Meld een gezondheidsprogramma aan bij PawPeds

English Swedish

Als een fokker van een ras hun gezondheidsprogramma bij ons willen aanmelden, kunnen ze contact opnemen met Ulrika zodat de kwestie verder doorgenomen kan worden. Er zijn enkele eisen waar altijd aan voldaan moet worden:

+ Het gezondheidsprogramma moet een probleem behandelen wat redelijk algemeen voorkomt in het ras, en wat lijden of sterven van aangetaste katten veroorzaakt, of voor veel van de aangetaste katten.

+ Het moet een gezondheidsprogramma zijn waar zowel de positieve als de negatieve gezondheids informatie wordt geregistreerd.

+ Voor het registreren van de resultaten, is een geschreven toestemming vereist voor de beheerder van het archief, naar waarheid ingevuld en ondertekend door de eigenaar van de kat, om over te kunnen gaan tot het openbaren van de resultaten.

+ Normaal gesproken moet de informatie die wij registreren door een gediplomeerde dierenarts gecertificeerd zijn.

+ De betrokken katten moeten bij voorkeur een permanente ID (microchip of tatoeage) hebben om beschuldigingen van valse informatie te kunnen voorkomen.

Om dit programma soepel te laten werken, hebben we een groep van mensen nodig die mee willen werken met dit gezondheidsprogramma en die bijvoorbeeld artikelen schrijven, uitleg geven over het probleem aan fokkers, en in het algemeen het verspreiden van kennis over het bestaan van het gezondheidsprogramma en het probleem. We zullen ook iemand nodig hebben die beheerder van het archief voor dit nieuw toe te voegen gezondheidsprogramma wil zijn. De beheerders krijgen een account op onze server, waar ze de gezondheidsinformatie kunnen invoeren volgens de regels zoals we die we hebben afgesproken.