DNA testing for PK-deficiency

English Swedish

[Přeložila Daniela Hypšová, www.nchk.estranky.cz]

Aby and Somali

Testování DNA provádĕjí dvĕ laboratoře pokrývající globální poptávku po testování, tj. Josephine Deubler Institute na University of Pennsylvania ("PennGen") ve Spojených státech nebo Laboklin v Nĕmecku. V současné dobĕ jsou všechny vzorky ze Skandinávské oblasti analyzovány PennGenem.

Aby & Somaliringen ve spolupráci s Rinkeby Veterinary Clinic organizuje dopravu vzorků ze Švédska do PennGenu, který dává diskontní ceny za každý zaslaný vzorek. Data přepravy lze nalézt na www.abysomali.se (pouze ve Švédštinĕ).

K zaslání vzorku přes Aby & Somaliringen, pokračujte následovnĕ:

 • Použijte doporučený formulář vytvořený Aby & Somaliringen (ve Wordu nebo PDF formátu). Pro jednu kočku je třeba jeden formulář. Doplňte do formuláře plné jméno kočky, její registrační číslo a identifikační číslo (ID).
 • Pro test lze použít jak krevní vzorek, tak stĕr z ústní sliznice ("swab test"). Obyvatelé Skandinávie si mohou "bunĕčné kartáčky" objednat u Aby & Somaliringen. Cena za dva bunĕčné kartáčky, které jsou třeba pro jednu kočku, je v současné dobĕ 30 SEK. Bunĕčné kartáčky si můžete objednat na pk-brist@abysomali.se. Před použitím kartáčku prosím čtĕte pozornĕ přiložené instrukce.
 • Pro krevní vzorek se vyžaduje 1 ml EDTA-krve.
 • Ujistĕte se, že jméno/ID číslo na testovací zkumavce nebo bunĕčném kartáčku je identické se jménem/ID uvedeném ve formuláři. Jinak riskujete, že vzorek je pro identifikaci ztracen.
 • Pošlete vzorek poštou na adresu:
  Veterinary Marie Louise Almbielke
  Rinkeby Djurklinik
  Kuddbygränd 4
  163 75 Spånga
  Vzorek by mĕl být zaslán dříve, než 2 dny před datem hromadného odeslání do USA, aby bylo umožnĕno jeho zabalení a zajištĕní správného označení.
 • Platba za test by mĕla být poslána Aby & Somaliringen. Cena je závislá na smĕnném kurzu a je uveřejnĕna na www.abysomali.se (pouze ve Švédštinĕ). Pokud žijete mimo Švédsko, prosím kontaktujete pk-brist@abysomali.se pro další informace o způsobu platby.
 • Kopie výsledku testu z PennGen bude zaslána Aby & Somaliringen k registraci.

Pokud jste testovali svou kočku na nedostatečnost PK bez Aby & Somaliringen, velmi uvítáme, když nám pošlete kopii výsledku testu vaší kočky k registraci do zdravotního programu. Prosím, pošlete kopii kontaktní osobĕ pro zdravotní program!

Other breeds

Blood or mucosal cells from the oral cavity ("swab test") could be used for the test. More information on test procedures, payment and prices etc are to be found at the websites of the laboratories performing the tests. Two such labs are:

When you have received your result, you are welcome to send a copy to the registrar for Bengal and Maine Coon PK test results.

Pomoc!

Pokud máte nĕjaké dotazy, prosím, neostýchejte se kontaktovat kontaktní osobu pro zdravotní program!