Hofterøntgen - Informasjon til katteeieren

English Swedish

[Oversatt av Ann Therese Hardy-Olufsen]

Snakk med dyrlegen din om formålet med ditt besøk; hvis din dyrlege ikke har det nødvendige utstyr, så vil han/hun kunne henvise deg til en kollega som har.

VIKTIG: Hvis katten din ikke er øremerket eller chippet, skal du få dette utført under undersøkelsen eller tidligere. Røntgenbildene skal ha påført enten chipnummer eller tatoveringsnummer, og dyrlegen skal kontrollere kattens identifikasjon. Dette er nødvendig for at resultatet skal bli registrert i det offisielle registeret.

Det er også meget viktig at du benytter deg av den korrekte attesten, ellers vet ikke dyrlegen hvor attesten og røntgenbildene skal sendes. Hvis du ønsker en kopi av røntgenbildene til ditt eget arkiv, så spør dyrlegen om å lage et eget sett til deg, siden bildene som blir sendt inn blir beholdt i registeret til fremtidige referanser.

Røntgenbildene tas av kattens hofter tidligst ved 1 års alder, for å få et offisielt resultat. Du kan selvfølgelig teste din katt tidligere også (mellom 6 og 12 måneder; yngre enn 6 måneder gir kanskje ikke et pålitelig resultat), men da vil resultatet kun være et foreløpig resultat. Det er ikke obligatorisk å bedøve katten, men en mild bedøvelse (injeksjon) kan gis for å få katten til å ligge stille og utstrakt for å få et godt bilde av hoftene. Hvis katten er rolig og grei å håndtere, kan røntgenbildene tas uten noen form for bedøvelse. De fleste katter misliker lyden av røntgenapparatet, og det er ved selve bildetakingen at de fleste katter ikke vil ligge stille. En mild bedøvelse påvirker ikke HD resultatet negativt. Katten bør ikke være fullt bedøvet, da dette kan ha en effekt på utfallet av evalueringen.

Før du reiser til dyrlegen for å få din katts hofter røntgenfotografert, skal du fylle ut den delen av attesten som omhandler "To be filled in by the owner", og underskrive den. Gebyret for å få evaluert røntgenbildene skal innbetales til Pawpeds konto, kort etter at røntgenbildene er tatt. Husk vennligst å tydelig gjøre oppmerksom på at du betaler for "HD evaluation", og skriv på kattens navn. En betalingspåminnelse sendes til kattens eier hvis betalingen ikke er mottatt når røntgenbildene ankommer registrereren.

Følgende må medbringes til dyrlegeavtalen:

* Den orginale attest for HD-testing (utfylt og underskrevet), last den ned her!
* Informasjon til dyrlegen
* Bevis på kattens identitet (noen land har offisielle helsepass, vaksinasjonsbøker, som en bekreftelse av mikrochip eller øretatovering)

Dyrlegen sender den orginale attesten sammen med røntgenbildene til dyrlege Elisabeth Ball. Hennes adresse fremgår tydelig på den orginale attesten.

Prisliste inkl. porto utenfor de nordiske landene:

Vennligst legg merke til at bankgebyr/overføring ikke er inkludert i prisen listet nedenfor. Katteeieren skal selv betale alle bankgebyrer i dennes eget land og i Sverige. Klubben vil ikke godta noen ekstra utgifter og aksepterer ikke sjekk. Betalingen skal skje til:

PawPeds
c/o Peter Olsson
Ängsmyrvägen 1, Bäsna
SE-781 95 BORLÄNGE
Sweden
IBAN SE42 6000 0000 0006 1075 0682
BIC (SWIFT) HANDSESS.
Within Sweden: bankgiro 200-1816.

Evaluering av katt, ved bruk av originale attest

150 SEK/Katt

Payment reminder

20 SEK/Katt

Enhver form for overskudd vil bli benyttet til forelesninger og forskning, med fokus på helsen hos våre katter.

Den orginale attesten med resultatet vil bli sendt til katteeieren så snart klubben har mottatt de evaluerte røntgenbildene og den orginale attesten fra Elisabeth Ball og betalingen er mottatt. PawPeds vil beholde røntgenbildene for fremtidig forskning.

Utskrift fra det offisielle HD-register, tillsammans med andra hälsoresultat, kan laddas ner på sidan Health Data Download.

Betaling via PayPal

Nå kan du også betale for HD-evalueringen gjennom PayPal og PawPeds. PayPal tar et gebyr for å overføre pengene, derfor vil du bli nødt til å betale 160 SEK for katten. Betal til PawPeds' PayPal-konto: paypal@pawpeds.com

Viktig! Det er viktig at du skriver katten(es) navn og også eiers navn og epost-adresse i beskjed-feltet for din betaling!

Hjelp!

Hvis du har noen spørsmål, vennligst kontakt kontaktpersonene som står for dette helseprogrammet!