HCM-skjemaet, hva som står og hva det betyr

English Swedish

[Oversatt av Ann Therese Hardy-Olufsen]

Av Misha Peersmans

Hva er hvor

Kattens hjerte er en miniatyrkopi av menneskehjertet, begge organene virker på samme måte. Hjertet består av 4 separate kammere, 2 på venstre og 2 på høyre side. De to øverste kammerne er høyre og venstre forkammer, de to nederste kammerne er høyre og venstre ventrikkel.

Blodet som strømmer mot hjertet etter å ha gitt oksygen til kroppen, kommer inn i hjertet i høyre forkammer. Derfra pumpes blodet inn i venstre ventrikkel, og videre inn i lungene for å hente fersk oksygen.
Fra lungene pumpes blodet tilbake i hjertet, denne gangen i venstre side. Blodet går inn i venstre forkammer, deretter til venstre ventrikkel før det pumpes ut i aorta for å transportere okygen til kroppsdelene.

De nedre kammerne, ventriklene er de sterkeste pumpekammerne i hjertet. De må pumpe blodet gjennom lungene og hele kroppen, mens forkammerne kun trenger å pumpe blodet inn i ventriklene.

For å forhindre at blodet strømmer tilbake inn i forkammerne når ventriklene trekker seg sammen, finnes det klaffer mellom disse kammerne. Klaffen mellom høyre forkammer og ventrikkel er kalt tricuspid-klaffen, mens den på venstre side kalles mitral-klaffen.

Hjerteklaffene kunne presses tilbake i forkammeret når ventriklene trekker seg sammen siden det bygges opp et stort trykk under sammentrekningene. Heldigvis er dette forhindret av små trådaktige bånd kalt chordae tendineae. Disse fungerer som ankertau mellom de to klaffene og papillar-musklene som finnes i hjerteveggene.


Terminologiensom brukes i skjemaet

 • Auscultation: (auskultasjon)
  • Normal: Hjertet bør følge takten "lub-dub lub-dub lub-dub"
  • Gallop: Vi snakker om gallopperende hjerte hvis det følger takten "lub-lub-dub-dub lub-lub-dub-dub lub-lub-dub-dub"
 • Murmur: (Blåselyd)
  • Grading (Gradvurdering): Når en blåselyd høres er den gradert i forhold til intensitet
  • Dynamic (Dynamisk): En ikke regelmessig lyd, avhengig av frekvens og funksjon (ikke alltid tilstede i hvert hjerteslag)
  • Static (Statisk): Regelmessig lyd i relasjon til hjertets funksjon, normalt forårsaket av hjerteklapp-defekt eller defekt i hjertemuskulaturen
 • Timing: (Tidspunkt)
  • Systolic (Systolisk): når hjertet er maks sammentrukket
  • Diastolic (Diastolisk): når hjertet er maks avslappet
 • Location: (Lokalisering) Hvor mislyden høres

Først en kort forklaring av 2-D og M-Mode:

 • 2D betyr to-dimensjonell; dvs hjertet ser ut som hvis man skjærer en skive ut av det
 • M-mode er når man ser på en LINJE gjennom hjertet hvor man ser endringer mens hjertet sammentrekkes og avslappes; det vil vise hvordan hjerteveggene blir tykke, så tynne, deretter tykke igjen osv.
  Det viser også rommet i hjertet inne i hjertekammeret. Når du ser på skjermen når programmet er i M-Mode, vil du kunne se alle mulige bølger som går opp og ned. Når bildet fryses, kan målene av veggene tas. I M-Mode er det lett å se når hjertet er i henholdsvis diastolen og systolen (se bilde under som eksempel).


Forkortelsene:

Først verdiene i diastole (når hjertet er maks avslappet)

 • IVSd: IntraVentrikulær Septum målt i Diastole
  Som betyr tykkelsen av skilleveggen mellom de to hjertekammerne (Septum er veggen som adskiller venstre hjertekammer fra høyre hjertekammer)
 • LVIDd: Venstre Ventrikkel Indre Diameter i Diastole
  Som betyr hvor mye plass det er inne i hjertekammeret. Dette måles først i diastole, deretter i systole (som regel i M-Mode)
 • LVFWd: Venstre ventrikkels Frivegg i Diastole
  Den frie veggen er hjertekammerveggen som er den ytre delen av hjertet

Nå verdiene i Systole (når hjertet er maks sammentrukket)
 • IVSs: IntraVentrikulær Septum målt i Systole
  Tykkelsen av skilleveggen mellom de to hjertekammerne (Septum er veggen som adskiller venstre hjertekammer fra høyre hjertekammer)
 • LVIDs: Venstre Ventrikkel Indre Diameter i Systole
  Hvor mye plass det er inne i hjertekammeret. Dette måles først i Diastole, deretter i Systole (som regel i M-Mode)
 • LVFWs: Venstre Ventrikkels Frivegg i Systole
  Den frie veggen er hjertekammerveggen som er den ytre delen av hjertet

 • SF: Forkortningsfraksjonen (uttrykt i %)
  Dette er en beregning av hjertets sammentrekningskraft. SF regnes ut fra forskjellen mellom LVIDd og LVIDs (som allerede er blitt målt), dividert med LVIDd. Dette gir en prosent som viser hvor mange prosent mindre hjertet blir i systolen sammenlignet med når hjertet er i diastolen.
  Merk: Kontraksjonene er ikke like kraftfulle hos en bedøvet katt.
 • Ao: aorta
  Dette er verdien av aorta, dvs diameteren av aorta. Blodet går gjennom aorta når det forlater hjertekammeret for å forsyne kroppen med oksygenmettet blod.
 • LA: Venstre forkammer
  Diameteren måles.
  Ao og LA måles alltid i 2-D.
 • LA/Ao: dvs LA dividert med Ao
  Dette målet angir den subjektive LA størrelse (dvs subjektiv sammenligning mellom LA og hjertet i sin helhet).

  Disse to (LA og Ao) er vanligvis ganske like i størrelse; det er dog mer vanlig å være en anelse over enn under (så 1, 1.2 og 1.3 er relativt normalt; når du får mer enn 1.4 er det grunn til bekymring).
 • Subjective Left Atrial Size: (Subjektiv venstre forkammer størrelse)
  Det er ingen klare begrensninger her (så vidt jeg vet), men et forstørret forkammer kan være tegn på HCM eller RCM.
 • SAM: Systolisk øvre bevegelse av mitral-klaffen (Systolic Anterior Motion)
  Mitral-klaffene skal lukke seg når hjertet sammentrekkes, for å forhindre tilbakestrømning av blod fra venstre hjertekammer til venstre forkammer. SAM betyr at mitral-klaffene ikke lukkes helt, og dermed forårsaker en unormal blodstrømning, turbulens og tilbakestrømning av blodet. Den mest vanlige årsaken til at klaffene ikke lukkes helt er at klaffen fanges ved en lokal fortykkelse i septum. Slik forhindres en del av blodet i å forlate venstre hjertekammer under sammentrekningen, og vil flyte ut i forkammeret.
  Ved obduksjon kan man noen ganger se områder med arrvev eller lignende der mitral-klaffen gjentatte ganger har slått inn i skilleveggen -SAM! Så SAM kan på denne måten noen ganger fremdeles ses ved obduksjon.
 • End systolic Cavity Obliteration: (Slutt-systolisk kammer-lukning)
  Dette betyr at det i den systoliske fase - når hjertet sammentrekkes - ikke finnes plass i hjertekammeret (ventrikkelen) hvilket forårsakes av fortykkede vegger eller forstørrede papillarmuskler. Det vil alltid være litt plass igjen i et normalt hjerte. Veggene fortykkes innover i hjertet, ikke utover.
 • Papillary muscles: (papillar muskler)
  Dette er muskler plassert inne i venstre og høyre hjertekammer, utgående fra veggene. Heftet til disse er "trådene" som i den motsatte ende er heftet til hhv. mitralklaffene/tricuspidal klaffene. Trådene ses på ultralyd som hvite linjer. Papillar musklene kan være fortykket, men de kan også være lengre enn gjennomsnittet. Dette kan lett mistolkes som fortykkede, men det er noe helt annet. Noen katter kan ha delte papillarmuskler eller ekstra små papillarmuskler, Disse avvikene ser ikke ut til å påvirke kattene overhodet, i motsetning til de forstørrede papillarmusklene.

Bedømmelse

For å bedømme om en katt er "normal", "borderline" eller har HCM, er vi nødt til å se på flere forskjellige ting.

En av disse tingene er veggtykkelsene: IVSd og LVFWd. Dette er de to verdiene de fleste oppdrettere snakker om, og noen tror at det er DET som er det avgjørende. Normal tykkelse er mellom 3,0 og 5,0 mm, med små variasjoner.
Tidligere studier satt en øvre grenseverdi mellom normal og "borderline" ved 6,0 mm. Vi er nødt til å ta med i betraktningen at utstyret var mindre sofistikert på daværende tidspunkt. Senere studier har angitt 5,5 mm som værende øvre grenseverdi, men nå vil flere og flere veterinærer sette ned denne verdien ytterligere. Verdiene som veterinærene som er tilknyttet helseprogrammet arbeider med, er en øvre grenseverdi på 5,0 mm. Så generelle eller lokale fortykkelser over 5 mm kan være nok til å gi bedømmelsen "borderline" (hvis det ikke observeres andre avvik) eller HCM.

SAM er også en av de viktige ting å ta hensyn til. Siden Dr.Kittleson har uttalt at SAM kan være det første tegn til HCM hos noen katter, så bedømmer veterinærene dette avviket som "borderline", også selv om det ikke er andre tegn til stede.

En hjerte-bilyd kan også være et tegn på HCM (60% av bilydene er indikasjoner på HCM, men det kan også skyldes andre ting). En gallopprytme kan også være tegn på HCM, men ikke når det ikke er andre tegn til stede.

En annen ting er papillarmusklene: Hvis papillarmusklene er forstørret (og ingen andre avvik observeres) vil katten bli bedømt til å være "borderline". Dette er ifølge Dr.Kittlesons kriterier. Noen katter har litt større papillarmuskler i deres genetiske sammensetning, men det kan også være første tegn på HCM; derfor betraktes disse som "borderline". Vi vet ikke nok på dette tidspunktet hvorfor det er slik. Hvis en katt derimot har både forstørrede papillarmuskler og SAM, sier Dr.Kittleson at den bør betraktes som HCM-positiv.

MEGET VIKTIG: Borderline betyr at avvik er funnet, men at det på tidspunktet testen ble tatt ikke var mulig å fastslå hva disse avvikene betyr eller vil komme til å bety. Ikke alle katter som bedømmes som "borderline" vil utvikle HCM, men muligheten er der.