DNA test for PK mangel

English Swedish

[Oversatt av Ann Therese Hardy-Olufsen]

Aby and Somali

DNA-tester utføres av to laboratorier, som dekker det globale behovet for tester. Dette er The Josephine Deubler Institute, University of Pennsylvania ("PennGen") i USA og Laboklin i Tyskland. For øyeblikket blir alle prøver fra de nordiske landene analysert av PennGen.

Aby & Somaliringen har i samarbeid med Rinkeby Dyreklinikk organisert transporten av prøver fra Sverige til PennGen, hvilket gir en rabatt for hver prøve som sendes. Datoene for forsendelsene kan finnes på www.abysomali.se (kun på svensk).

For å sende prøver via Aby & Somaliringen, skal følgende gjøres:

 • Bruk referanseskjemaet utviklet av Aby & Somaliringen (i Word eller PDF format). Du skal bruke ett skjema pr. katt. Fyll ut skjemaet med kattens fulle navn, dens stamboknummer og ID-nummer.
 • Enten blodprøve eller munnhule-svab med celler fra slimhinnen ("swab test") kan benyttes ved denne testen. For Nordiske beboere er det mulig å bestille "swabs" fra Aby & Somaliringen. Utgiften til to swabs, som er nødvendig pr.katt, er på nåværende tidspunkt 30 SEK. Du kan bestille swabs via pk-brist@abysomali.se. Før du tar swab'ene i bruk, les instruksjonen nøye før testen tas.
 • Ved blodprøver, skal det benyttes 1ml EDTA-blod.
 • Forsikre deg om at navn og ID-nummer på test-tuben eller swab'en er identisk med navn og ID-nummer på skjemaet. Ellers risikerer du at prøven går tapt pga identifikasjonsfeil.
 • Send prøven i posten til:
  Veterinary Marie Louise Almbielke
  Rinkeby Djurklinik
  Kuddbygränd 4
  163 75 Spånga
  Sweden
  Prøvene bør leveres mer enn to dager før avsendelsesdatoen til USA, for å gi tid til å pakke og sikre korrekt merking av prøvene.
 • Betaling for testen skal sendes til Aby & Somaliringen. Utgiften avhenger av kronekursen og er angitt på www.abysomali.se (kun på svensk). Hvis du bor utenfor Sverige, kontakt pk-brist@abysomali.se for ytterligere informasjon om fremgangsmåten for betaling.
 • En kopi av resultatet fra PennGen vil bli sendt til Aby & Somaliringen for registrering.

Hvis du har testet din katt for PK mangel utenom Aby & Somaliringen, er du velkommen til å sende en kopi av din katts resultat til registrering i helseprogrammet. Send da en kopi til kontaktpersonen for helseprogrammet!

Other breeds

Blood or mucosal cells from the oral cavity ("swab test") could be used for the test. More information on test procedures, payment and prices etc are to be found at the websites of the laboratories performing the tests. Two such labs are:

When you have received your result, you are welcome to send a copy to the registrar for Bengal and Maine Coon PK test results.

Hjelp!

Hvis du har noen spørsmål, vennligst kontakt kontaktpersonene tilknyttet dette helseprogrammet!