Hälsoprogrammen

English Swedish

[Översatt av Sara Cedlind, S*PurpleStars]

Hälsan och korrekt avel av raskatter är PawPeds huvudintresse. Medan det här projektet har vuxit fram har fler och fler uppfödare efterfrågat att hälsoinformation läggs till i katternas databas. Vi har nu tagit ett steg i den riktningen!

Vad vi har gjort är att lägga till en hälsodeklaration, där det finns tillgängligt, till varje katt. Du når den genom att klicka på länken [h] eller [Health], efter namnet, färgkoden och födelsedagen på katten i listan.

Var vänlig och ta tid till att läsa igenom sjukdomar och hälsoprogrammen ifråga för att undvika onödiga missförstånd!

Vi publicerar bara information från parter som vi har en överenskommelse med. Orsaken till detta är att det är mycket viktigt att undvika misstag och att vi måste veta att ägarna till katterna har gått med på att informationen om deras katter publiceras. Vi vill också undvika att informationen vi publicerar är missvisande.

Om du som uppfödare skulle vilja registrera din hälsoinformation här är du välkommen att kontakta oss för mer information. Klicka här för att läsa mer!

VIKTIGT: Bara för att vissa uppfödare har valt att jobba med hälsoprogrammen betyder det inte att dessa raser är mera inavlade än andra! Det betyder bara att dessa uppfödare har beslutat sig för att arbeta tillsammans på ett mer organiserat sätt för att förbättra och behålla hälsan inom rasen i framtiden.

Hälsoprogram på PawPeds

SjukdomarArtRas med resultat i db
Burmans gangliosidos (GM2)KattBurma
Glycogen Storage Disease (GSD IV)KattNorsk skogkatt
Hypertrofisk kardiomyopati (HCM)KattMaine coon
Sibirisk katt (inkl. Neva)
Norsk skogkatt
Brittisk korthår/långhår (inkl. Scottish fold)
Bengal
Cornish rex
Devon rex
Ragdoll
Selkirk rex
Sphynx
Perser/exotic
Höftledsdysplasi (HD)KattMaine coon
Norsk skogkatt
PK-bristKattAbessinier
Somali
Bengal
Maine coon
Norsk skogkatt
Progressiv Retinal Atrofi (PRA)KattAbessinier
Somali
Siames och besläktade raser
Ocicat
Spinal muskelatrofi (SMA) KattMaine coon