Adviezen voor het fokken, GSD IV

English Swedish

[Vertaald door Karin Sandbergen.]

  • Met homozygoot gemuteerde katten moet niet worden gefokt. Echter, deze katten sterven over het algemeen voordat zij geslachtsrijp zijn en vormen daarom geen selectieprobleem meer, aangezien zij automatisch uit het fokprogramma zijn verwijderd.
  • Heterozygote dragers kunnen worden gebruikt voor de fok, maar zij moeten uitsluitend gepaard worden aan partners, die geen drager zijn van de mutatie, aangetoond door een genentest. Kittens uit een dergelijk nest moeten worden getest, voordat zij worden verkocht als toekomstige fokkatten. Het beste is alleen homozygoot negatieve kittens voor de fok te gebruiken, maar uitzonderingen kunnen worden gemaakt, zolang de koper van het kitten goed op de hoogte is van het probleem en deze adviezen zal blijven volgen.
  • Alle kopers van kittens, die drager zijn en kittens, waarvan de toestand niet bekend is uit paringen waar beide ouders niet negatief zijn bevonden, moeten worden ingelicht over de ziekte, het feit dat een ouder drager is en de risico's het kitten voor de fok te gebruiken. Heterozygote dragers zullen nooit symptomen vertonen, dus kan men denken dat de informatie onbelangrijk is voor een koper van een huisdier. Omdat het echter niet ongewoon is dat zo'n koper van een huisdier op een later tijdstip toch het idee opvat om een nestje met zijn/haar kat te fokken, en zij hun gang kunnen gaan zonder contact op te nemen met de fokker van de kat, is het belangrijk dat ook kopers van huisdieren de aard van de ziekte en de omstandigheden van hun kitten volledig begrijpen.
  • Het doel is alle katten, die drager zijn, in 2015 voor de fok te hebben uitgesloten.