Doporučení pro chov, SMA

English Swedish

[Přeložila Daniela Hypšová, www.nchk.estranky.cz]

SMA je autosomální recesivní choroba. V současnosti nevíme, jak široce rozšířená tato choroba u Mainských mývalích koček je, zpočátku se usuzovalo, že se vyskytovala zejména v jedné linii, ale později bylo objeveno, že se vyskytuje i v dalších liniích.

Jelikož je dostupný DNA test, mohou být diagnostikováni jak nositelé, tak postižené kočky. Doporučuje se následující postup pro kočky v chovném programu:

  • Důrazně se doporučuje testovat kočky, které mají příbuzného, který je nositelem nebo je postižený.
  • Testování chovných koček u nichž není známo, že by představovaly zvláště velké riziko, je též dobrým nápadem, protože současní nositelé se objevili v liniích, které dříve nebyly pokládané za riskantní.
  • Nositelé mohou být použiti v chovu, ale pouze tehdy, když jsou pářeni s kočkami s normálním genotypem s ohledem na mutaci SMA a když si uvědomíme, že 50% potomstva bude též nositeli. Všichni kupci koťat - nositelů a koťat neznámého statutu ze spojení, kde oba rodiče nejsou negativní by měli být informováni o této chorobě a riziku použití takového kotěte v chovu. Heterozygotní nositelé nikdy nevykazují známky onemocnění, proto by se mohl kdokoliv domnívat, že se jedná o nepodstatnou informaci pro kupce mazlíčka. Avšak protože není neobvyklé, že se kupci mazlíčků později rozhodnou, že chtějí mít od své kočky potomstvo a někdy bez toho, aby kontaktovali chovatele, je důležité, aby též kupci mazlíčků plně porozuměli podstatě choroby a situaci u svého kotěte.
  • Postižené kočky (s oběma SMA geny defektními) by neměly být použity v chovu.