Aanbevelingen voor testen en fokken

English Swedish

De hierna vermelde aanbevelingen gelden voor Maine Coons. Andere rassen hebben misschien een ander protocol nodig, maar op dit moment hebben we alleen de aanbevelingen voor Maine Coons. Later zullen er hopelijk nog andere, voor andere rassen, bijkomen.

Aanbevelingen voor het testen:

De eerste HCM test zou gedaan moeten worden op de leeftijd van 1 jaar en voordat de kat wordt gebruikt in een fokprogramma. Daarop volgende testen worden jaarlijks aanbevolen totdat de kat 3 jaar oud is. Daarna is de aanbeveling om de kat te testen op de leeftijd van 5 jaar. Als het Maine Coons betreft die een belangrijke rol in een fokprogramma bekleden of die zich in een risico volle positie bevinden (gediagnosticeerd als "verdacht" of een naaste verwante van een kat met HCM) is het het beste om later nogmaals een test te doen, bijvoorbeeld op 8 jarige leeftijd. Vergeet a.u.b. niet dat dit slechts een algemene richtlijn is, die in elk specifiek geval op een andere manier geïnterpreteerd kan worden.

Aanbevelingen voor fokken:

Ook hier zijn de aanbevelingen van algemene aard en moet elk geval apart bekeken worden.

*) naaste verwanten zijn broers en zussen, ouders en hun nakomelingen.

Normaal hart:
Als uit de test blijkt dat katten een normaal hart hebben, en zij geen naaste verwanten *) met HCM hebben, kunnen zij uiteraard voor de fok ingezet worden vanuit een HCM oogpunt.

Gediagnosticeerd als HCM positief:
Katten waarbij vastgesteld is dat ze HCM hebben zouden niet voor de fok ingezet moeten worden.

Katten met als test uitslag: verdacht

Verdacht (of equivocal) betekend dat er iets in het hart is gevonden wat niet 'normaal' is, maar ten tijde van de test is het niet zeker of het HCM is of niet... Het betekend dus ook niet automatisch dat de kat HCM zal gaan ontwikkelen!!!! Verdacht betekend niets meer of minder dan verdacht. De afwijking kan door andere dingen veroorzaakt worden zoals hoge bloeddruk, nierfalen, of iets anders. De kat kan ook een normale variatie hebben op de 'standaard' waarden, zoals bijvoorbeeld de papillair spieren die een beetje groter kunnen zijn dan die van de doorsnee kat; enkel verdere onderzoeken kunnen aantonen of dit HCM is of niet.

Gevallen waar vastgesteld is dat katten "HCM verdacht" zijn moeten voor de fok als volgt behandeld worden:

Verdacht, jonger dan 2 jaar oud:
Als de kat jonger dan 2 jaar was op het moment dat de test werd uitgevoerd wordt het niet aanbevolen om deze kat voor de fok te gebruiken. In plaats daarvan wordt een volgende test gedaan op een latere leeftijd.

Verdacht, 2-3 jaar oud:
Als de kat tussen de 2 en 3 jaar oud was op het moment dat de test werd afgenomen, kan één nest gepland worden als het absoluut noodzakelijk is, en als de kat nog niet eerder nakomelingen heeft gehad. De partner moet dan uiteraard een normaal hart hebben en mag geen naaste verwanten *) hebben die HCM positief zijn. De kittens uit deze combinatie mogen voorlopig niet voor de fok ingezet worden. Dit verbod op het gebruiken van deze kittens kan worden opgeheven indien de risicovolle ouder een normaal hart heeft of als het hart nog steeds verdacht is bij een volgende test op de leeftijd van 3 jaar.

Verdacht, ouder dan 3 jaar:
Als de kat ouder was dan 3 jaar op het moment van de test, kan de kat opgenomen worden in een fokprogramma, maar alleen indien het dier wordt verpaard met een Maine Coon met een normaal hart en die geen naaste verwanten met HCM heeft.

Naaste verwanten van katten met HCM

Als bij een kat HCM is vastgesteld worden de volgende aanbevelingen gedaan voor de naaste verwanten *):

Naaste verwante *) met HCM, het hart van de kat zelf is normaal als de kat jonger is dan 2 jaar:
Deze katten zouden niet ingezet moeten worden in een fokprogramma totdat ze toestemming krijgen om opgenomen te worden in een fokprogramma na een nieuwe test op de leeftijd van 2 jaar.

Naaste verwante *) met HCM, het hart van de kat zelf is normaal op de leeftijd van 2-3 jaar:
De aanbeveling is hier maximaal één nest indien de kat niet eerder nakomelingen heeft gehad. De andere ouder moet dan een normaal hart hebben en mag geen naaste verwanten met HCM hebben. Voor de kittens uit dit nest wordt aanbevolen ze voorlopig niet voor de fok te gebruiken. De aanbeveling om deze kittens niet voor de fok te gebruiken kan worden opgeheven als de risicovolle ouder nog steeds geen tekenen van HCM vertoont op de leeftijd van 3 jaar.

Naaste verwante *) met HCM, het hart van de kat zelf is normaal als de kat ouder dan 3 jaar is:
Als de kat nog steeds geen tekenen van HCM vertoont op de leeftijd van 3 jaar dan kan de kat ingezet worden in een fokprogramma. De kat zou echter bij voorkeur verpaard moeten worden met een risicovrije partner (dus niet "verdacht" of een kat met een naaste verwante met HCM).

Als de kat als verdacht uit de test komt, en er ook een naaste verwante is met HCM, moet u extra voorzichtig zijn.

Help!

Indien u onzeker bent over wat van toepassing is op uw kat, aarzel niet om contact op te nemen met de contactpersonen voor het gezondheidsprogramma!