Oftalmoskopisk undersökning

English Swedish

Tidigare var det enda sättet att identifiera katter med PRA, en oftalmoskopisk undersökning (=ögonspegling). En sådan företas av veterinärer med specialistutbildning i tekniken. I Sverige finns det en officiell förteckning över dessa certifierade veterinärer (se lista över certifierade ögonveterinärer). Den oftalmoskopiska undersökningen är fortfarande viktig med tanke på risken för nya mutationer som inte fångas upp av DNA-testen.

På kliniken, innan själva undersökningen, ges särskilda ögondroppar till katten. Avsikten med dessa är att vidga pupillerna. På kliniken blir du också ombedd att fylla i ett särskilt formulär. Eftersom både hundar och katter undersöks av ögonveterinärerna, ber vi dig försäkra dig om att du fyller i den blankett som utformats av Aby & Somaliringen (rasring för kattraserna abessinier och somali). Denna blankett ska i Sverige finnas tillgänglig på varje veterinärklinik med tillgång på certifierad ögonveterinär. Den kan också på särskild begäran fås från Aby & Somaliringen (fråga kontaktpersonen för abessinier & somali).

Innan själva undersökningen, kontrollerar veterinären din katts ID (mikrochip eller tatuering). Kom därför ihåg att ta med stamtavlan/registreringsbeviset, behövs vid ID-kontrollen.

Efter undersökningen fyller veterinären i resultatet på blanketten. Ägaren får ett ex (kopia), samtidigt som ett ex sänds till hälsoprogrammet för registrering. Alla resultat för abessinier och somali införs i PawPeds databaser. Observera att vi i dagsläget inte registrerar ögonspeglingsresultat för andra raser än abessinier och somali!

Hjälp!

Om du känner dig osäker och har frågor, tveka inte att vända dig till någon av kontaktpersonerna för detta hälsoprogram!

nclude virtual="/includes/vertical_ad.shtml" -->