Anbefalinger For Test Og Avl (PK mangel)

English Swedish

PK-mangel er en autosomal resessiv lidelse. Ettersom det finnes en DNA-test, kan både bærere og katter med lidelsen bli diagnosert. Aby & Somaliringen anbefaler følgende retningslinjer for Aby and Somali, and PawPeds suggests the same routines also for Bengals and Maine Coons:

  • Kun katter med kjent PK-status bør anvendes til avl.
  • Bærere av sykdommen kan benyttes i avl, men kun til parringer hvor kattene er normale med hensyn til PK-mutasjonen.
  • Katter med lidelsen (med to defekte PK-gener) bør ikke anvendes i avl.

Hjelp!

Hvis du har noen spørsmål, nøl ikke med å kontakte kontaktpersonen for dette helseprogrammet!