Hypertrofická kardiomyopatie (HCM)

English Swedish

[Přeložila Daniela Hypšová, www.nchk.estranky.cz]

Srdeční hypertrofická kardiomyopaie je genetické onemocnění, které postihuje kočky, psy, prasata a lidi. Stále není zcela jasně zjištěno, jak se předává po generace. Od 70. let je známo, že HCM je častou příčinou srdečního selhání, thrombu a náhlé smrti u koček. V USA byla u Mainských mývalích koček provedena významná studie,která naznačuje, že HCM je u těchto koček dědičné na základě jednoho dominantního genu.

Zdravé srdce
Zdravé srdce


Srdce s diagnostikovanou HCM
Srdce s diagnostikovanou HCM

HCM je charakterizováno abnormálním ztluštěním srdečního svalu, převážně na vyvýšené levé straně srdce. Kvůli ztluštění srdečního svalu se srdce ztrácí elasticitu, srdeční komora se může plnit méně snadno. Druhým důsledkem je to, že v levé komoře je méně prostoru pro krev, což způsobuje menší množství krve pumpované při každém smrštění srdce oproti normálnímu stavu. Ztluštělý srdeční sval může způsobit turbulenci v krvi nebo únik krve některých chlopní. Toto může následně způsobit srdeční šelest, který slyší veterinář stetoskopem.

Kočky s HCM mohou v plicích nebo kolem nich tekutinu, což může vést k obtížím při dýchání. Jiná zvířata nemusí vykazovat vůbec žádné symptomy, ale mohou náhle zemřít, většinou z důvodu náhlé velmi vážné poruchy rytmu. U některých koček se mohou tvořit krevní sraženiny, které mohou způsobit paralýzu zadních končetin.

HCM není vrozená choroba, ale choroba, která se vyvíjí velmi pomalu. Kočky, které mají HCM často nevykazují žádné symptomy před šesti měsíci věku a mohou dosáhnout několika let před tím, než je možné diagnostikovat HCM. Z tohoto důvodu musíte mít specialistu, který při několika příležitostech provede echokardiografické vyšetření.

Švédský Maine Coon Klub vypracoval Zdravotní program týkající se HCM, který začal 1. ledna 2004. Od června 2010 je tento zdravotní program spravován PawPeds. Vítáme připojení všech plemen k tomuto programu.


Existuje léčba?

Naneštěstí HCM nelze léčit, ale postižené kočky mohou být ošetřovány medikací. V závislosti na symptomech jednotlivého zvířete a stavu srdce jsou používána diuretika, antagonisté beta-receptoru, kalcium kanálový blokátor a/nebo ACE inhibitory.

Jak se provádí vyšetření HCM?

Kočka je vyšetřena ultrazvukovým přístrojem (echokardiografický test), kde můžete vidět, zdali jsou některé části srdce abnormálně zvětšené, jak srdce bije a jak proudí krev.

Vyšetření je bezbolestné a kočky ho obvykle snášejí velmi dobře. Pokud je kočka neklidná, je lepší, aby dostala sedaci (injekci), neboť je důležité, aby klidně ležela na vyšetřovacím stole.

Někdy je nezbytné kočku trochu vyholit na místě, kde bude vyšetřována. U jiných koček funguje velmi dobře prostě srst rozhrnout bez toho, aby se musela vyholit. Aby bylo dosaženo kontaktu s kočičí kůží a také aby bylo dosaženo dobrých snímků vyšetřované oblasti, používá se želé. Vyšetření trvá přibližně 30 - 40 minut.

Klikněte sem, aby jste se dozvěděli více o tom, jak pokračovat pro testování vaší kočky.
Klikněte sem, aby jste si přečetli o doporučeních ohledně testování a chovu týkající se HCM.

Kluby, které se aktuálně podílejí na tomto zdravotním programu: