za pomoci koček) z prvních kočičích výstav. Pokusme se tam najít Sibiřské kočky. Před rokem 1991 je majitelé zařazovali do různých plemen a skupin:


1989, Moskva, 8. - 9. května.
První Celosvazová výstava koček . V katalogu je 190 zvířat, pár jich je Perských. Skupina "Dlouhosrsté a polodlouhosrsté kočky neuznaných plemen", obsahuje 12 Sibiřských koček. Všechny mají neregistrované rodiče. Avšak skupina "Domácí kočky" je rozsáhlejší. Vidíme zde poprvé Marse, v dodatku. Na další výstavě je vystaven ve Třídě noviců jako Sibiřská kočka a stává se chovným kocourem.


1989, Riga, 23. - 24. září.
V katalogu je 164 koček a znovu téměř polovina z nich jsou Peršanky. Skupina "Oficiálně neuznaná plemena" obsahuje Sibirky a Něvy. Číslo 146 ve Třídě noviců je slavný Roman. V Otevřené třídě vidíme bývalého novice seal pointa Rickyho, který dal později život mnoha potomkům společně se Selinou. A Selina se objevuje ve Třídě noviců jako Balinéska! Je na této výstavě převedena do Sibirek. Mnoho domácích mazlíčků je tímto způsobem uznáno, když začínala ve Třídě noviců.1989, Moskva, 7. - 8. září.
V katalogu je 244 koček. Sibiřské jsou přítomny jako plemenná skupina, je jich zde 26. Kočky z Leningradu v tomto katalogu prostě zařazeny nejsou . Ale potom vystopujeme osud "Balinéského" kocoura Boyze, narozeného v roce 1988, který byl nalezen spolu se svou postarší matkou a sestrou stejné barvy v Samaře Irinou Gorinovou. Boyz, který byl také převeden do Sibirek, byl později výstavně úspěšný a žil dlouhý život.


16. září 1989 skupina chovatelů z Leningradu a Moskvy požádala o registraci Sibiřské kočky u SFF, založené v dubnu téhož roku. Plemeno je registrováno 6. srpna 1990 (Certificate No 1). Ve stejné době jsou colourpointní sibiřské kočky registrovány jako unikátní barevná varieta Sibirek s druhým jménem "Neva Masquerade" (Certificate No 2). Nyní výstavní katalogy klubů spolupracujících s SFF měly zařadit Sibiřské kočky do Skupiny polodlouhosrstých s oddělenou skupinou barev "Siberan Colourpoint (Něva Masquerade)".


Výstava klubu Kotofei, 5. - 6. ledna 1991. V katalogu je 342 koček, 119 Sibiřských, včetně 29 colourpointů. Ve Třídě noviců je 50 Sibirek, s 13-ti colourpointy. Nejstarší kočce je téměř 10 let, ale je vystavena ve Třídě Noviců. Je tam hodně zvířat první generace s certifikáty o narození (ještě žádné rodokmeny, aby dostali rodokmen místo "rodného listu", první generace potomstva měla být posouzena rozhodčími). Potomci Romana, Marse a a spousty dalších tvoří novice.Navzdory hojnému množství plemenného materiálu, měla zvířata na počátku 90. let mnoho toho, co bylo požadováno. Vrhy byly "rozdrobeny na kusy". Sibirkami se zabývali pouze nadšenci... Mnoho klubů a dokonce i rozhodčích o Sibirkách hovořilo pohrdavě. Ale v téže době se zájem o Sibirky zvedl a spoupal v zahraničí. Jestliže zvířata, která byla dříve importována do Východního Německa a Československa byla těmito "populárními" Sibiřskými kočkami bez jakéhokoliv standardu nebo dokumentů (mimochodem, jsou zakladateli některých Evropských linií nedostatečných typů), potom se export na počátku 90. let skládal z prvních a druhých generací Sibiřek, tedy již výsledků chovu. Potomci Romana byly exportováni do USA Elisabeth Terrellovou z CHS Starpoint.


Linie Starpoint jsou v USA stále vysoce ceněny.

Značný počet koček různých barev byl importován do Německa Hansem a Betty Schluztovými (chovatelská stanice "Newskij's"), které hrály velkou roli v popularizaci plemene v Evropě. Newskij's Magadan Terranka, kocour pocházející z této chovné stanice, by mohl soutěžit na výstavách dokonce ještě v dnešní době. Ale přesto první vlna exportovaných Sibirek byla celkově slabé kvality. Vyústilo to v situaci, kdy se každý chovatel nebo majitel chovatelské stanice snažil vytvořit vlastní standard pro svá zvířata. V oné době si někteří zahraniční posuzovatelé mysleli, že Sibirka je slabší typ Mainské mývalí kočky. Nebo dokonce kříženec Norské lesní kočky a Mainské mývalí. Všechna tato plemena mají podobnou stavbu srsti s nepatrnými rozdíly, všechna jsou dosti velká a statná. Nebyl snadný úkol nalézt rozdíly v jejich velikosti, délce nohou a ocasu, tvaru hlavy, které byly uvedeny v prvním standardu. Ačkoliv hrubý standard WCF v roce 1990 byl založen na standaru "Kotofeie", v roce 1991 prodělal první oficiální standard některé změny: vysoké lícní kosti byly záhadně přidány k zakulacenému tvaru hlavy a ocas měl být dlouhý až velmi dlouhý- to skutečně připomínalo špatné Mainské mývalí. Zvláště, když vezmeme v úvahu skutečnost, že bylo velmi obtížné najít ideální představitele obou plemen v Evropě.

