HD

English Czech German Danish French Icelandic Italian Dutch Norwegian Portuguese Swedish

[Oversatt av Ann Therese Hardy-Olufsen]

Normala hofter
Røntgenbilde av en katt med normale hofter


HD
Røntgenbilde av en katt med HD grad 3 på begge hofter

Når man hører snakk om HD og at røntgenbilder er tatt, refererer folk flest til hunder. Men dette problemet kan også berøre katter generelt. HD er en genetisk arvelig defekt i hofteskålene i bekkenet. Hofteskålene er ikke så dype som normalt, og dette resulterer i at hoftekula ikke passer perfekt i skåla. Overflatene gnisser mot hverandre og sliter vekk brusken i hofteleddet. Dette resulterer i at ben gnisser mot ben, som forårsaker store smerter. Kroppen kan ikke reparere denne skaden, men gjør et forsøk ved å øke produksjonen av nytt benvev, hvilket gjør skaden verre. Generelt er katter veldig flinke til å skjule smerte og kan lide av HD uten å vise noen tegn til sykdommen. Istedet vil de bevege seg minst mulig og bevege seg roligere enn hva som er normalt for katter, de vil også unngå å hoppe. Katter med mild grad av HD kan være helt uanfektet av sykdommen.

Siden januar 2000 har svenske Maine Coon-Katten holdt et offentlig register av røntgenbilder. Anbefalingen er at alle avlskatter bør testes for HD før de blir brukt i et avlsprogram for å minimere HD i rasen. Registeret er offentlig og dets formål er å finne frekvensen av HD i Maine Coon-rasen. Den svenske Maine Coon-klubben samarbeider med veterinær Dr. Lars Audell, som er den ledende spesialisten innenfor dette feltet i Sverige. Han sender de evaluerte røntgenbildene og testresultatene til Maine Coon-Kattens registrerer. Registrereren beholder røntgenbildene og registrerer resultatet, som vil være offentlig tilgjengelig 60 dager etter at katteeieren har mottatt resultatet. Den orginale blanketten med resultatet videresendes til eieren så snart innbetaling er mottatt av klubben.

Andre raser er velkomne til å delta i dette helseprogrammet

Siden hofteleddsdysplasi ikke bare finnes hos Maine Coon, vil det kanskje være interessant for andre raser at de har mulighet til å delta i helseprogrammet. Sykdommen forekommer i de fleste raser i større eller mindre grad. Først når det er et visst omfang av resultater tilgjengelig, vil det være mulig for oppdrettere i de gjeldende raser å utvikle spesifikke anbefalinger for rasen. Registrering av andre raser vil bli ført av den samme personen som for Maine Coon, og prosedyren er i øyeblikket den samme.


Anbefalinger med hensyn til test/avl av Maine Coon med HD

Vurderingen av HD-grad er som følger:

 • Normal: Gode hofter, ingen avvik fra normalen
 • Borderline: Ikke helt korrekt struktur, men ikke uttalt dysplasi
 • Grade 1: Den mildeste formen for dysplasi
 • Grade 2: Moderat affekterte hofter
 • Grade 3: Svært affekterte hofter

Det har blitt anbefalt av genetikere at man ikke lager en for smal seleksjon i avlsmaterialet i oppstarten av helseprogrammet. Det vil ikke være klokt å ekskluderer alle katter som har HD fra avlen.Derfor anbefaler vi idag at katter opp til grad 1 på skalaen som benyttes i Sverige, ikke automatisk ekskluderes fra avl, men bør parres med en katt som er røntget fri.

HD blant katter er en arvelig defekt som involverer flere gen-par. To katter som ikke viser tegn til HD kan sammen gi kattunger som utvikler HD, mens to katter med HD kan sammen gi avkom uten HD. Derfor bør hver generasjon i avlsarbeidet testes for HD for å redusere risikoen for utvikling av HD.

Resultater og statistikker fra helseprogrammet offentliggjøres regelmessig. Her er noen eksempler fra registeret (2012):

------------------------------------------------------------------------------------
                             Avkom fra to HD-testede  
 Testede katter: 2988    Avkom fra to foreldre    foreldre med normal    
          	   med ukjent hoftestatus   hoftestatus :       
------------------------------------------------------------------------------------
 Normal:    1902 (63.7%) Normal:     650 (58.9%) Normal:     454 (76.0%)
 Grensetilfelle: 127 (4.3%) Grensetilfelle: 43 (3.9%) Grensetilfelle: 22 (3.7%)
 Grad 1:     571 (19.1%) Grad 1:     221 (20.0%) Grad 1:     82 (13.7%)
 Grad 2:     295 (9.9%) Grad 2:     139 (12.6%) Grad 2:     32 (5.4%)
 Grad 3:     93 (3.1%) Grad 3:     50 (4.5%) Grad 3:      7 (1.2%)
------------------------------------------------------------------------------------

Antallet av HD-testede katter og offentlige resultater er stadig få, men utviklingen ser lovende ut. Statistisk ses det meget tydelig at foreldre med normal hoftestatus generelt produserer avkom med bedre resultater enn foreldre hvor hoftestatusen er ukjent.

Røntgenfotografi av hofter

Informasjon til katteeiere

Informasjon til dyrleger

Klubber som på nåværende tidspunkt deltar i dette helseprogrammet: