Chovná doporučení, GM2 u Barmských koček

English Swedish

[Přeložila Daniela Hypšová, www.nchk.estranky.cz]

  • Heterozygotní kočky - nositelé mohou být použity v chovu, ale měly by být pářeny pouze s partnery, kteří nenesou mutaci, což se prokáže genetickým testem.
  • Koťata z takového vrhu by měla být testována, aby se určilo, zda jsou či nejsou nositeli. Testování by mělo být provedeno před prodejem těchto budoucích chovných koček, nebo přinejmenším před jejich použitím v chovu. V ideálním případě by pro chov mělo být používáno pouze negativní homozygotní potomstvo.
  • Je důležité se ujistit, že žádný potomek- nositel z těchto vrhů nebude použit v chovu bez řádného testování. Dosažení tohoto cíle může být různé,v závislosti na zemi, kde žijete. Některé návrhy, jak toho dosáhnout jsou následující:
    - Kastrovat/ sterilizovat koťata- nositele před tím, než odejdou do nových domovů.
    - Nedávat kupcům registrační dokumenty, dokud kočka nebude kastrována/sterilizována.
    - Pokud tato časná změna pro vás nepřichází v úvahu, sepište smlouvu s ujednáním, že koťata- nositelé nesmějí být použita pro chov. V některých zemích takové smlouvy však nejsou právně závazné. V takových případech je důležité informovat kupce mazlíčků, kteří si koupí koťata-nositele a koťata s neznámým genotypem z těchto vrhů o onemocnění. Informujte je o skutečnosti, že rodič je nositel a o riziku použití kotěte pro chov. U heterozygotních nositelů se nikdy neprojeví symptomy onemocnění, tudíž by se snad někdo mohl domnívat, že se jedná o bezvýznamnou informaci pro kupce mazlíčků. Protože však není neobvyklé, že kupci mazlíčků později dostanou nápad, že si pořídí od své kočky vrh koťat a mohli by to udělat bez toho, aby kontaktovali chovatele kočky, je důležité, aby i kupci koťátek na mazlení plně porozuměli podstatě choroby a situaci u jejich kotěte.
  • Snahou by mělo být nakonec eliminovat všechny nositele z chovu a tudíž nakonec eliminovat i chorobu z našeho plemene.