Glykogen ophobningssygdom type IV (GSD IV)

English Swedish

[Oversat af Anne N. Jensen, Proprius Maine Coons.]

GSD IV (Glycogen Storage Disease type IV) er en arvelig lidelse, der påvirker glukose metabolismen (omsætningen af glukose). Denne arvelige lidelse kendes hos mennesker, heste og katte men blandt katte ses denne lidelse kun hos Norske Skovkatte.

Kliniske tegn

Stærkt påvirkede killinger er oftest dødfødte eller dør kort efter fødslen, antageligt som følge af hypoglykæmi, lavt blodsukker (dvs. killingen er ikke i stand til, at producere nok glukose = "energi") under fødselsprocessen og de første timer herefter. I meget sjældne tilfælde, kan killingerne udvikler sig "normalt" indtil 4-5 måneders alderen, hvor de vil få feber i varierende grader (feberen stiger og falder), med efterfølgende rysteanfald og ataksi (manglende muskelkontrol), dette medføre ophør af vækst, og sygdommen fører progressivt (hurtigudviklende) til neuromuskulær degeneration, til svær muskelafmatning, sammentrækninger, atrofi og dermed mistes evnen til at bruge benene (specielt bagbenene), æde, gøre sig selv ren, til hjertesvigt og koma og i sidste instans fører dette til døden, alt sammen inden katten er fyldt 15 måneder. Men katten er højst sandsynligt blevet aflivet lang tid før denne alder, grundet de grusomme lidelser sygdommen medfører for katten.

Mutation og Arvelighed

Det ansvarlige gen for sygdommen blev identificeret af Dr. John Fyfe i USA, som i 1996 også har udviklet en gentest for mutationen hos Norske Skovkatte. I Europa har denne test været tilgengængelig siden 2007. Sygdommens prævalens rapporteres til ca. 15% i USA, mens der i Europa, efter test af ca. 2300 katte i løbet af ét år, viser sig en prævalens på 12% bærer af sygdommen i racen.

GSD IV nedarves simple autosomalt recessivt, hvilket betyder, at begge forældre skal være bærer af det muterede gen for, at kunne producere afficeret/syge afkom.

Testmetoder
Anbefalinger i forbindelse med avl
Kontakt

Helbredsprogram

PawPeds har i samarbejde med to katteklubber og andre interesserede parter, udarbejdet et GSD IV helbredsprogram, der startede 22. oktober 2008. Alle racekatte klubben og andre interesserede katteklubber er meget velkomne til at deltage i programmet!

Klubber der på nuværende tidspunkt deltager i dette helbredsprogram: