Vyšetření srdce u koček (echokardiografie)

English Swedish

[Přeložila Daniela Hypšová, www.nchk.estranky.cz]

Chcete-li testovat svou kočku na HCM, kontaktujte jednoho z veterinárních lékařů uvedených na seznamu, který je k tomu určen, na klubové tabuli. Veterinární lékaři uvedení v seznamu jsou v oblasti vyšetřování srdce velmi zkušení. Tato skupina odborníků spolupracuje se Swedish Maine Coon Cat Club (Švédským klubem chovatelů mainských mývalích koček) a cílem je obdržet srovnatelné výsledy bez ohledu na to, kterého z veterinárních lékařů si vyberete.

Klikněte sem k nahlédnutí do současného seznamu veterinárních lékařů zapojených do zdravotního programu.

Když jdete k veterináři, musíte s sebou přinést speciální formulář určený pro test HCM. Můžete si ho stáhnout zde:

Klikněte sem jste si stáhli formulář pro vyšetření HCM.

Prosím, vyplňte všechny detaily týkající se vaší kočky a nezapomeňte podepsat formulář. Tento formulář a průkaz původu své kočky musíte vzít s sebou, až půjdete na vyšetření.

Kočka musí mít identifikaci buď ve formě mikročipu nebo tetování, aby byla zařazena do registru zdravotního programu. Pokud kočka nemá identifikační číslo, veterinář může její identifikaci provést zároveň s vyšetřením.

Veterinář vyplní výsledek testu a zašle kopii formuláře správci registru zdravotního programu. 60 dní po vyšetření HCM bude výsledek zveřejněn.

Doporučení pro testování a chov

Výzkum ukazuje, že HCM je dědičné autosomálně dominantní onemocnění s neúplnou penetrací a s variabilním projevem u Mainských mývalích koček. To znamená, že gen se neprojeví vždy a že se jeho projev různí v závislosti na tom, jak brzy se choroba objeví a jak vážnou chorob způsobí navzdory tomu, že je dominantní. Odhaduje se, že 10 - 15% Mainských mývalích koček má HCM.

Jelikož HCM je nazýváno progresivní chorobou, což znamená, že se vyvíjí postupně během let, soudí se, že je velmi obtížné s ní bojovat v porovnání s jinými chorobami. Swedish Maine Coon Cat Club vypracoval zdravotní program, který může poradit chovatelům v pečlivé selekci jejich chovných zvířat, aby byl v budoucnu minimalizován počet postižených koček v plemeni.

Swedish Maine Coon Cat Club vytvořil společně s kardiologen profesorem Jens Häggström (pracuje na Univerzitě v Uppsale ve Švédsku) doporučení pro testování a chov s ohledem na HCM u Mainských mývalích koček.

Klikněte sem aby jste si přečetli doporučení pro testování a chov s ohledem na HCM.

Pomoc!

Máte-li nějaké otázky, prosím, nerozpakujte se kontaktovat kontaktní osobu pro zdravotní program!