Anbefalinger i forbindelse med Test og Avl

English Swedish

[Oversatt av Ann Therese Hardy-Olufsen]

Følgende anbefalinger er utarbeidet for Maine Coon rasen. Andre raser er kanskje bedre stilt med litt andre anbefalinger enn disse, men på nåværende tidspunkt er anbefalingene for Maine Coon rasen de eneste vi har. Forhåpentligvis vil vi også få flere rase-spesifikke anbefalinger til andre raser.

Anbefalinger i forbindelse med Testing:

Den første HCM-testen bør tas når katten er 1 år gammel og før katten brukes i avl. Det anbefales at katten testes igjen årlig til den er over 3 år gammel. Deretter anbefales en test av katten når den er 5 år gammel. Med hensyn til de katter som spiller en stor rolle i det generelle avlsarbeidet, eller katter som er i særlig risikogruppe ("equivocal" testresultater eller katter som har en eller flere nære slektninger som er diagnosert positiv for HCM) vil det være lurt å også ta en test senere, for eksempel rundt 8 års alder. Legg merke til at dette er generelle anbefalinger som bør vurderes individuelt for hver katt.

Anbefalinger i forbindelse med Avl:

Også her er anbefalingene generelle, og man skal vurdere tilfellene individuelt for hver enkelt katt.

*) Nære slektninger betyr i denne sammenheng søsken, foreldre og deres avkom.

Normalt hjerte:
Katter med normal hjertestatus ifølge testen og uten slektninger *) som er testet positiv for HCM kan selvfølgelig brukes i avl ut fra HCM-perspektivet.

Diagnosert positiv for HCM:
En katt som er diagnosert positiv for HCM bør av uansett grad ikke brukes i avl.

Katter med equivocal testresultater

Equivocal betyr at man har funnet noe med hjertet under HCM-testen som ikke er 'normalt', men på tidspunktet testen tas kan man ikke slå fast om det er HCM, eller om det kan utvikles til HCM eller ikke. Det betyr ikke automatisk at katten vil utvikle HCM!!!! Equivocal betyr tvetydig. Avviket kan skyldes andre ting som høyt blodtrykk, nyresvikt, eller andre ting. Katten kan også ha normale variasjoner av 'standardverdiene', som for eksempel at hjertemusklene kan være større enn hos en gjennomsnittlig katt; kun senere tester vil kunne påvise om det er HCM eller ikke.

Katter som blir testet til equivocal bør takles på denne måten:

Equivocal, yngre enn 2 år:
Hvis katten var yngre enn 2 år da testen ble tatt, anbefales det å ikke bruke katten i avl. Istedet bør ny test foretas etter at katten har fylt 2 år.

Equivocal, 2-3 år:
Hvis katten var mellom 2 og 3 år da testen ble tatt, kan et kull lages hvis det er absolutt nødvendig, og hvis katten ikke har hatt kattunger tidligere. Partneren bør selvfølgelig være testet negativ for HCM og ikke ha noen nære slektninger *) som har testet positivt for HCM. Disse kattungene er det ikke tillatt å bruke i avl på dette tidspunktet. Denne restriksjon om å ikke bruke kattungene kan man se bort fra hvis foreldrene som er i risikogruppen testet negativt eller fremdeles er equivocal ved en ny test etter gjeldende katt er blitt 3 år.

Equivocal, eldre enn 3 år:
Hvis katten var eldre enn 3 år da testen ble tatt kan katten brukes i avl, men bør kun parres med en Maine Coon som er testet negativt og som ikke har noen nære slektninger *) diagnosert positivt for HCM.

Nære slektninger til HCM-positive katter

Hvis en katt testes positivt, anbefales følgende for nære slektninger*:

Et nært familiemedlem diagnoseres positiv for HCM, den gjeldende katts hjerte er normalt når katten er yngre enn 2 år gammel:
Det anbefales å ikke bruke disse kattene i avlsprogrammer, inntil katten i en alder av 2 år testes negativ for HCM.

Et nært familiemedlem diagnoseres positiv for HCM, den gjeldende katts hjerte er normalt og katten er mellom 2 og 3 år gammel:
Høyst ett kull på katten kan anbefales hvis katten ikke har hatt kattunger tidligere. Partneren bør ha et normalt hjerte, og ingen nære slektninger *) diagnosert positivt for HCM. Kattunger fra dette kullet anbefales ikke til avl på nåværende tidspunkt. Disse restriksjonene med hensyn til å ikke bruke kattungene i avl kan man se bort ifra hvis foreldrene i risikogruppen fremdeles ikke viser tegn til HCM i en alder av 3 år.

Et nært familiemedlem diagnoseres positivt for HCM, den gjeldende katts hjerte er normalt og katten er eldre enn 3 år:
Hvis katten selv ikke viser tegn på HCM i en alder av 3 år, kan katten brukes i avl. Den bør allikevel parres med en Maine Coon som er utenfor risikogruppen (ikke equivocal eller har nære slektninger *) diagnosert positiv for HCM).

Hvis katten testes Equivocal og den i tillegg har nære familiemedlemmer som er testet positiv for HCM, så bør du vise ekstra forsiktighet.

Hjelp!

Hvis du er i tvil om hva som er gjeldende for din katt, vennligst ta kontakt med en av kontaktpersonene som er tilknyttet helseprogrammet!