Rekommendationer för testning och avel (PRA)

English Swedish

Abessinier & somali

Följande rekommendationer har utarbetats för abessinier och somali.

PRA är en sjukdom med autosomal recessiv nedärvning. Eftersom det finns en DNA-test tillgänglig, kan både affekterade (kommer att insjukna) och bärare av sjukdomsanlaget påvisas. DNA-testen identifierar mutationen på rdAc-genen som orsakar PRA hos katt. Därför är det viktigt att fortsätta med ögonspeglingen för att tidigt upptäcka nya mutationer.

Aby & Somaliringen rekommenderar följande:

 • Enbart katter med känd rdAc-status ska användas i avel.
 • Bärare kan användas i avel, men får bara paras med katter som är normala (som ej har någon muterad rdAc-gen).
 • Affekterade katter (med dubbel uppsättning av den muterade rdAc-genen) får inte användas i avel.
 • Alla katter som används i avel bör ögonspeglas en gång före två års ålder och helst två gånger till under sin livstid, sista gången inte före 7 års ålder.
 • Sällskapskatter bör helst ögonspeglas minst en gång.

Siames & besläktade raser

Följande rekommendationer har utarbetats för siames och med siames besläktade raser (siamese, oriental KH & LH, balines, seychellois KH & LH, peterbald).

PRA är en sjukdom med autosomal recessiv nedärvning. Eftersom det finns en DNA-test tillgänglig, kan både affekterade (kommer att insjukna) och bärare av sjukdomsanlaget påvisas. DNA-testen identifierar den muterade rdAc-genen (den som orsakar den vanligaste formen av PRA).

PawPeds arbetsgrupp för hälsoprogrammet mot PRA hos siames med besläktade raser, rekommenderar följande:

 • Enbart katter med känd rdAc-status ska användas i avel.
 • Bärare kan användas i avel, men får bara paras med katter som är normala (som ej har någon muterad rdAc-gen).
 • Affekterade katter (med dubbel uppsättning av den muterade rdAc-genen) får inte användas i avel.
 • Alla köpare av kattungar som är bärare och kattungar vars PRA-status är okänd (där inte båda föräldrarna är fritestade och negativa) ska informeras om sjukdomen, om det faktum att en förälder är bärare och om den risk som finns om kattungen används i avel. Heterozygota bärare kommer visserligen aldrig att få några symptom och då kan man lätt tänka att informationen är irrelevant för den som köper en kattunge bara till sällskap. Men eftersom det inte alls är ovanligt att köpare av katter till sällskap senare ändrar sig och i alla fall vill ta en kull efter sin katt och de då kanske drar igång det hela utan att höra med uppfödaren till katten, så är det lika viktigt att köpare av kattungar till sällskap också till fullo förstår vad sjukdomen innebär och vad det kan betyda för deras kattunge.

Ocicat

Följande rekommendationer har utarbetats för ocicat.

PRA är en sjukdom med autosomal recessiv nedärvning. Det finns några olika genetiska defekter som leder till PRA. Den vanligaste mutationen är rdAc som förekommer hos flera kattraser. DNA-testen identifierar mutationen på rdAc-genen som är den vanligaste orsaken till PRA hos katt. Eftersom det finns en DNA-test tillgänglig, kan både affekterade (kommer att insjukna) katter och bärare av sjukdomsanlaget påvisas.

Oci Cat Club rekommenderar följande:

 • Enbart katter med känd rdAc-status ska användas i avel.
 • Bärare kan användas i avel, men får bara paras med katter som är normala (som ej har någon muterad rdAc-gen).
 • Affekterade katter (med dubbel uppsättning av den muterade rdAc-genen) får inte användas i avel.

Hjälp!

Om du känner dig osäker och undrar vad som gäller för din katt, tveka inte att vända dig till någon av kontaktpersonerna för detta hälsoprogram!