Avel Rekommendationer, Burmesisk GM2

English Swedish

[Översatt av Sara Cedlind, S*PurpleStars]

  • Heterozygous bärande katter kan andvändas i avel, men då får de bara paras med icke bärande partners, bevisat med gen test.
  • Kattungar i en sådan kull ska testas för att man ska veta deras bärar status. Testet ska göras innan de blir sålda som avelskatter eller senast innan de sätts i avel.
  • Det är viktigt att ingen av dessa katter andvänds till avel utan att testats ordentligt. Hur detta är gjort varieras beroende på vilket land du bor i. Några förslag på hur man kan göra är:
    - Kastrera kattungarna innan de flyttar till sina nya hem.
    - Ge inte registreringspapperna förän kattungen har blivit kastrerad.
    - Om tidig kastrering inte är ett val för dej, skriv ett kontrakt med en nya ägaren om att kattungen inte får andvändas till avel. Dessvärre är dessa kontrakt inte lagligt bindande i alla länder. Under dessa omständigheter så är det mycket viktigt att de nya ägarna blir väl informerade om sjukdommen. Tala om att föräldrarna är bärare och att det är en risk att avla på avkomman. Heterozygous bärare får aldrig några symtom så man skulle kunna tro att det är irrelevant information för köparen. Men pga att det är ganska vanligt att köpare senare ändrar sig och tycker att det skulle vara ganska trevligt att ta en kull på sin katt, utan att kontakta uppfödaren, måste konsekvenserna göras klart från början.
  • Målet bör vara att slutligen få bort alla heterozygous bärande katter från aveln och till slut eliminera sjukdommen helt från denna ras.