Progressiv Netthinne Atrofi (PRA)

English Swedish

[Oversatt av Ann Therese Hardy-Olufsen]

Progressiv netthinne atrofi, eller PRA som er den engelske forkortelsen, er en arvelig øyesykdom. Den er nedarvet autosomalt resessivt i de fleste raser. PRA har forekommet hos mennesker, i de fleste hunderaser og også i noen katteraser.

PRA er en sykdom som rammer netthinnen, et vev som finnes på innsiden av øyets bakside. Netthinnen består av spesialiserte celler som kalles fotoreseptorer. Disse absorberer lyset som er fokusert på dem fra øyets linse, og omdanner lyset til elektriske nervesignaler. Nervesignalene blir transportert via den optiske nerven og til hjernen, der de blir oppfattet som syn. Hos Abyssinere og Somaliere med PRA vil fotoreseptorene forringes gradvis.

I et tidlig stadium blir nattesynet dårligere, og katten vil få stadig større problemer med å tilpasse synet til dempet belysning. Senere vil synet også forverres i dagslys. Etterhvert som netthinnen svekkes blir den tynnere, og lys reflekteres (hyper refleksjon). Samtidig vil pupillene utvides mer i et nytteløst forsøk på å fange opp mer lys, og forårsaker blankhet i øynene. Linsen kan bli tåkete og uklar, og resulterer i grå stær. Total blindhet oppstår vanligvis rundt 4-5 års alder, men kan også bli utsatt flere år.

Rammede katter vil tilpasse seg sitt handikapp så lenge omgivelsene deres forblir konstante, og de ikke møter situasjoner hvor perfekt syn er nødvendig.

Diagnosen PRA stilles gjerne ved en øyeundersøkelse. Dette krever utvidelse av pupillen, som gjøres ved at katten får øyedråper. PRA kan diagnoseres ved forandringer i øyet: økt refleksjon (gjenskinn) i øyebunnen; reduksjon i diameter og forgreningsmønster i netthinnens blodårer; og krymping av det optiske nervehodet (nerven som forbinder netthinnen til hjernen).

As there is now a DNA test for the rdAc mutation (causing the most common PRA), one also knows that a cat with double set of this recessive gene (the rdAc) will develop PRA, although there may be no signs at an ophthalmoscopic examination.

Klubber som deltar i dette helseprogrammet: