HCM scannings attest, hvad den beskriver og hvad det betyder

English Swedish

[Oversat af Anne N. Jensen, Proprius Maine Coons.]

Af Misha Peersmans

Hvad er hvor?

Kattens hjerte er en miniature kopi af det menneskelige hjerte, begge organer arbejder på nøjagtig samme måde. Hjertet består af 4 kamre, to i venstre side og to i højre side. De to øverste kamre er højre og venstre atrium (forkamre), de to nedre kamre er højre og venstre ventrikel (hjertekamre).

Blodet der løber til hjertet, efter at have forsynet de forskellige dele af kroppen med ilt, løber ind i hjertets højre forkammer. Fra højre forkammer pumpes blodet til højre hjertekammer, hvor blodet pumpes videre til lungerne, hvor blodet iltes igen.
Fra lungerne løber blodet nu tilbage til hjertet, men denne gang til venstre side. Blodet løber ind i venstre forkammer, herfra pumpes blodet til venstre hjertekammer hvorfra blodet pumpes ud af hjertet via Aorta, for at kunne forsyne kroppen med iltet blod.

De to nederste kamre, hjertekamrene, er de stærkeste pumpende dele af hjertet. De pumper blodet gennem lungerne og til hele kroppen, mens de to forkamre kun behøver at pumpe blodet ind i hjertekamrene.

For at forhindre blodet i at flyde tilbage ud i forkamrene, når hjertekamrene sammentrækkes, er der klapper mellem disse kamrene. Klapperne mellem højre for- og hjertekammer hedder Tricuspidal klapperne. Klapperne i venstre side af hjertet hedder Mitral klapperne.

Klapperne kunne bliver skubbet tilbage ind i forkamrene når hjertekamrene sammentrækkes, fordi der opbygges et meget højt tryk i hjertekamrene under disse kontraktioner. Heldigvis forhindres dette af små tråd-ligende bånd, såkaldte chordae tendineae. Disse chordae tendineae er en slags anker bånd mellem de to klapper og papillarmusklerne, som er placeret i hjerte væggene.


Terminologien som benyttes på attesten

 • Auscultation: (Auskultation)
  • Normal: Hjertelyden bør være "lub-dub lub-dub lub-dub"
  • Gallop: Her taler vi om et galoperende hjerte, der går "lub-lub-dub-dub lub-lub-dub-dub lub-lub-dub-dub"
 • Murmur: (Mislyd)
  • Grading (Grad vurdering): Når en mislyd høres, vurderes graden ud fra sværhedsgraden
  • Dynamic (Dynamisk): Ikke en regulær lyd, afhængig af frekevens og function (ikke altid til stede i hvert hjerteslag)
  • Static (Statisk): Regulær lyd i relation til hjertets funktion, normalt forårsaget af hjerteklap defekt eller defekt i hjertemuskulaturen
 • Timing: (Tidspunkt)
  • Systolic (Systolisk): når hjertet er maximum kontraheret
  • Diastolic (Diastolisk): når hjertet er miximum afslappet
 • Location (Lokalisation): hvor mislyden høres

Først en kort forklaring af 2-D og M-Mode:

 • 2D betyder to-dimentionel; dvs. hjertet ses som hvis man skar en skive ud af det
 • M-mode er hvor man kigger på en LINJE gennem hjertet, hvor ændringer ses mens hjertet sammentrækkes og afslappes; det vil vise hvordan hjertets vægge bliver tykke, så tynde, så igen tykke osv.
  Og det viser også rummet i hjertet, inde i hjertekammeret. Når du kigger på skærmen, når programmet er i M-Mode, vil du kunne se alle mulige sjove bølger, der går op og ned. Når billedet fryses, kan målene af væggene laves. I M-Mode er det nemt at se hvornår hjertet er i hhv. diastolen og i systolen (se billedet herunder som eksempel)


Forkortelserne:

Først værdierne i diastole (når hjertet er maximum afslappet)

 • IVSd: IntraVentrikulær Septum målt i Diastole
  Hvilket betyder tykkelsen af skillevæggen imellem de 2 hjertekamre (Septum er væggen der adskiller venstre hjertekammer fra højre hjertekammer)
 • LVIDd: Venstre Ventrikel Indre Diameter i Diastole
  Hvilket betyder hvor meget plads der er inde i hjertekammeret. Dette er de første mål i diastole, dernæst de systoliske (som regel i M-Mode)
 • LVFWd: Venstre Ventrikels Frivæg i diastole
  Den frie væg, er hjertekammer væggen, som er den ydre del af hjertet

Nu værdierne I systole (når hjertet er maximum kontraheret)
 • IVSs: IntraVentrikulær Septum målt i systole
  Hvilket betyder tykkelsen af skillevæggen imellem de 2 hjertekamre (Septum er væggen der adskiller venstre hjertekammer fra højre hjertekammer)
 • LVIDs: Venstre Ventrikel Indre Diameter i systole
  Hvilket betyder hvor meget plads der er inde i hjertekammeret. Dette måles først i diastole, dernæst i systole ( som regel i M-Mode)
 • LVFWs: Venstre Ventrikels Frivæg i systole
  Den frie væg, er hjertekammer væggen, som er den ydre del af hjertet

 • SF: Forkortningsfraktionen (udtrykt i %)
  Dette er en beregning af hjertets sammentrækningskraft. SF beregnes ud fra forskellen mellem LVIDd og LVIDs (som allerede er blevet målt), divideret med LVIDd. Dette giver en procent der viser, hvor mange procent mindre hjertekammeret bliver i systolen sammenlignet med når hjertet er i diastolen.
  Note: kontraktionerne er ikke så kraftfulde hos en sederet kat.
 • Ao: aorta
  Dette er værdien af aorta, dvs. diameteren af aorta. Blodet går gennem aorta, når det forlader hjertekammeret, for at forsyne kroppen med iltet blod.
 • LA: Venstre forkammer
  Diameteren måles.
  Ao og LA måles altid I 2-D.
 • LA/Ao: dvs. LA divideret med Ao
  Dette mål angiver den subjective LA størrelse (dvs. Subjektiv sammenligning mellem LA og hjertet som i en helhed).

  Disse to (LA og Ao) er normalt rimelige ens I størrelse; det er dog mere almindeligt at være en anelse over end under (så 1, 1.2 og 1.3 er rimelig normalt; når du får mere end 1.4, så er der grund til bekymring).
 • Subjective Left Atrial Size: (Subjektiv venstre forkammer størrelse)
  Der er ingen klare begræsninger her (så vidt jeg ved), men et forstørret forkammer kan være tegn på HCM eller RCM.
 • SAM: Systolisk øvre bevægelse af mitral klappen (Systolic Anterior Motion)
  Mitral klapperne skal lukke sig når hjertet sammentrækkes for, at forhindre tilbageløb af blod fra venstre hjertekammer til venstre forkammer. SAM betyder at Mitral klapperne ikke lukkes helt, og dermed forårsages en abnormal blodstrømning, turbulens og tilbageløb af blodet. Den mest almindelige årsag til at klapperne ikke lukkes ordentligt er, at klappen fanges ved en lokal fortykkelse i septum. Således forhindres en del af blodet i, at forlade venstre hjertekammer under kontraktionen, og vil flyde tilbage ud i forkammeret. Dette er årsagen til at SAM også fører til et forstørret forkammer.
  Ved obduktioner kan du nogle gange se områder med arvæv eller ligende hvor mitral klappen gentagne gange har slået ind i skillevæggen - SAM! Så SAM kan på denne måde, nogle gange endda ses ved obduktion.
 • End systolic Cavity Obliteration: (Slut-systolisk kammer-tillukning)
  Dette betyder at der i den systoliske fase - når hjertet sammentrækkes - er ingen plads tilbage inde i hjertekammeret (ventriklen), hvilket forårsages af fortykket vægge eller forstørret papillarmuskler. Der vil altid være - i normale hjerter - lidt plads tilbage. Væggene fortykkes indad i hjertet, ikke udad.
 • Papillary muscles: (Papillar muskler)
  Dette er muskler, placeret inde i venstre og højre hjertekammer, udgående fra væggene, tilhæftet til disse er "trådene" som i den modsatte ende er tilhæftet hhv. mitral klapperne/ tricuspidal klapperne. Trådene ses på ultralyd, som hvide linjer. Papillar musklerne kan være fortykket, men de kan også være længere end gennemsnittet. Dette kan nemt mistolkes som fortykkede men er noget helt andet. Nogle katte kan have delte papillarmuskler eller extra små papillarmuskler. Disse anomalier ser ikke ud til, at påvirke kattene overhovedet imodsætning til de forstørrede paillarmuskler.

Bedømmelse

For bedømmelsen af om hvorvidt en kat er 'normal', 'borderline' eller har 'HCM', der er vi nødt til at kigge på flere forskellige ting.

En af disse ting er vægtykkelserne: IVSd og LVFWd. Dette er de to værdier, de fleste opdrættere taler om, og nogle tror endda at dette er DET der er altafgørende. Normal vægtykkelsen er mellem 3,0 og 5,0 mm, med små variationer.
Tidligere studier angav øvre grænseværdi mellem normal og 'borderline ved 6,0 mm. Vi er nødt til, at tage med i betragtningen, at udstyret var mindre sofistikeret på daværende tidspunkt. Senere studier har angivet 5,5 mm som værende den øvre grænseværdi, men nu vil flere og flere dyrlæger yderligere nedsætte denne værdi. Værdierne som dyrlægerne der er med i helbredsprogrammet nu arbejder med, er en øvre grænseværdi på 5,0 mm. Så generelle eller lokale fortykkelser over 5 mm kan være nok til, at give bedømmelsen 'borderline' (hvis der ikke observeres andre anomalier) eller 'HCM'.

SAM er også en af de vigtige ting, at tage hensyn til. Da Dr. Kittleson har udtalt at SAM kan hos nogle katte være det første tegn på HCM, så bedømmer dyrlægerne denne anomali som 'Borderline', også selv om der ikke er andre tegn til stede.

En hjerte mislyd kan også være et tegn på HCM (60% af mislydene er indikativ for HCM, men en mislyd kan også skyldes andre årsager). En galoprytme kan også være et tegn på HCM, men ikke når der ikke er andre tegn til stede.

En anden ting er papillarmusklerne: Hvis papillarmusklerne er forstørret (og ingen andre anomalier observeres), vil katten blive bedømt til at være 'borderline'. Dette er ifølge Dr. Kittlesonīs kriterier. Nogle katte har lidt større papillarmuskler i deres genetiske sammesætning, men det kan også være første tegn på HCM; så derfor betragtes disse katte som 'Borderline'. Vi ved ikke nok på dette tidspunkt hvorfor det er således. Hvis en kat derimod har både forstørret papillarmuskler og SAM, så siger Dr. Kittleson dette bør betragtes som HCM positiv.

MEGET VIGTIGT: Borderline betyder, at anormalier er blevet oberserveret men, at det på tidspunktet for testen ikke er klart hvad disse anomalier betyder eller vil komme til at betyde. Ikke alle katte der bedømmes som 'borderline' vil udvikle HCM, på den anden side, så eksistere muligheden.