Anbefalinger i forbindelse med Test og Avl

English Swedish

[Oversat af Anne N. Jensen, Proprius Maine Coons.]

Følgende anbefalinger er udarbejdet for Maine Coon racen. Andre racer er måske bedre stillet, med lidt andre anbefalinger, men for nu er anbefalingerne for Maine Coon racen de eneste vi har. Forhåbentligt vil vi også senere få flere race-specifikke anbefalinger til andre racer.

Anbefalinger i forbindelse med Testning:

Den første HCM test, bør foretages når katten er 1 år gammel og før katten anvendes i avlen. Følgende test anbefales årligt til katten er over 3 år gammel. Herefter anbefales en test af katten når den er 5 år gammel. Med hensyn til de katte der spiller en stor rolle i det generelle avlsarbejde, eller katte der er i særlige risikogruppe ("equivocal" testresultater eller katte der har en eller flere tætte slægtninge, der er diagnosticeret positiv for HCM) vil der være klogt også, at få lavet en test senere, fx omkring 8 år gammel. Læg venligst mærke til, at dette kun er generelle anbefalinger, som bør vurderes individuelt for hver kat.

Anbefalinger i forbindelse med Avl:

Også her er anbefalingerne generelle og man skal vurdere tilfældene individuelt for hver enkelt kat.

*) Tætte slægtninge, betyder i denne sammenhæng, søskende, forældre og deres afkom.

Normalt hjerte:
Katte med normal hjertestatus ifølge testen og uden slægtninge *) der er testet positiv for HCM, kan selvfølgelig anvendes i avlen, ud fra HCM perspektivet.

Diagnosticeret positiv for HCM:
Katten diagnosticeret positiv for HCM, uanset af hvilken grad bør ikke anvendes i avl.

Katte med "equivocal" testresultater

Katte der bliver testet equivocal, bør takles på følgende måde:

Equivocal, yngre end 2 år:
Hvis katten var yngre end 2 år, da testen blev lavet, anbefales det ikke at anvende katten i avl. I stedet bør en yderligere test foretages efter katten er blevet 2 år gammel.

Equivocal, 2-3 år:
Hvis katten var mellem 2 og 3 år, da testen blev lavet, kan et kuld laves hvis det er absolut nødvendigt, og hvis katten ikke tidligere har lavet killinger. Den anden forældre til katten, bør selvfølgelig være testet negativ for HCM og ikke have nogen tætte slægtninge *) der er testet positiv for HCM. Disse killinger er ikke tilladt at anvende i avl, på det pågældende tidspunkt. Denne restriktion om ikke at anvende disse killinger, kan man se bort fra, hvis forældrene der er i risikogruppen, testet negativ eller stadig er equivocal ved en yderligere test efter pågældende kat er blevet 3 år.

Equivocal, ældre end 3 år:
Hvis katten var ældre end 3 år, da testen blev lavet, kan katten anvendes i avl, men bør kun parres med en Maine Coon, der er testet negativ og som ikke har nogen tætte slægtninge *) diagnosticeret positiv for HCM.

Tætte slægtninge til HCM-positive katte

Hvis en kat testes positiv, anbefales følgende for tætte slægtninge *) :

Et tæt familiemedlem diagnosticeres positiv for HCM, pågældende kats hjertet er normalt da katten er yngre end 2 år gammel:
Det anbefales ikke, at anvende disse katte i avlsprogrammer, indtil katten i en alder af 2 år testes negativ for HCM.

Et tæt familiemedlem diagnosticeres positiv for HCM, pågældende kats hjertet er normalt da katten er mellem 2 og 3 år gammel:
Højst et kuld på katten kan her anbefales, hvis katten ikke tidligere har lavet killinger. Den anden forælder, bør have et normalt hjerte, og ingen tætte slægtninge *) diagnosticeret positiv for HCM. Killinger fra kuldet anbefales ikke til avl på nuværende tidspunkt. Disse restriktioner med hensyn til ikke, at anvende killingerne i avl, kan man se bort fra hvis forældrene i høj risiko, stadig ikke viser nogen tegn på HCM i en alder af 3 år.

Et tæt familiemedlem diagnosticeres positiv for HCM, pågældende kats hjertet er normalt da katten er ældre end 3 år:
Hvis katten selv ikke udviser tegn på HCM, i en alder af 3 år, kan katten anvendes i avl. Den bør dog parres med en Maine Coon, der er udenfor risikogruppen (ikke equivocal eller har tætte slægtninge *) diagnosticeret positiv for HCM).

Hvis katten testes Equivocal, og den også har tætte familiemedlemmer der er testet positiv for HCM, så bør du være ekstra forsigtig.

Hjælp!

Hvis du er i tvivl om hvad der gør sig gældende for din kat, så kontakt venligst en af kontakt personerne tilknyttet helbredsprogrammet!