Progressiv Retinal Atrofi (PRA)

English Swedish

Progressiv retinal atrofi - mer känd som PRA - står för tilltagande tillbakabildning av näthinnan (= retina) och det är frågan om en ärftlig ögonsjukdom. Den har hos de flesta raser/arter en enkel autosomal recessiv arvsgång. PRA har hittats på människa, hos flertalet av de hundraser som finns, samt hos några kattraser.

PRA drabbar näthinnan, en vävnadsyta som finns inuti ögat, långt bak. Näthinnan innehåller specialiserade celler som kallas fotoreceptorer. Dessa absorberar det ljus som fokuseras på dem av ögats lins och omvandlar detta ljus till elektriska nervimpulser. Nervimpulserna vidareförs med hjälp av synnerven till hjärnan där de omtolkas till en synbild. Vid den vanligaste PRA-formen (som först upptäcktes hos abessinier och somali), tillbakabildas fotoreceptorerna gradvis.

Vid tidigt skede av sjukdomen, försämras mörkerseendet eftersom katten får allt svårare att anpassa sin syn till dunkelt ljus. I senare skeden, försämras också dagseendet. Degenerationen av näthinnan gör att denna blir tunnare och ljus kommer att reflekteras starkt (hyperreflektion). Samtidigt blir pupillerna utvidgade i tilltagande grad, i ett utsiktslöst försök att fånga in mer ljus. Detta förorsakar ett märkbart "återsken" från ögonen. Linsen kan bli grumlig eller opak (ogenomskinlig), vilket resulterar i en katarakt. Den totala synförlusten kommer vanligen när katten är omkring 4-5 år gammal, men kan ibland fördröjas flera år.

Katter med utvecklad PRA kommer att anpassa sig till sitt handikapp så länge som ingenting i omgivningen ändras och de inte hamnar i situationer som kräver felfri syn.

En PRA-diagnos ställs vanligen genom oftalmoskopisk undersökning. Denna kräver att pupillen är utvidgad, vilket åstadkommes med hjälp av ögondroppar. Diagnostiska tecken på PRA är oftalmologiska förändringar som ökad reflektion (det starka återskenet), krympt diameter och minskad förgrening av näthinnans blodkärl samt förkrympning av blinda fläcken (det ställe där syncellernas nervtrådar går ihop till synnerven).

Eftersom det nu finns en DNA-test för mutationen rdAc (den som orsakar den vanligaste formen av PRA), vet man också att en katt med dubbel uppsättning av denna recessiva gen (rdAc) kommer att utveckla PRA, även om inga tecken kan påvisas vid en oftalmoskopisk undersökning.

Klubbar som deltar i hälsoprogrammet: