Rentgen kyčlí - informace pro majitele kočky

English Swedish

[Přeložila Daniela Hypšová, www.nchk.estranky.cz]

Promluvte si se svým veterinářem o důvodu své návštěvy; pokud váš veterinář nemá nezbytné vybavení, bude vás moci odkázat na některého svého kolegu, který takové vybavení má.

DŮLEŽITÉ: Pokud vaše kočka ještě nebyla čipovaná nebo tetovaná, musíte toto nechat provést během téže návštěvy nebo před ní. Rentgenový snímek musí být označen buďčíslem mikročipu nebo číslem tetování a veterinář musí zkontrolovat identifikaci kočky. Je to nezbytné, aby výsledky byly zaregistrovány v oficiálním registru.

Je také velmi důležité, aby jste použili správný formulář, jinak veterinář nebude vědět, kam zaslat formulář a rentgenový snímek. Pokud byste rádi měli ještě jeden rentgenový snímek pro vlastní kartotéku, prosím, požádejte veterináře ještě o jeden, neboť zaslaný rentgenový snímek bude ponechán v archivu zdravotního programu pro příští potřebu.

Rentgenový snímek kyčlí kočky se provádí nejdříve ve věku 1 rok, aby byly získány oficiální výsledky. Můžete samozřejmě nechat vyšetřit mladší kočku (mezi 6 až 12 měsíci věku, mladší než 6 měsíců nemusejí dát spolehlivé výsledky, ale potom je výsledek pouze předběžný. Není povinné kočku sedovat, ale může být podáno mírné sedativum (injekce), aby kočka ležela klidně a byla natažená, aby bylo možno pořídit dobré snímky kyčlí. Pokud je kočka klidná a snadno zvladatelná, je možné pořídit dobrý snímek bez použití jakýchkoliv sedativ. Většina koček nemá ráda zvuk, který vydává rentgenový přístroj a právě v tuto chvíli mnoho koček nechce ležet klidně. Mírná sedace kočky neovlivní negativně výsledek vyšetření HD. Kočka by však neměla být sedována silně, jelikož toto by mohlo mít nepatrný význam na výsledek vyšetření.

Před tím, než půjdete k veterináři, který má zrentgenovat kyčle vaší kočky, musíte vyplnit část formuláře "Vyplní majitel kočky" a podepsat jej. Poplatek za vyšetření by měl být zaslán na konto PawPeds krátce poté, co bylo provedeno vyšetření. Prosím uveďte Jasně, že platíte za "vyšetření HD" ("HD evaluation") a napište jméno své kočky. Upomínka se posílá majiteli kočky, pokud platba nebyla obdržena do doby doručení rentgenového snímku registru.

K veterináři na vyšetření musíte přinést následující:

* Originál formuláře pro vyšetření HD (patřičně vyplněný a podepsaný), ke stažení zde!
* Informace pro veterináře
* Doklad o totožnosti zvířete (některé země mají oficiální zdravotní pasy, očkovací průkazy, potvrzení o aplikaci mikročipu nebo o provedeném tetování)

Veterinář odešle rentgenový snímek společně s originálem formuláře Elisabeth Ball. Jeho adresa je zřetelně uvedena na originálu formuláře.

Ceník včetně poštovného mimo Skandinávské země:

Prosím, věnujte pozornost tomu, že bankovní poplatky /převodní poplatky nejsou zahrnuty do cen uvedených níže. Majitel kočky by měl zaplatit všechny bankovní poplatky jak ve své zemi, tak ve Švédsku. Klub neakceptuje dodatečné náklady a nebude akceptovat žádné šeky.

PawPeds
c/o Peter Olsson
Ängsmyrvägen 1, Bäsna
SE-781 95 BORLÄNGE
Sweden
IBAN SE42 6000 0000 0006 1075 0682
BIC (SWIFT) HANDSESS.
Within Sweden: bankgiro 200-1816.

Vyšetření první kočky za použití originálního formuláře

150 SEK/kočka

Payment reminder

20 SEK/kočka

Jakékoliv přebytečné peníze (přeplatky) budou použity na přednášky a výzkum zaměřený na zdraví našich koček.

Originál formuláře s výsledkem bude zaslán majiteli hned, jakmile klub obdrží vyhodnocený rentgenový snímek a originál formuláře od Elisabeth Ball a obdrží platbu. PawPeds bude shromaž?ovat rentgenové snímky pro budoucí výzkum.

Výtah z oficiálního registru HD: Health Data Download.

Paying through PayPal

Za vyšetření HD můžete nyní platit také přes PayPal nebo přes PawPeds. Kvůli poplatku, který si účtuje PayPal za převod peněz musíte zaplatit 160 SEK za kočku. Platbu proveďte na účet PawPeds pro PayPal:
paypal@pawpeds.com

Důležité! Je důležité uvést jméno kočky a jméno majitele a e-mailovou adresu do zpráv vaší platby!

Pomoc!

Máte-li nějaké otázky, prosím, neostýchejte se kontaktovat kontaktní osobu pro zdravotní program!