G2 - Grundkurs 2 - Uppfödning för nybörjare Picture

Choose your language:
English Swedish Dutch/Flemish German


Picture

©PawPeds

Kurs G2 har följande innehåll:

 • Uppfödaransvar
 • Katthållning - lagar, tillstånd och förordningar
 • Mentorskap
 • Avelsplanering
 • Val av avelsdjur
 • Att äga en avelshane
 • Att äga en avelshona
 • Behandling med p-piller
 • Grundläggande genetik
 • Färggenetik
 • Ärftliga sjukdomar och defekter
 • Infektionssjukdomar
 • Parning
 • Dräktighet
 • Förlossning
 • Könsbestämning av kattungarna
 • Defekter hos kattungarna
 • Handmatning av kattungar
 • Färgbestämning
 • Registrering och intyg
 • Kattungarnas utveckling
 • Selektera kattungarna
 • Försäljning

Denna kurs sträcker sig över tio veckor. Även här får kursdeltagarna läsa artiklar, göra tester, skriva små uppsatser och lösa problem i anslutning till artiklarna. Både obligatoriska grupparbeten och individuella arbeten förekommer.

Observera att kurserna kräver en del arbete från deltagarnas sida! De flesta av våra elever ägnar över 4 timmar i veckan åt G2-kursen, men det varierar lite beroende på bakgrundskunskaper och studievana.

Anmälan till kurs

Om du skulle vilja gå G2, kontakta Peter för att komma med på kölistan! Notera att G2 endast är öppen för den som läst och klarat G1-kursen!

Kursavgiften ligger för närvarande på 800 kr. Detta kan komma att ändras i framtiden. Du betalar först när du har erbjudits en plats och accepterat.

Villkor

Observera att anmälningsavgiften inte betalas tillbaka vid avhopp eller om man ångrar sig innan kursstarten, oavsett anledning. Man kan heller inte räkna med att få en ny plats vid ett annat tillfälle utan att betala igen.

Vi gör ingen skillnad på orsaken till avhoppen. Ofta handlar det om mycket personliga skäl som vi inte anser att vi ska gräva i för att bedöma hur goda skäl eleven hade att hoppa av.

Vid mycket tidigt avhopp, företrädesvis innan kursstarten, kan vi i vissa fall ordna det så att anmälningsavgiften kan få vara innestående till ett senare kurstillfälle. Detta gäller endast under förutsättning att vi kan fylla platsen med en annan sökande. Den anmälda har dock inte rätt att kräva att vi ska ordna med detta.

Efter avhopp under pågående kurs kan vi ibland erbjuda elever möjlighet att hoppa in på en annan kurs när någon elev på den kursen hoppar av. Det förutsätter förstås att den eleven hoppar av ungefär lika tidigt eller tidigare i kursen som den eleven gjorde som tar över platsen. Ju senare man har hoppat av desto större är chansen att vi kan ordna med en sådan reservplats. Vi gör vad vi kan för att hjälpa till, men vi kan inte garantera att vi kan lösa det i samtliga fall. Om man vill försäkra sig om en egen plats så snart som möjligt anmäler man sig i vanlig ordning och betalar en ny avgift när inbjudan kommer. Man får då en ny plats ända från kursstarten.

Examenskokard

Personer som deltar i kursen och klarar examensuppgifterna listas på en särskild sida i PawPeds. De kommer också att ha rätt att på sin hemsida och i annan annonsering använda den banner som finns här ovanför, för att visa att de har gått denna kurs.

Liten lägesrapport

Kölistan till G2-kursen på svenska är för närvarande 62 namn lång. Vårkursen 2020 är fullbokad. Nästa kurstillfällen planeras till hösten 2020.

Uppdaterat 2020-02-12