Charakteristické rysy Sibiřské kočky musely být ve standardu zdůrazněny, aby Sibirky získaly veřejné uznání. Tyto charakteristiky musely být nalezeny a fixovány v plemeni, aby byl vytvořen unikátní vzhled. Důraz byl kladen na tvar hlavy. široké a nízké lícní kosti spojené jemnou linií k zaoblené tlamě neměly být zaměňovány s hlavou Maniské mývalí nebo norské lesní kočky. Poprvé byly tyto rysy popsány u Leningradsko-Saint Peterburgské populace a začleněny do standardu PFS (I.A. Okulov, E.J. Dimitrieva) v roce 1991.


Byla selektována velká skupina koček (například Frazy, Romanova vnučka, Gladys, Marsova dcera, Pyshka narozená v roce 1988 , která se později stala první Sibiřskou kočkou- Světovou šampionkou) a dva kocouři, nejbližší požadavkům nového standardu (jedním z nich je Georgij, narozený v roce 1987, použitý jako zakladatel chovatelské stanice "Knyaz Gvidon").


Avšak tito kocouři nevykazovali dominanci. Ale nápad měl úspěch: v klubu se objevil nový nalezenec, kočka "v pytli". Jedna stará dáma přinesla svou kočku v pytli! Byl to kocour Max narozený v roce 1989, velký, silný kocour barvy seal tabby point s téměř ideálními konturami hlavy a téměř perfektní srstí, jen trochu příliš krátký. On byl tím, který se ukázal být dominantní. Tak dominantní, že až do současnosti jeho samičí potomtsvo ve třetí a čtrté generaci dává vrhy jeho malým kopiím všech uznaných barev.


Jeho linie, započatá chovatelskou stanicií "Nightingale" pokračuje chovatelskými stanicemi "Dikaya Krassa" a "Dom Filina". Můžeme již hovořit o úspěších linií jeho synů (W.Ch. Arsenij Nevski a Gr. I. Ch. Filimon). Tento tvar hlavy byl brzy začleněn do standardu WCF.

V roce 1994 na semináři IFSJ stejné kontury lícních kostí a kontury tlamy byly použity ve skladbě detailnejšího standardu, než byl standard PFS. Tvar hlavy byl specifikován jako "lichoběžník". Tento standard byl publikován ve sbírce standardů původních plemen,v současné době je platný v SFF a nemá žádné významnější odchylky od dnešního standardu WCF. Ve standardu SFF nacházíme "krátký široký lichoběžník", "krátkou a širokou hlavu" ve standardu WCF, mají kontury lícních kosti a tlamy stejný popis. Délka ocasu je stanovena podle těžkého typu zvířete:"střední" ve standardu SFF, "k lopatce" ve standardu WCF.

Další chov Sibiřských koček v Rusku je detailně popsán v mnoha publikacích. Vytvoření Union of Siberian Cat´s Fanciers v Moskvě (T. E. Pavlova) přispělo k popularizaci tohoto plemene v mnoha ohledech. Toto sdružení úspěšně pořádá výstavy pouze pro toto jedno plemeno a vede záznamy o tom, které Sibirky se staly Světovými šampiony.


Olisia Laskovy Zver' a Bay Sultan Laskoviy Zver'

Není snadné získat kočky dobrého moderního typu. Pokud je práce na typu založena na liniové plemenitbě kočky uvnitř jedné chovatelské stanice budou brzy stejného typu nejen s fixovanými přednostmi,ale též s fixovanými chybami. Výměna chovného materiálu mezi ruskými chovatelskými stanicemi je stále nedostatečná. A pokud se děje, potom je to zejména pro začlenění nové barvy nebo "ředění". Každá chovatelská stanice je spokojená se svým typem což což je ospravdelnitené v mnoha ohledech. Naštěstí špatný typ protáhlých Sibirek postupně zapadá do minulosti. Mnoho chovatelských stanic dosahuje velkých úspěchů ve tvaru těla. Velká, těžká zvířata se silnýma nohama a velkými kulatými tlapkami se nyní vidí mnohem častěji. Kromě toho byly získány a fixovány takové atraktivní barvy jako je zlatá a stříbřitá.


Mezi těmoto fotografiemi jsou dvě Sibiřské kočky. Dokážete je nalézt?
Odpověď je na konci této stati!

Nejproblematičtějšímí záležitostmi jsou kvalita srsti a tvar hlavy. Až donedávna, když jsme vyřazovali úzké hlavy, špičaté nebo úzké tlamy, které vůbec neodpovídaly standardu, bylo nejobtížnějším úkolem získat správný tvar poplatný ne měkkým tkáním, ale struktuře kostí. Standard záměrně zdůrazňuje skutečnost, že zaoblení v obličejové části je závislé na zaklenutí lícních kostí a na plné tlamě, ale nikoliv na plných tvářích. Tato věc je základní, abychom vyloučili nežádoucí typy blízké poloperským kočkám.

Hlavní rysy žádoucích a nežádoucích typů Sibiřských koček:

  Nežádoucí typ
(příliš slabý)
Žádoucí typ Nežádoucí typ
(poloperský)
Tvar hlavy, tvar lícních kostí
Tvar čela a profilu
Textura srsti Nesouvisí se
slabým typem
Oční štěrbiny

Zaklenutí lícních kostí Sibiřské kočky sahá k k vnějšímu nasazení ucha a u jedné z koček nežádoucího typu do středu ucha. Vzdálenost mezi špičáky Sibiřské kočky je velká, nízký oblouk čelisti mezi tesáky je téměř rovný. Zvíře nežádoucího typu má ostrý oblouk a vzdálenost mezi špičáky je krátká. Opticky se taková hlava zdá být zakulacená díky plným tvářím a vyvinutým měkkým tkáním na tlamě. Struktura kostí ideální Sibirky je snadno pohmatná, dokonce lícní kosti kočky v plné srsti jsou dobře viditelné. Pokud přidáme rozdíl ve výšce lebky (ideální Sibiřská kočka má jemný sklon z ploché lebky k rovnému širokému noisnímu hřbetu, zdůrazněný směrem růstu srsti), textura srsti (kočka nežádoucího typu má předimenzovanou podsadu a naopak, její krycí srst je příliš jemná) a tvar očí (horní oční víčko Sibiřské kočky musí tvořit oválná tvar oka) a často nízké nasazení uší, potom je snadné odmítnout certifikát. Samozřejmě, že ne všechny z těchto rysů se vyskytují najednou. To je důvod, proč věnovat pozornost lícním kostem.


Fiodor Della Niva

Fiodor Della Niva, Itálie

Abychom to řekli krátce a stručně: široká hlava Sibiřské kočky je formována širokými, nízkými oblouky lícních kostí, dobrou vzdálenstí mezi ušima, dobrou vzdáleností očí a širokým nosem. Plná tlama je formována širokou, nízkou čelistí se značnou šíří mezi špičáky a zakulacenými polštářky vousů. Profil je tvořen plochým čelem, které se zvedá v úrovní obočí, mělkou prohlubní u kořene nosu, rovným nosem a zablenou bradou.

Sklon k získání dekorativnějších koček je často charakterizován delší srstí, někdy společně se změnami v její textuře. Naneštěstí se často setkáváme s příliš jemnou srstí, ne pouze u ředěných barev a některých linií colourpointů, ale také u četných stříbrných a co je ještě podivnější - někdy u plnobarvených černých tabby. Pozice rozhodčího zde má velký význam, jmenovitě preference přiměřené textury s pevnou mastnou krycí srstí, délka a zvláště barva a kresba. Bereme-li v úvahu skutečnost, že jak barva , tak kresba nejsou odměněny více než 5-ti body, kočka s nejasnou kresbou nebo mdlou barvou bez jiných chyb v typu, tvaru hlavy a textuře srsti, může prakticky získat toužebných 98 bodů. Chyby v textuře srsti (do 20 bodů) mají být striktně penalizovány , zvláště jestliže je předimenzována podsada nebo chybí typická vodu odpuzující krycí srst. Vedlo by to k přísnější selekci vzhledem k textuře srsti v chovatelských stanicích.

Stejný sklon k dekorativnosti někdy vyústí v příliš doširoka otevřené oči, téměř kulaté. Je lepší držet se zlatého středu. Oči Sibiřské kočky by měly být posazeny široko od sebe, měly by být dosti velké, ale ne kulaté. Hluboké a blízko posazené oči jsou pro Sibirku zrovna tak nepatřičné jako kulaté, široce otveřené.

Odpovědi: Kočka # 1 je čistokrevná Sibiřská kočka štíhlého typu,
Kočka # 3 je čistokrevná Sibiřká kočky hypertypu,
Kočky ## 2 ad 4jsou čistokrevné Perské kočky s typem "panenkovské" tváře.

Sibiřské kočky v zahraničí.

V Americe pozměnili standard po svém, avšak rozumějte, že zde bylo třeba uvést tolik rozdílů, kolik je možné k odlišení od podobných plemen, aby získali uznání. Bylo to vyjádřeno v upřednostnění zaoblených tvarů ve všech oddílech standardu. Hlava, oči, břicho Americké Sibirky by mělo být téměř kulaté a speciální pozornost je věnována nízkému nasazení uší. Naproti tomu standard nespecifikuje lícní kosti. Nejlepší chovatelské stanice, abychom řekli pravdu, se stále drží "našeho" typu moderní Sdibirky. Sibiřské kočky mají plný statut šampiona v TICA a CFA.

