Progresivní atrofie sítnice (PRA)

English Swedish

[Přeložila Daniela Hypšová, www.nchk.estranky.cz]

Progresivní atrofie sítnice, nebo také PRA, jak se často nazývá, je dědičné onemocnění oka. Dědí se jako prostá autosomální recesivní vloha u mnoha plemen. PRA byla objevena u lidí, u většiny čistokrevných psů a některých plemen koček.

PRA je choroba sítnice, tkáně, která se nachází uvnitř zadní části oka. Sítnice obsahuje specialisované buňky zvané fotoreceptory. Ty pohlcují světlo, které na ně dopadá oční čočkou a mění toto světlo na elektrické nervové signály. Nervové signály jsou předávány optickému nervu v mozku, kde jsou vnímány jako obraz. U PRA u Habešských a Somálských koček fotoreceptory postupně degenerují.

V časném stádiu choroby, se zhoršuje noční vidění , jak kočka čelí problémům přizpůsobení se vidění v tlumeném světle. V pozdějším průběhu přestává fungovat vidění i za denního světla. Jak sítnice degeneruje, stává se slabší a světlo se silně odráží (hyper reflexe). Zároveň se zornice rozšiřují, v marné snaze zachytit více světla, což způsobuje zjevnou "záři" jejich očí. Čočky se mohou zakalit nebo se stát neprůhlednými, což ústí v zákal. Úplná slepota se typicky objevuje kolem 4 - 5 roku, ale může být odsouvána po několik let.

Postižené kočky se přizpůsobí svému handicapu pokud jejich prostředí zůstává neměnné a nečelí situacím, které vyžadují vynikající zrak.

Diagnóza PRA se normálně provádí opthalmoskopickým vyšetřením. To vyžaduje roztažené pupily aplikací očních kapek. PRA může být diagnostikována ophtalmoskopickými změnami: zvýšenou reflektivitou (zářivostí) očního pozadí (vnitřek oka lemující sítnici), redukcí poloměru a větvení cév sítnice a zmenšení hlavy optického nervu (nervové spojení sítnice s mozkem).

As there is now a DNA test for the rdAc mutation (causing the most common PRA), one also knows that a cat with double set of this recessive gene (the rdAc) will develop PRA, although there may be no signs at an ophthalmoscopic examination.

Kluby, které jsou v současné době zapojeny v tomto programu: