Testování na GM2 u Barmských koček

English Swedish

[Přeložila Daniela Hypšová, www.nchk.estranky.cz]

Abychom se vyhnuli narození postižených koťat a nakonec eliminovali mutaci GM2 u plemene Barmská kočka, je třeba testovat všechna chovná zvířata. Při testování DNA můžeme také nalézt zdravé nositele, kteří by mohli přenést chorobu na své potomstvo, pokud by byli pářeni s jinými nositeli.

Samozřejmĕ, že kočku je třeba testovat pouze jednou za život a není třeba testovat potomstvo zdravých (homozygotních normálních) rodičů, pokud jste si zcela jisti rodokmenem.

Jak otestuji svou kočku?

Váš veterinární lékař odebere kočce krevní vzorek, je třeba 1 cc (= 1 ml) EDTA krve. Veterinář by mĕl vyplnit odbĕrový formulář s informacemi o majiteli a identifikaci kočky. Formulář a vzorek se poté zasílají do laboratoře. Musíte také zadat bance příkaz k provedení platby. Poté, za pár týdnů, obdržíte výsledek.

Zveřejnĕní výsledku na PawPeds

Aby byl výsledek vaší kočky zaregistrován ve zdravotním programu, musíte zaslat kopii výsledku registrátorovi.

Dvĕ laboratoře, které provádĕjí test na GM2 u Barmských koček:

 • Scott-Ritchey Research Center (USA)
  College of Veterinary Medicine
  Auburn University
  Auburn, Alabama 36849
  Telefon: (334) 844-5951
  Formulář ke stažení.
  Pokud nežijete v USA, budete také potřebovat stáhnout smĕrnice a celní prohlášení, které obĕ je třeba připevnit na vnĕjší stranu obálky s krevním vzorkem.
  Platba za test by mĕla být provedena přes Worldwide European Burmese Society za použití PayPal - pošlete 50 USD na euroburmese@yahoo.com
  Tato laboratoř provádí test potomstva známých nositelů zdarma, pokud nositele testovali oni!
 • Laboklin (Germany)
  Steubenstraße 4
  D - 97688 Bad Kissingen
  Germany
  Telefon: +49 / 971-7202-0, Fax: 0049/ 971-68546
  www.labogen.com
  Formulář ke stažení

Pomoc!

Máte-li jakékoliv otázky, prosím neostýchejte se kontaktovat kontaktní osobu zdravotního programu!