G2 - Algemene Cursus 2 - Kattenfokprogramma voor beginners Picture

Choose your language:
English Swedish Dutch/Flemish German

[Vertaald door Geert Coppieters, Nevartis cattery.]

Picture

©PawPeds

De G2 cursus bestaat uit volgende inhoud:

 • Verantwoordelijkheden van de fokker
 • Huisvesting en zorg - Wetten, vergunningen en regelgeving
 • Mentorship
 • Fokplan
 • Het kiezen van uw fokkatten
 • Een dekkater bezitten
 • Een fokpoes bezitten
 • Anticonceptiva
 • Basisgenetica
 • Kleurengenetica
 • Genetische ziekten en gebreken
 • Infectieziekten
 • Verparing
 • Zwangerschap
 • Worp van de kittens
 • Het bepalen van het geslacht van de kittens
 • Gebreken bij de kittens
 • Flesvoeding kittens
 • Kleurbepaling
 • Registratie en certificaten
 • Ontwikkeling van de kittens
 • Evalueren en selecteren van de kittens
 • Verkoop van de kittens

Deze cursus is gespreid over tien weken. Ook bij deze cursus zullen de studenten artikelen lezen, testen uitvoeren, bevindingen neerpennen en problemen oplossen in verband met de artikelen, zowel in groep als individueel.

Houd er rekening mee dat de cursussen heel wat tijd vereisen van de deelnemers! De meeste studenten besteden meer dan 4 uur per week voor de G2 cursus, maar dit varieert, afhankelijk van achtergrondkennis en hoezeer men bekend is met studiemethodes.

Deelname aan de cursus

Gelieve Peter te contacteren indien u zich wil opgeven voor de G2 cursus, en vraag haar dat ze u op de wachtlijst zet. Belangrijk: men kan alleen deelnemen aan de G2 cursus indien men geslaagd is in de G1 cursus.

Deelname aan de cursus kost op dit ogenblik ongeveer 98 (plus bankkosten voor het overschrijven van deze som). De prijs kan mettertijd veranderen. U hoeft slechts te betalen wanneer we u een plaats in de cursus aanbieden en wanneer u die ook aanvaard hebt. Indien u geen plaats heeft bekomen in de eerstvolgende cursus, wordt u op de wachtlijst gezet voor een latere cursus.

Voorwaarden

Het cursusgeld zal niet worden terugbetaald als u besluit om de cursus te verlaten of als u van mening veranderd voordat de cursus begint, ongeacht de redenen hiervoor. U kunt hiermee ook geen plaats verkrijgen in een toekomstige cursus, tenzij u de vergoeding daarvoor betaalt.

Wij maken geen onderscheid tussen de redenen waarom een deelnemer de cursus verlaat of van gedachten veranderd.. De redenen hiervoor zijn vaak persoonlijke aard en het is niet aan ons om te beoordelen wanneer een deelnemer een goede reden heeft of niet om te stoppen met de cursus.

Indien een persoon, die het cursusgeld betaald heeft, ons al heel vroeg informeert dat hij / zij niet kan deelnemen aan de cursus, bij voorkeur vr aanvang van de cursus, kan in sommige gevallen het cursusgeld worden gebruikt voor een plaats in een latere cursus. Dit alleen als we een plaats in de cursus kunnen vullen met een andere deelnemer. Het oplossen van een dergelijk probleem kan echter niet als een eis gesteld worden door een deelnemer.

Als een deelnemer zich terugtrekt in de loop van de cursus, kunnen we de deelnemer soms een plaats bieden in een volgende cursus, als daar een deelnemer de cursus verlaat. Dit is alleen een optie als die deelnemer op hetzelfde moment, of eerder, de cursus verlaat als de deelnemer die deze plek gaat overnemen. Dit betekent dat een deelnemer die op een later tijdstip uit de cursus wegvalt, een grotere kans maakt op een plek in een volgende cursus, zonder opnieuw te betalen.

We zullen doen wat we kunnen om te helpen, maar we kunnen niet garanderen dat we dit in alle gevallen kunnen oplossen. Als u er zeker van wilt zijn de studies te vervolgen in een latere cursus, zult u zich opnieuw moeten aanmelden en opnieuw het cursusgeld betalen als u de uitnodiging krijgt. U heeft dan een nieuwe plaats vanaf het begin van die cursus.

Examen banner

Katteneigenaren en fokkers die deelnemen aan en slagen in de tentamens van deze cursus, zullen worden opgenomen in een specifieke pagina op PawPeds. Zij zullen ook het recht hebben om gebruik te mogen maken van de banner hierboven op hun websites, om aan te tonen dat zij voor deze cursus met glans zijn geslaagd.

Statusverslag

Op dit ogenblik is er een wachtlijst van 83 personen voor de G2 cursus in het Nederlands/Vlaams.Voorlopig hebben we geen G2 in Nederlands / Vlaams

Laatste bijwerking 2020-04-12