Feline Hip Dysplasia

English Swedish

[Översatt av Eva Gunnarsson, S*Nikopeja's sibiriska katter.]

Normala höfter
Röntgenbild av katt med normala höfter


HD
Röntgenbild av katt med HD, grad 3, på båda höfter

När du hör människor prata om höftledsdysplasi och att röntgenbilder har tagits så talar de allra flesta om hundar. Men det här problemet är också vanligt förekommande hos katter. Höftledsdysplasi är en ärftlig defekt i ledskålen (i bäckenet) vilket innebär att denledskålen inte är så djup som den vanligtvis skulle vara. På grund av detta så passar inte höftledskulan i ledskålen och ytorna börjar skava mot varandra, vilket orsakar att brosket bryts ned. Eftersom då de båda kontaktytorna endast består av ben (brosket har slitits ned) så får man en ledyta bestående av ben-mot-ben vilket är plågsamt för katten. Problemet är att kroppen inte kan nybilda brosk utan kroppen försöker att reparera skadan genom att öka benproduktionen, vilket bara förvärrar problemet. Katter är generellt sett mycket duktiga på att inte visa smärta och de kan lida av HD utan att halta överhuvudtaget. Istället kan de röra sig mer försiktigt eller mindre än vad katter gör normalt och de kan också undvika att hoppa. Katter med en lindrig grad av HD kanske inte alls lider av det.

Sedan januari 2000 har den svenska klubben Maine Coon-katten ansvart för ett offentligt register med höftröntgenbilder. Detta register togs över av PawPeds i juni 2010. Rekommendationerna är att alla katter i avel ska testas för HD innan de används i ett avelsprogram i syfte att minska HD inom rasen. Registret är offentligt och ändamålet är att uppskatta frekvensen av HD inom Maine Coon rasen. Hälsoprogrammet samarbetade under de första 15 åren med veterinär Dr Lars Audell, som är en känd specialist inom området i Sverige. Sedan februari 2020 ansvarar veterinär Elisabeth Ball för bedömningen av katternas höftleder. Hon skickar bedömda röntgenbilder och testresultat till PawPeds. Registratorn hos PawPeds registrerar sedan resultatet, som blir offentligt ca 60 dagar efter det att kattägaren har mottagit resultaten. Resultatet skickas till kattägaren så direkt när det har blivit registrerat eller så snart betalning mottagits av PawPeds.

Andra raser än Maine Coon är också välkomna att delta i detta hälsoprogram.

Eftersom höftledsdysplasi inte bara förekommer hos Maine Coon så kan det vara intressant att veta för andra raser att de också har möjligheten att delta i detta hälsoprogram. HD förekommer i de flesta raser i större eller mindre utsträckning. När det finns ett visst antal av utvärderingar gjorda så är det möjligt för uppfödare av den rasen att utarbeta mer specifika rekommendationer för sin ras. Registret för andra raser kommer att hållas av samma person som är ansvarig för Maine Coon och handläggningen är densamma för tillfället.


Rekommendationer för test och avel gällande Maine Coon

Graderingsprotokollet under detta system är följande:

 • Normal: bra höfter, inga avvikelser
 • Grad 1: den lindrigaste formen av dysplasi
 • Grad 2: måttligt påverkade höfter
 • Grad 3: allvarligt påverkade höfter

Tidigare fanns det också en grad kallad "Gränsfall" för ej helt perfekt struktur, men inte uttalat dysplastisk. Denna grad används inte längre sedan juli 2013.

Vi har fått rådet av genetiker att inte göra ett för smalt urval av avelsbasen I början av hälsoprogrammet. Det skulle inte vara klokt att helt utesluta katter med HD i aveln. Därför så rekommenderar vi idag att katter med testresultatet "Grad 1" på den skala som används i hälsoprogrammet inte automatiskt utesluts ur avel men att de endast ska paras med katter utan tecken på HD = "Normal".

Felin höftledsdysplasi är en ärftlig åkomma som involverar multipla genpar. Två katter utan tecken på HD kan tillsammans få avkommor som utvecklar HD. Två katter som har HD kan också få kattungar som inte utvecklar HD. Därför bör varje generation av avelsdjur testas för HD för att minimera risken för utvecklandet av HD.

Resultat och statistik från hälsoprogrammet publiceras ibland. Här är några exempel ur registret (2018):

Avkommors HD-status (sämsta höften) baserat på föräldrarnas höfter (sämsta höften). Totalt antal utvärderade katter: 4263
        ¦---------¦---------¦¦---------¦---------¦---------¦
        ¦ N x N  ¦ N x 1  ¦¦ 1 x 1  ¦ 2 x 2  ¦ ? x ?  ¦
        ¦ (n=949) ¦ (n=505) ¦¦ (n=57) ¦ (n=4)  ¦ (n=1662)¦
¦--------------¦---------¦---------¦¦---------¦---------¦---------¦
¦ Normal (N): ¦ 76.7%  ¦ 62.2%  ¦¦ 50.9%  ¦ 25.0%  ¦ 57.8%  ¦
¦ Grad 1 (1): ¦ 14.1%  ¦ 24.8%  ¦¦ 24.6%  ¦ 50.5%  ¦ 21.1%  ¦
¦ Grad 2 (2): ¦ 5.4%  ¦ 8.9%  ¦¦ 15.8%  ¦ 25.0%  ¦ 13.3%  ¦
¦ Grad 3 (3): ¦ 1.9%  ¦ 1.6%  ¦¦ 1.8%  ¦  ---  ¦ 5.4%  ¦
¦--------------¦---------¦---------¦¦---------¦---------¦---------¦

        ¦---------¦---------¦¦---------¦---------¦
        ¦ N x N  ¦ N x 1  ¦¦ N x 2  ¦ N x 3  ¦ 
        ¦ (n=949) ¦ (n=505) ¦¦ (n=68) ¦ (n=18) ¦
¦--------------¦---------¦---------¦¦---------¦---------¦
¦ Normal (N): ¦ 76.7%  ¦ 62.2%  ¦¦ 55.9%  ¦ 50.0%  ¦
¦ Grad 1 (1): ¦ 14.1%  ¦ 24.8%  ¦¦ 17.6%  ¦ 16.7%  ¦
¦ Grad 2 (2): ¦ 5.4%  ¦ 8.9%  ¦¦ 13.2%  ¦ 5.6%  ¦
¦ Grad 3 (3): ¦ 1.9%  ¦ 1.6%  ¦¦ 2.9%  ¦ 5.6%  ¦
¦--------------¦---------¦---------¦¦---------¦---------¦

Antalet HD-testade katter och tillgängliga resultat indikerar att utvecklingen är lovande. Statistiken visar klart att föräldrar med normala höfter (N) generellt producerar avkomma med bättre resultat än föräldrar vars höftledsstatus är okänd (?).

En vetenskaplig studie av HD-resultaten i hälsoprogrammet publicerades 2019. Där hittar du en mer grundlig analys av statistiken och resultaten från hälsoprogrammet.

Höftröntgen

Information till kattägaren (på engelska)

Information till veterinären (på engelska)

Clubs presently participating in this health programme: