Røntgenfotografering av hofter - Informasjon til Dyrleger

English Czech German Danish French Icelandic Italian Dutch Norwegian Portuguese Swedish

[Oversatt av Ann Therese Hardy-Olufsen]

Den svenske klubben Maine Coon-Katten ble grunnlagt med hensikt å ta vare på Maine Coon rasens helse og for å arbeide for rasens fremtidige eksistens. En del av vårt arbeid for å forbedre helsen var å starte et helseprogram for å redusere tilfellene av hofteleddsdysplasi hos Maine Coon.

As of June 1, 2010 the health programme will be run directly by PawPeds.

Vi samarbeider med Dyrlege og røntgenfotograf-eksperten Dr. Lars Audell, som evaluerer alle røntgenbildene på vegne av klubben i Sverige. Vi mener det er veldig viktig at disse røntgenbildene blir evaluert av kun en person, for på denne måten å få en så ensartet vurdering som mulig. Videre kan du finne noen kortfattede veiledninger om hvordan katten skal røntgenfotograferes og veiledning til utfylling og bruk av den orginale blanketten til røntgenfotografering av hofter. Eiere av katter av andre raser enn Maine Coon, er også velkomne til å benytte blanketten.

VIKTIG: Vennligst legg merke til at katten skal bære en form for identifikasjon, som f.eks mikrochip eller tatovering, og du skal verifisere at denne merkingen er korrekt. ID-nummer skal påføres røntgenbildene.

Det er også veldig viktig at den orginale blanketten benyttes: Den ene delen av blanketten skal fylles ut av kattens eier, den andre av dyrlegen. På denne blanketten skal eieren på forhånd underskrive og dermed gi tillatelse til at resultatet sendes inn til det offentlige registeret før røntgenbildene tas. Vi har behov for tilstrekkelig mange røntgenbilder for å kunne vurdere frekvensen av HD hos rasen, og for å kunne se effekten av testing hos senere generasjoner. Du vil også finne adressen til Dr. Lars Audell, hvor røntgenbildene skal sendes til på blanketten.

Vi anbefaler, hvis det er nødvendig, at katten får en mild bedøvelse (injeksjon), før røntgenfotograferingen, for å gjøre posisjoneringen av katten enklere. Katten bør dog ikke fullt bedøves, da dette kan ha en mindre effekt på utfallet av den endelige vurderingen.

De samme rutiner i forbindelse med HD-fotografering av hund, skal følges til katt. Hofte- og kneleddene skal kunne sees på røntgenbildene. Bena skal ligge parallellt og kneleddene skal ligge i linje med lårbensknokkelen. Bena må ikke være rotert innover eller utover.

Vurderingsgradene er de samme som i forbindelse med hoftefotografering av hund, men som følge av det faktum at det anatomiske bildet er forskjellig fra katt, blir "Norberg's vinkel" ikke benyttet. Dette betyr at vi ikke benytter ABCD-skalaen, istedet benytter vi "Normal", "grensetilfelle", "1", "2", og "3".

NB: Røntgenbildene skal sammen med den orginale blanketten, nøyaktig utfylt og underskrevet, sendes inn av dyrlegen til følgende adresse for vurdering:

Per Eksell, XL Vet AB
Postvägen 7
SE-748 41 ÖRBYHUS
Sweden

Hvis du er interessert i resultatet, vil katteeieren kunne gi deg en kopi av resultatet.

Hent blanketten til HD test ved å klikke her!

Hjelp!

Hvis du har noen spørsmål, vennligst kontakt kontaktpersonene som er tilknyttet dette helseprogrammet!