Chovná doporučení, GSD IV

English Swedish

[Přeložila Daniela Hypšová, www.nchk.estranky.cz]

  • Homozygotně mutované kočky (kočky s mutací na obou alelách) by neměly být použity v chovu. Avšak tyto kočky všeobecně umírají před tím, než sexuálně dospějí a následkem toho nepředstavují pro selekci žádný problém, protože jsou automaticky odstraňovány z reprodukce.
  • Heterozygotní nositelé mohou být použiti pro chov, ale měli by se pářit pouze s partnery, kteří nenesou mutaci, což se prokáže genetickým testováním. Koťata z takového spojení by měla být testována před tím, než budou prodána jako budoucí chovné kočky. Ideálně by se měla pro chov používat pouze homozygotně negativní koťata, ale mohou být učiněny výjimky, pokud je kupec kotěte dobře obeznámen s problémem a bude se nadále řídit těmito doporučeními.
  • Všichni kupci koťat- nositelů a koťat s neznámým statutem z kombinace, kde oba partneři nejsou negativní by měli být informováni o chorobě, skutečnosti, že rodič je nositelem a o riziku použití takového kotěte pro chov. Heterozygotní nositelé nikdy nevykazují žádné symptomy, takže by se kdokoliv mohl domnívat, že je to zbytečná informace pro kupce mazlíčka. Avšak jelikož není tak neobvyklá myšlenka, že i kupce mazlíčků někdy napadne, že budou mít od svých mazlíčků potomstvo a pustí se do svého záměru bez toho, aby kontaktovali chovatele, je důležité, aby také kupci mazlíčků plně porozuměli podstatě choroby a situaci u jejich koťat.
  • Snahou by mělo být eliminovat z chovu nositele choroby do roku 2015.