V Evropě byla populace po dlouhou dobu velmi odlišná. špatné typy s dlouhýma nohama a ocasem, protažené tlamy a vysoké lícní kosti byly dosti rozšířené. Kočky měly dokonce oválné tlapky a neměly podsadu, jak bylo uvedeno v jejich druhém "novém" standardu. Ale v posledních letech se vzhled Sibiřských koček v evropských zemích dostatečně zlepšil. Uvážlivé importy v kombinaci s dobře promyšleným chovnem přinesly své ovoce. A znovu zajímavý trend - navzdory rozdílům standardu ( ve standardu FIFe měli dlouhý ocas a vysoké lícní kosti až do roku 2006) nejlepší kočky mají náš moderní vzhled.

Naneštěstí jak v USA, tak v Evropě jsou chovatelské stanice, které se drží myšlenky zaoblenosti příliš pevně a kde kočky vypadají příliš jako tradiční staré Peršanky. To je škodlivá tendence, neboť směřuje proti původní myšlence selektovat kočky unikátního jasně odlišeného vzhledu.

Je velmi málo evropských zemí, které by nevěděly nic o Sibiořských kočkách. Sibirky se nedávno dostaly do Velké Británie, ačkoliv tento ostrov pro ně byl nějaký čas uzavřen. Narodilo se zde již několik generací dobrých Sibirek. A 8. září 2004 jsme se dozvěděli dobrou zprávu: prezentace Sibiřského plemene na setkání Výkonného výboru GCCF byla korunováno jeho uznáním. Standard GCCF je detailnější, než standard WCF, ale zároveň je analogický našemu standardu v termínech typu a uznaných barev.

Nyní se Sibiřská kočka nachází ve všech částech světa kromě Antarktidy. Chovatelské stanice jsou v Japonsku, Jižní Africe, Jižní Koreji. Sibiřská kočka dobyla svět ve zlomku vteřiny a chystá se udržet si svou pozici.


Almaz Manekineko Mike

TICA/RW. OD.SGC Almaz Manekineko Mike, Japonsko

Salikons Ida

Salikons Ida, švédsko

P.S. Sedm Postskript

Část 1: Hypoalergenické kočky

Dalším vývojem bylo zkoumání skupiny Sibiřských koček pro Feld 1, známý alergen. V původním textu článku z časopisu jsem měla krátkou část věnovanou údajným hypoalergenickým rysům Sibiřských koček. V oné době jsem mohla pouze úspěšně citovat příběhy a hypotetizovat, nyní máme na čem stavět.

Siberian Research Inc., (nezisková organizace chovatelů Sibiřských koček) testovala množství Sibirek na hladiny Fel-d1 jak v srsti, tak ve slinách (http://siberianresearch.org/about-allergens.htm). Výsledky ukazují, že mnoho Sibirek má nižší hladiny alergenů než jiná plemena, potomstvo od koček s testovanými nízkými alergeny způsobí alergii s menší pravděpodobností, než potomstvo z jiného páření. Nebyl zjištěn žádný vzájemný vztah mezi colourpointy a hladinami alergenů.

Část 2: Archetypy Sibiřské kočky

A ještě dalším vývojem byl stálý růst zájmu o původ a vývoj domácích koček, s čímž souvisí zajímavé publikované články. Nejzajímavější série článků Dr. A. Kolesnikova často používá pojem: "archetyp Sibiřské kočky". Toto slovo je, ve skutečnosti, neobyčejně vhodné když mluvíme o Sibiřských kočkách, neboť jeho význam označuje:

  1. původní vzor nebo model z něhož jsou kopírovány, nebo na kterém jsou založeny všechny věci stejného druhu, model prvotní formy, prototyp.
  2. (v Jungovské psychologii) kolektivně zděděná něvědomá myšlenka, vzor myšlení, obraz, atd. universálně přítomný v individuálnch í psýchách (duších)

A v biologii:

  1. primitivní všeobecný plán struktury vyvozený z charakteru přírodní skupiny rostlin nebo zvířat a převzatý, aby charakterizoval předky, od kterých pocházejí všichni potomci
  2. původního předka skupiny rostlin nebo zvířat.

