Jak mohou veterináři požádat o účast ve zdravotním programu HCM:

English Swedish

[Přeložila Daniela Hypšová, www.nchk.estranky.cz]

Veterináři, kteří mají zájem účastnit se screeningového programu PawPeds by mĕli splňovat následující podmínky:

  1. Mít licenci k vykonávání veterinární medicíny.
  2. Odpovídající teoretické a praktické vzdĕlání v oblasti veterinární kardiologie. Příklady takového vzdĕlání jsou úspĕšné složení ECVIM odborné zkoušky z veterinární kardiologie nebo podobná zkouška nebo vzdĕlání v ESAVS kursu ve veterinární kardiologii a nadto pracovat společnĕ se zkušeným specialistou.
  3. Vĕnovat čas vyšetřování koček v programu Pawpeds spolu se schváleným specialistou.
  4. Provádĕt vyšetření koček ultrazvukovým přístrojem určeným pro kardiologii, který umožňuje provedení vyšetření v adekvátní kvalitĕ.


  5. Dále by specialista mĕl:

  6. Provádĕt vyšetření koček podle instrukcí pawpeds, což zahrnuje i fakt, že majitel musí podepsat zprávu před tím, než jsou provedena jakákoliv vyšetření.
  7. Provádĕt echokardiografické vyšetření za použití standardních hledisek pro mĕření a vyhodnocení morfologie a pohybu srdečních struktur.
  8. Klasifikovat kočky podle kritérií Pawpeds pro HCM pozitivní, equivovcal - nejasné a normální. Toto zahrnuje znalosti o normálních referenčních rozmezích srdečních mĕření použitých v programu PawPeds.
  9. Mít znalosti o chovných doporučeních Pawpeds (přečíst si zde tato chovná doporučení).
  10. Komentáře a zprávy zasílat v angličtinĕ.

Pokud splňujete tyto kvalifikační předpoklady, prosím, zašlete svůj podrobný životopis v angličtinĕ:

Åsa Ohlsson
Email: asa@pawpeds.com