Kontaktpersoner för hälsoprogrammet mot PRA

English Czech German Danish French Icelandic Italian Dutch Norwegian Portuguese Swedish

Om du har några frågor kring hälsoprogrammet mot PRA, är du mycket välkommen att vända dig till någon av kontaktpersonerna:

Abessinier & somali

Monica Einarsson
E-post: monica_einarsson@yahoo.se

Siames & besläktade raser

Nina Maria Tigerstedt (FI)
Tel: +358 - 50 304 24 22
E-post: noxx@surok.fi

Hilde Nesvik (NO)
Tel: +47 - 402 26 943 (not before 18.00 / 6 PM)
E-post: hnesvik@gmail.com

Malin Almqvist (SE)
Tel: 033-24 20 43
E-post: misslandala@hotmail.com

Dagny Dickens (SE)
Tel: 08-38 93 60
E-mail: dagny.dickens@delta.se

Ocicat

Agneta Glennsten
E-mail: agneta.glennsten@telia.com

Registrars

Abessinier & somali

Ögonspeglingsresultat:

Katinka Pålsson
Framnäsbacken 20
SE-171 66 Solna
Sweden
E-mail: katinka_palsson@yahoo.se

PRA gentest-resultat:

Susanne Jönsson
Tjörnevägen 9
SE-231 38 Trelleborg
Sweden
E-mail: susanne@foxglove.se

Siames & besläktade raser

Hilde Nesvik
E-post: hnesvik@gmail.com

Ocicat

Per Lindqvist
E-mail: per.lindqvist@gmail.com