Ve všech významech je "archetyp" očividně pojmem, něčím co neexistuje ve skutečnosti, ale možná existovalo v minulosti. Avšak je to pouze spekulace, že můžeme znovu vytvořit tento archetyp. Nikdo nikdy nebyl schopen pouze studovat středověké pozůstatky domácích koček na území Ruska, ale také vidět obrázky nebo číst detailní popis. Vzhled Sibiřských koček sleduje "archetyp" v mnoha významech a "Jungovská filosofie" je z nich nejdůležitější. Jak zmiňuji na začátku svého článku o historii Sibirek, nebyla diktována pouze typem převládajícím v městských nebo subměststých populacích, ale také všeobecnou představou kočky vzdorující velkým mrazům a s ohledem na tvar hlavy, zřetelným rysům, životně důležitým, aby sibirky nebyly zaměněny s již existujícími plemeny. Častá přítomnost colourpointů mezi původními pouličními kočkami a domácími mazlíčky byla také včleněna do základů Sibirek posílená myšlenkami na rozdílnost v barvách. Cituji Dr. Kolesnikova: "První Ruští felinologové se použili plemenných archetypových rysů běžných jak pro velká města, tak pro Sibiřský "zapadákov". Také ilustruje tuto myšlenku existence takového archetypu podobnostmi ve fenotypu koček po "nadbytku outcrossů mezi kočkami z různých lokací" Ráda bych věděla, jestli identické fenotypové pdobnosti byly dostatečným důvodem pro autora, aby souhlasil, že potomci liniového chovu na typ bez colourpontů mají stejný archetyp?

Test pro nepředpojaté čtenáře: prosím rozhodněte, který z kocourů vyobrazených na obrázcích má mnohačetné colourpointní předky? (ěď je na konci článku!)


Část 3: Původ plemen koček

Důležitým milníkem v porozumění původu domácích koček byla práce "The ascent of cat breeds: Genetic evaluations of breeds and worldwide random-bred populations" od Moniky J. Lipinsky a dalších. Tento článek, na jednu stranu, ukazuje výsledky genetických analýz, které (cituji): "jasně vytyčují čtyři genetické skupiny koček, odpovídající Evropě, území Středomoří, Východní Africe a Asii".

Interpretujíc tyto výsledky, Kolesnikov zdůrazňuje, že "Nejdůležitější je, že nedávné molekulární genetické analýzy jednoznačně demonstrovaly, že Siamský druh koček (v nichž Thajská reprezentuje jeden z archetypů) jsou geneticky nejvzdálenější od zbytku kočičích plemen stejně jako od Evropských a Středomořských pouličních koček. Sibiřské kočky obsažené v této studii nepředstavují žádnou výjimku a jsou umístěny na opačné větvi tohoto genetického stromu". Také přitahuje pozornost čtenáře k faktu, že Perské kočky ztratily jejich místně specifické genetické rysy a jsou nyní bližší Západní, než Středomořské skupině.

Na druhou stranu, vědci také uvádějí:

  1. Že k další separaci došlo potom co se kočky z Jihovýchodu dostaly mezi těsnou skupinu Západoevropských koček a rozptýlené skupiny Středomořských, Severoasijských a Východoafrických koček;
  2. Že Sibiřské kočky jsou geneticky blízké náhodným populacím Západní Evropy. Toto odporuje hypotéze o Iránu/Kavkazu/Sibiři jako jedinému původu plemene.

Citovaný článek také zmiňuje vnitřní heterogenitu Sibirek a uvádí, že několik plemen má mnohočetný původ: "Pět plemen (Britská krátkosrstá, Exotická krátkosrstá, Norská lesní, Perská a Sibiřská) vykazují pododdělení uvnitř každého plemene, což naznačuje mnohačetný původ". Vnitřní heterogenita Sibirek, o níž se zmiňují vědci nemůže být skutečně překvapivá, když vezmeme v úvahu rozlohu Ruska.

Pokud necháme stranou umělá plemena, k nimž by v současnosti měla být počítána i britská krátkosrstá, zůstanou nám Norské a Sibiřské -neměli bychom se domnívat, že jsou příbuzné, přičemž nesou mnohačetné (ale pravděpodobně ne identické) místní zvláštnosti, že ušly dlouhou cestu bok po boku před tím, než byly odděleny? A není tento mnohočetný původ důvodem pro genetickou diversitu jak je zmiňováno ve Fig.4 citovaného článku - NFO jsou druhým geneticky nejdiverznějším plemenem po Sibirkách? A není genetická diversita přínosem pro chov? Konečně, to je co si autor článku myslí.
Tento výzkum nezahrnuje Evropské krátkosrsté kočky. Mám silné podezření, že v Rusku by vykazovaly mnohočetný původ též.

Část 4: "Amatérští Argonauti spěchali hledat felinologické zlaté rouno"

Jak je zřejmé z citace pocházející z druhé části článku Dr. Kolesnikova, v níž autor důsledně ujišťuje o "nedostatku systematického vzdělání prvních Ruských felinologů", což samozřejmě může být porovnáno čtenářem s hlubokými felinologickými znalostmi Ph. D.(Kolesnikova) v biologii. Dovolte mi, abych představila Argonauty, kteří se účastnili tvorby Sibiřského Standardu v St. Petersburgu:
Olga Mironova si zasluhuje, aby byla jmenována jako první. Čtenář by si možná mohl uvědomit, že je lékařkou, s lékařským vzděláním a samozřejmě i v genetice podl význačnými specialisty v této oblasti. Později se paní Mironova zapojila do chovu psů. Na rozdíl od chovu koček, chov psů, posuzování a výcvik byl kontrolován Sovětským státem pro očividné důvody- policiejní služby a ochrana hranic. DOSAAF, Sovětská organizace podporující pomoc (spolupráci s.) armádě a námořnictvu, byla vládnoucím orgánem klubů chovatelů psů. To znamená, že vzdělání pro rozhodčí psů a chovatele bylo na vysoké úrovni jak teoretické, tak praktické, charakteristické pro Sovětský vzdělávací systém. Týkalo se zemědělských zvířat , zookultury, genetiky a hlubokého mnohastupňového školení. Paní Mironova , kvalifikovaná jako rozhodčí, posuzovala psy dosti dlouho před tím, něž předala své znalosti a odborné znalosti chovu koček. Založila Kotofey, klub, který začal práci na standardu Sibirek. Pořádala semináře a vzdělávala Ruské felinology, než aby byla vzdělávána někým z oblasti chovatelů koček.

