Tabell över nedärvning av PRA (Progressiv Retinal Atrofi)

English Swedish

återges med benäget tillstånd av Svenska Siamessällskapet (SES)


PRA är en ärftlig ögonsjukdom som gör att näthinnan sakta förtvinar och katten blir blind. På denna sida illustreras hur nedärvningen ser ut.


Picture

= Normal - "negative", katt utan sjukdomsanlag, nedärver ej sjukdomsanlaget för PRA


Picture

= Bärare/carrier - katt med ett sjukdomsanlag den kan nedärva


Picture

= Sjuk/affected - katt med två sjukdomsanlag den nedärver, kommer också att utveckla sjukdomen


________________________________________________________________________________

+       

Normal katt paras med normal

100% av avkommorna blir normala/fria från sjukdomsanlaget

_______________________________________________

+       

Normal katt paras med anlagsbärare

50% blir anlagsbärare, 50% blir normala

_______________________________________________

OBS! Nedanstående kombinationer är ej tillåtna enligt Svensk Djurskyddslag. Länk till Jordbruksverket: Avel

+       

Anlagsbärare parad med anlagsbärare

25% av avkommorna blir sjuka, 50% blir anlagsbärare och 25% normala

_______________________________________________

+       

Anlagsbärare parad med sjuk katt

50% av avkommorna blir sjuka och 50% anlagsbärare

_______________________________________________

+       

Sjuk katt parad med normal

100% av avkommorna blir anlagsbärare

_______________________________________________

+       

Sjuk katt parad med sjuk

100% av avkommorna blir sjuka

_______________________________________________

Copyright © Svenska Siamessällskapet 2011

Uppdaterad: 2020-05-14