Att registrera ett hälsoprogram i PawPeds

English Swedish

[Översatt av Eva Gunnarsson, S*Nikopeja's sibiriska katter.]

Om uppfödare i en ras önskar registrera ett hälsoprogram hos oss, så är de välkomna att kontakta Ulrika för att diskutera detta mer. Det finns några krav som vi alltid insisterar på:

  • Hälsoprogrammet ska ha att göra med ett problem som är ganska vanligt förekommande inom rasen och som orsakar lidande eller död för drabbade katter, eller för många av de drabbade katterna.
  • Det ska vara ett hälsoprogram där både den negativa och den positiva hälsoinformationen registreras.
  • För att ett resultat ska registreras så krävs det att registratorn får en undertecknad tillåtelse, vederbörligen undertecknad av kattägaren, för att resultatet ska offentliggöras.
  • I normala fall så ska informationen som vi registrerar vara bekräftad av en utbildad veterinär.
  • Katterna som deltar ska helst ha en permanent ID-märkning (microchip eller tatuering) för att undvika anklagelser om falsk information.

För att arbetet med programmet ska fungera bra så behöver vi en grupp människor som arbetar med hälsoprogrammet, som skriver artiklar, informerar uppfödare om problemet och som generellt sprider kunskap om det existerande hälsoprogrammet och om själva problemet. Vi kommer också att behöva någon som tar på sig uppgiften som registrator för det nya hälsoprogrammet. Registratorerna får ett konto på vår server där de kan lägga in information enligt de regler som vi kommit överens om.