Vedoucím chovatelského výboru v Kotofey byla Ph. D. v Biologii, Elena Dimitrieva. vědecká výzkumná pracovnice na Státní univerzitě v ST. Petersburgu, přednášela genetiku členům Kotofeye a později (členům) nového klubu, PFS, jehož presidentkou byla v oné době, kdy standard Sibirek dostal zřetelný hlavní popis (viz historie standardu výše). Došlo k tomu za Dr. Dimitrievy, že Max, seal tabby point, kocour zakladatelské linie byl vybrán jako chovný zakladatelský kocour v chovném programu, který byl vytvořen a dal život stovkám koček standardního typu. Naneštěstí Dr. Dimitrieva ztratila kontakt s chovatelstvím koček z osobních důvodů, ale její kurzy si její studenti ve felinologii pamatují.

Někteří amatérští Argonauti...

A když budeme hovořit o nedávnějších specialistech s biologickým vzděláním, kteří plně podporovali rysy na barevné paletě Sibirek, proč se nepodívat na Dr. Yaninu Melnikovu z Minsku? Molekulární genetička, která má vzdělání jako rozhodčí. Není jen rozhodčí WCF, ale také hostující rozhodčí CFA, kromě toho pořádá semináře o genetice pro CFA.

Část 5: Balinesky a jim podobné

Často se stává, že lidé čtoucí ze stejných zdrojů, mohou dojít k totálně odlišným závěrům. Zde musím odporovat Dr. Kolesnikovovi, který směšuje dvě představy:

  1. kočky bez rodokmenu, které měly neregistrované rodiče, jejichž majitelé chtěli, aby tyto kočky byly registrovány jako Norské, Mainské mývalí, Balinéské nebo jiné, a
  2. kočky novice, kteří byli přijati jako předs tavitelé řečených plemen a byly použity v chovu.


Mitrofan Dikaya Krassa

Mitrofan Dikaya Krassa,
SIB n 21 33.

Co je tak překvapujícího na videu, které popisuje Dr. Kolesnikov? Znám spoustu případů, kdy se lidé mylně domnívali, že jejich domácí mazlíčkové náleží k nějakému určitému plemeni. Dokonce nyní, když mluvíme s majiteli mazlíčků, často se setkáváme s takovými myšlenkami. Zatímco pracuji na tomto článku, mi instalatér, který opravuje koupelnu vypráví příběhy o jeho "Norské kočce", samozřejmě bez PP a místního původu. Jakkoliv se snažím, nemohu ho přesvědčit, že tato kočka jenom vypadá tak nějak jako Norská. V časných letech Ruského organizovaného chovatelství bylo velmi snadné přihlásit kočku neznámého původu do Třídy noviců pod libovolným jménem, které lichotilo egu. Nic než toužebné myšlenky.

Musím opakovat, že všichni tito novici šli různými cestami. Někteří zůstali mazlíčky, někteří byli přeměněni do původního plemene, očividně typ a srst diktovaly možnost, že tyto kočky jsou vhodné pro chov Sibirek, ale Angory byly také hojné mezi přijatými novici. Norské a Mainské mývalí byly izolované případy. Zvláště v Rize, moho pouličních koček bylo použito k počátku chovu Mainských mývalích, ale nyní se tento chov prakticky zastavil. Co se týče Balinesek, v St. Petersburgu nebyly známy případy, že by novicové byli přijímáni jako Balinésky- z důvodu absence siamského typu. Jestliže někde nějací SLH colourpointi neznámého původu byli včleněni do chovného programu Balinések, poté co byly použity v chovu Balinések, nemohly už být převedeny k Sibirkám. Dovolte mi, abych připomněla čtenáři skutečnost, že pouze novicové mohou být přijati nebo převedeni k jinému plemeni podle fenotypu, NIKDY kočky s registrovanými rodiči.

