Höftledsröntgen - Information till ägaren av katten

English Swedish

Tala med veterinären om avsikten med ditt besök; om din veterinär inte har den nödvändiga utrustningen, kommer han att kunna hänvisa dig till någon som har den.

VIKTIGT: Om din katt inte har blivit märkt med microchip eller tatuerad, måste du göra detta i samband med besöket eller innan. Röntgenplåten måste identifieras med antingen micro-chip eller tatueringsnummer och veterinären måste identifiera katten med detta. Detta är nödvändigt för att resultaten skall bli registrerade i det offentliga registret.

Det är också viktigt att du använder rätt formulär annars kommer veterinären inte att veta vart formuläret och röntgenplåten skall skickas. Om du önskar en extra röntgenplåt för eget bruk, fråga veterinären om en extra, eftersom den röntgenplåt som sänds in kommer att sparas i hälsoprogrammets arkiv som framtida referensmaterial.

Röntgen kan göras som tidigast vid 10 månaders ålder för att få ett officiellt resultat. Du kan självklart testa yngre katter (mellan 6-10 månader; yngre än 6 månader kommer kanske inte att ge ett tillförlitligt resultat) men resultatet kommer att bli preliminärt. Det är inte obligatoriskt att sedera katten, men en mild sedering (injektion) kan ges för att få katten att ligga still och utsträckt för att få en bra bild av höfterna. Om katten är lugn och lätt att hantera kan en bra bild uppnås utan någon sedering. De flesta katter tycker inte om ljudet av kameran och det är vid detta tillfälle många katter inte vill ligga still. Den milda sederingen påverkar inte resultatet av HD-röntgen negativt. Katten bör dock inte vara djupt sederad eftersom detta kan ha en mindre effekt på utgången av bedömningen.

Innan du åker till veterinären för att få din katt röntgad, behöver du fylla i delen på blanketten som skall fyllas i av ägaren på blanketten och skriva på den. Kostnaden för bedömningen av röntgenplåten bör nå PawPeds konto kort efter att du har gjort din röntgen. Var noga med att skriva att det är HD du betalar för och skriv din katts namn. En påminnelse skickas till kattens ägare om betalningen inte kommit när röntgenplåten kommer till registratorn.

Du måste ta med följande till veterinären vid besöket:

* Originalblanketten för HD-testning (noga ifylld och signerad), ladda ner den här!
* Information till veterinären
* Bevis på kattens identitet (vissa länder har officiella hälsopass, vaccinationskort, intyg på microchip eller tatuering)

Veterinären skickar röntgenplåtarna tillsammans med originalet av blanketten till veterinär Elisabeth Ball. Hennes adress står tydligt skriven på originalblanketten.

Elisabeth Ball kommer att utvärdera röntgenplåtar uppskattningsvis med 2-3 veckors mellanrum.

Prislistan inkluderar porto:

Bankavgifter är ej inkluderade i ovanstående priser. Ägaren skall svara för alla sådana avgifter, alltså även eventuella kostnader för mottagaren. Kontakta vår kassör innan betalning om din bank inte kan lämna klart besked om att alla avgifter täcks av dig. Betalning skickas till:

PawPeds
c/o Peter Olsson
Ängsmyrvägen 1, Bäsna
SE-781 95 BORLÄNGE
Sweden
IBAN SE42 6000 0000 0006 1075 0682
BIC (SWIFT) HANDSESS.
Inom Sverige: bankgiro 200-1816.

Utvärdering av katt med originalblanketten för hälsoprogrammet

150 SEK/katt

Betalningspåminnelse

20 SEK/katt

Allt eventuellt överskott från inbetalningar kommer att användas för utbildning och forskning med fokus på hälsan hos våra katter.

En pdf-kopia av originalblanketten med resultatet kommer att skickas till kattens ägare så snart registratorn emottar de utvärderade röntgenplåtarna och originablanketterna ifrån. Elisabeth Ball och när betalningen har nått kassören. Hälsoprogammet behåller röntgenplåtarna för framtida forskning.

Utdrag från HD-registret, tillsammans med andra hälsoresultat, kan laddas ner på sidan Health Data Download.

Betala via PayPal

Du kan också betala för din HD-bedöming via PayPal. Eftersom PayPal tar betalt för att föra över pengar, måste du betala 160 SEK för katten. Betala till PawPeds's PayPal konto:
paypal@pawpeds.com

Viktigt! Det är viktigt att du skriver namnet (namnen) på katten (katterna) och ägarens namn och epost-adress i noteringsfältet för din betalning!

Hjälp!

Om du har några frågor, tveka inte att höra av dig till någon av kontaktpersonerna för hälsoprogrammet!