Doporučení pro testování a chov (nedostatečnost PK)

English Swedish

[Přeložila Daniela Hypšová, www.nchk.estranky.cz]

Nedostatečnost PK je autosomálně recesivní choroba. Jelikož existuje dostupný test mohou být diagnostikováni jak nositelé, tak postižené kočky. Aby & Somaliringen doporučuje následující postupy for Aby and Somali, and PawPeds suggests the same routines also for Bengals and Maine Coons:

  • Pro chov by měly být použity pouze kočky se známým statutem PK.
  • Nositelé mohou být použiti pro chov pouze pokud se budou pářit s kočkami, které jsou normální s ohledem na mutaci PK.
  • Postižené kočky (s oběma defektními PK geny) by neměly být použity pro chov.

Pomoc!

Pokud máte nějaké otázky, prosím, neostýchejte se kontaktovat kontaktní osobu pro zdravotní program!