Část 6: Colourpointní vlny

Nejprve, hovoříme-li o Thaiských kočkách, mohu čtenářům připomenout, že zde neexistovaly žádné Thaiské kočky coby plemeno dříve, než byly Sibirky uznány? Hovoříme zde o krátkosrstých colourpointech. Jako v jakékoliv náhodné populaci se zde vyskytují různé typy. Některé mohly být těžké a velké, jiné elegantní a kultivované. Když byly Tahiské kočky vytvářeny jako plemeno, zdrojem byla náhodná populace se středně lehkou stavbou kostí, avšak, existovaly také kočky středně těžkých a těžkých typů a felinologové nikdy nesnili o tom, že by je použili jako Thaiské kočky. SFF uznal Evropskou krátkosrstou v colourpointní varietě prostě ptoro, že zde také byla spousta takových typů krátkosrstých colourpointních koček. Avšak toto nedošlo širšího ohlasu, protože Evropská krátkosrstá nebylo plemeno vyvinuté v Rusku. Takže colourpointní "Pallas" kočka nebyla Thaiská kočka. Ani to nebyla Siamka. Byla to pouliční kočka neznámého původu, masivního typu (viz stavba kostí!) charakteristická pro ruské domorodé kočky, ale odlišné barvy. Jelikož se narodila černé kočce, znamená to přítomnost recesivní formy genu v populaci. Jak se tam dostal - to je otázka, kterou nedokážeme zodpovědět na současné úrovni vědomostí. Ale jelikož tam byla po dlouhou dobu, není o nic odlišnější vzhledem k populaci než jakákoliv jiná mutace lišící se od divokého fenotypu černé tabby.

Není důvod se přít, když hovoříme o původu colourpointní mutace. šance nezávislé mutace mimo mutace z Jihovýchdodní Asie je dosti vzdálená. Jádrem sporu je: jak dalece v čase musí ležet mutace, jak dávno to musí být, kdy se dostala do Ruska aby ji Dr. Kolesnikov započítal do původního genpoolu? Kočky, které ji nesou se musely v Rusku objevit, krome toho dostatečně brzy na to, aby neobsahovaly alely b a bl, které u těchto pouličních koček v Rusku nebyly nikdy přítomny.

Genetická geografie ukazuje, že původ mutace klasické tabby je na Britských ostrovech. Měly by tedy být považována za neruskou? Je to pouze jeden z množství příkladů prot to, jak do jaké míry jsme schopni provádět hodnocení toho, co je cizí a co není.

Podle mého skromného názoru, plemeni, které bylo vyvinuto na základě populace ruských polodlouhosrstých pouličních koček může být dovoleno, aby vlastnilo všechny geny, které tato populace měla v době, kdy začal chov. Nikdy jsem neviděla žádné důvody ani pro přidávání, ani pro odstraňování barev. Ledaže by někdo chtěl vytvořit něco opravdu odlišného od již existujícího plemene, kočku, která vypadá jako divoké druhy. V tomto případě by však neměla být odlišná pouze barva...

První vlna colourpointů přišla do Ruska století před Obrazcovovými kočkami. Nadto, pokud je někdo pokládá za úhelné kameny zavedení cp genu do populace polodlouhosrstých koček, proč tedy byly tak hojné v 80. letech v St. Petersburgu a dosti vzácné v Moskvě, kde původní Obrazcovovy kočky žily? Zřejmá odpověď je frekventovanější přítomnost tohoto genu v recesivní formě v Petrohradě. Bylo to proto, že město je námořním přístavem? Tak proč potom dalším místem frekventovaného výskytu cp polodlouhostsrých koček je Samara a ne Vladivostok? Existuje jistá pravděpodobnost, že Obrazcovovy kočky přispěly k rozšíření genu, ale nemůže být jediným důvodem.

A co více, rychlost kočičí reprodukce předpokládá, že ne pouze první zavedení cp genu do populace ruských koček bylo "zředěno" a "stráveno" stovkami generací, ale že také opětovné zavedení Obrazcovovými kočkami leží minimálně mezi 12 a 20 generacemi před tím, než začal chov Sibirek.

Hovoříme-li o colourpointech, kteří se objevují uvnitř Sibiřského plemene, skutečná první vlna byla formována pouličními kočkami vzatými z populace koček žijících na ulicích, aby se započalo s chovem. Lišily se od svých ne cp sester a bratrů pouze barvou.

"Druhá vlna" nastala ne způsobem, který je navržen v článku Dr. Kolesnikova, jak je vysvětleno v části 5. Pokud autor měl na mysli nesprávné uznání několika nečistokrevných koček jako noviců Sibirek některými nekritickými rozhodčími, potom souhlasím- ale proč by měli být považováni za výsledky chovu Balinesek? Byla to většinou nádherně huňatá koťata koupená na trzích bez průkazů původů.

"Třetí vlna"... zde mám tendenci souhlasit s autorem. Vždy zde byla a bude snaha pokusit se o outcross a máme některé výsledky těchto outcrossů jak u koček bez cp genu, tak s cp genem. Faktem je, že musíme spojit síly, abychom eliminovali tyto výsledky z chovné populace, ať už je barva jakákoliv. To se může stát pouze posouzením typu a struktury srsti především.

Část 7: Recesivní a dominantní barevné mutace v chovu

Nejprve musím uvést, že stříbrná byla k Sibirkám zavedena stejným způsobem jako ostatní uznané barevné mutace náhodným pářením uvnitř populace pouličních koček. Je zde od počátku plánovaného chovu, zrovna tak jako colourpointi. Zavedení stříbrné od jiného plemene by tudíž nebylo nutné, bylo by škodlivé a nepovolené Federací zájmových chovatelů koček. Totéž platí pro zavedení cp genu od jiného plemene. Tento gen zde však byl a také u "nejarchetypičtějších" Sibirek, které jsem kdy viděla.

Když jsem se snažila porozumět skutečnému nebezpečí cp mutace, zavadila jsme o doporučení, která ukazovala, jak pracovat s dominantními rysy zavedenými do populace: vysvětlujícími, že stříbrná může být chována za použití jednoho předka (což, jak to vidím já, vede ke stále se zvyšujícímu inbreedingu) a že je snadné monitorovat nežádoucí rysy. Pochopila jsem to správně, že nežádoucí rysy viděné očima jsou fenotypické znaky jako typ, srst atd.? Tak jaký je rozdíll mezi doporučenou kontrolou a obvyklým monitorováním typu, srsti atd se provádí u všeho potomstva všemi chovateli?

Typ a barva spolu nesouvisí. Dominantní barevná barevná mutace je doprovázena všemi ostatními genetickými vlohami (přítomnými u kočky uváděné do chovu), které ovlivňují typ, srst, zdraví atd., které mohou být recesivní, dominantní, vykazují neúplnou penetraci nebo jsou polygenetické. Neexistuje žádné spojení mezi způsoby, jak se tyto vlohy dědí. Pro chov- nestříbrná kočka získaná od heterozygotního otce může být v typu stejně tak dobrá jako špatná, jako jakákoliv jiná stříbrná kočka. Nebude použita pro chov stříbrných, ale může být použita pro chov jiných barev. Jaké přechodné potomstvo by mělo být eliminováno? Přeřechodného fenotypu? Jak může stavba těla a textura srsti souviset na recesivní nebo dominantní povaze barevné mutace?

Každý chovatel sleduje kvalitu koťat. Žádný chovatel nemůže "přečíst" kompletní genotyp, ať už se jedná o dominantní nebo recesivní mutaci. Kde tedy leží nebezpečí? V neschopnosti chovatele vidět jestli plnoberevná kočka nese akromelanický gen? Toto může být prokázáno jednoduchým testem. Nebo neschopností pochopit, jaké geny ovlivní typ? Není žádný rozdíl mezi dominantním a recesivním barevným genem. Copak by někdo věřil, že jestliže bude dlouhonosá stříbrná kočka použita k chovu je snadnější eliminovat špatný typ, než když je použita dlouhonosá colourpointní kočka?

Pokaždé, když se chovatel dostane mimo své vlastní linie, což je nevyhnutelné, pokud někdo nechce klesnout do inbreedingu a incestu, existuje riziko získání nekompatibilní linie a zničení typu. Dokonce, i když roky chováte červené tečkované kočky a přidáde červenou tečkovanou z nepříbuzné linie, můžete získat nečekaně špatně potomstvo, které musí být vyřazeno z chovu.

Spočívá nebezpečí v něčem škodlivém geneticky spojeném s genem cs? Ještě jsme nezjistili, že existuje něco takového. Je to dosti nepravdopodobné, mimochodem, jinak kočky chované mnoho let (Siamky, Birmy, Ragdollové atd.) by všechny byly ohroženy něčím škodlivým.

Jaký je důvod pro doporučení kontrolovat geneticky všechny heterozygotní kočky z colourpointních a necolourpointních spojení? Abychom se dokázali vyhnout tomu, že získáme colourpointní koťata? Tak proč colourpointy vůbec používáme?

Pro mě je toto těžko pochopitelný zlomyslný kruh, bez jakéhokiliv opodstatnění, než je přesvědčení, že cp gen je cizí…a s tím již dlouhou dobu nesouhlasím. V podstatě je to věc vkusu a stereotypu.

Mohu opakovat, co jsem řekla výše? Proč nespojíme síly, abychom podpořili Sibirky se standardním fenotypem místo boje proti všemu, na co se liší názory?


Tři generace:
GICh Alionka Dikaya Krassa, WCh Iz Ermitage Hirdon a Platon Dikaya Krassa


Odpověď pro nepředpojaté čtenáře:
Kočky ## 1, 4, 8 ad 10: kocouři černí tabby, nositelé colourpointního zbarvení, with několika colourpointními Sibirkami v rodokmenu.
Kočky ## 2, 3, 7 ad 9: kocouři černí tabby bez jakýchkoliv colourpointů v liniích.
Kočky ## 5 ad 6: kocouři seal tabby point, pocházející výhradně z colourpointních linií.

Všechny tyto Sibirky jsou kocouři z různých zemí s ruským původem, vykazující nápadnou podobnost a stabilitu standardního typu se širokými nízko nasazenými lícními kostmi, masivní tlamou a mírnými liniemi profilu.

© 2008. Irina Sadovnikova, Mezinárodní rozhodčí všech plemen WCF.