* User Preferences
Login | Create new account
Norstar of Dawns Mist, F, 1993-05-23
Printer Friendly | Generations: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 | Inbreeding = 9.15% | Test mate
Inbreeding calculated based on 254 ancestors (109 unique) of 254 possible, 7 complete generations out of 7
Sire
Obrimas Apollo
NO CH Hammerveiens Drotne, 1986-04-26
NO CH Karo (1)
Fredrik
Penny
NO CH Maahornets Maast, 1973-03-14
NO CH Rox
NO CH Tussa, 1970-11-23
Trine
CIB NORD CH Våle
Erle av Enerhaugen
Maahornets Leika, 1975-12-31
NO CH Pluto av Valpåsen
Balder (1)
Raggebus Edda
NO CH Tussa, 1970-11-23
Nupen II
Raggebus Bera
Timeline av Valpåsen
NO CH Maahornets Maast, 1973-03-14
NO CH Rox
Balder (1)
Idun 63/7351
NO CH Tussa, 1970-11-23
Nupen II
Raggebus Bera
Ran II av Valpåsen
NO CH Pluto av Valpåsen
Balder (1)
Raggebus Edda
NO CH Toti av Valpåsen
Balder (1)
Idun 63/7351
NO CH Linesvikens Goe
CIB NORD CH Våle
Isdalens Garm, 1974-05-25
NO CH Tor av Valpåsen
NO CH Pluto av Valpåsen
NO CH Toti av Valpåsen
Driva
Snorre (1)
Urd (2)
Ladi
Rover
Fricco (1), 1972-03-09
Lundeurens Etna
Luna (1)
Leik av Valpåsen
Raggebus Lizzi
NO CH Freya (1)
Varg (1)
Fricco (1), 1972-03-09
Raggebus Dan
Raggebus Drott
Lundeurens Etna
NO CH Rox
Lundeurens Eir II
Etna
Hero av Enerhaugen
NO CH Tor av Valpåsen
NO CH Lundeurens Bris
Laika (1)
NO CH Pluto av Valpåsen
Leika (1)
Eir (3)
Aspgreinas Kanto, 1988-01-18
Heggelundens Lupus
Solkollens Loke
NO CH Tor av Valpåsen
NO CH Pluto av Valpåsen
NO CH Toti av Valpåsen
Lundeurens Ellis
Tommy (1), 1966-08-11
Diana av Valpåsen, 1968-03-25
Heggelundens Tina (1)
Fricco (1), 1972-03-09
Raggebus Dan
Raggebus Drott
Heggelundens Musca
Loke av Valpåsen
Solkollens Rhea
Aspgreinas Lunni II, 1981-10-23
Isdalens Garm, 1974-05-25
NO CH Tor av Valpåsen
NO CH Pluto av Valpåsen
NO CH Toti av Valpåsen
Driva
Snorre (1)
Urd (2)
Prillar-Guri
Ask av Tunvin
Tim av Valpåsen, 1968-12-24
Hlin av Enerhaugen
Lunni
NO CH Tor av Valpåsen
Siv av Enerhaugen
Lila av Åsen, 1985-04-19
Bonzo (1), 1984-04-25
Floke av Vårtun
Tyr av Tunvin
Isdalens Garm, 1974-05-25
Vår av Tunvin, 1973-05-04
Ina av Enerhaugen
Brynjar av Enerhaugen, 1977-11-07
Aura av Ekrene, 1977-11-15
Lady (6)
Odin av Enerhaugen
NO CH Vigg av Grostølen
NO CH Lundeurens Bris
Måsti
NO CH Maahornets Maast, 1973-03-14
Solkollens Nupa
Timmeline II
NO CH Karo (1)
Fredrik
Penny
Maahornets Leika, 1975-12-31
Timeline av Valpåsen
NO CH Maahornets Maast, 1973-03-14
Ran II av Valpåsen
Frøya II av Tunvin
Isdalens Garm, 1974-05-25
NO CH Tor av Valpåsen
Driva
NO SE CH Yr av Tunvin
Fricco (4)
Hlin av Enerhaugen
Dam
Norstar Freya
Pluto (2), 1987-10-18
Linesvikens Hugin (1)
Froste
NO CH Karo (1)
Fredrik
Penny
Maahornets Leika, 1975-12-31
Timeline av Valpåsen
NO CH Maahornets Maast, 1973-03-14
Ran II av Valpåsen
Ladi
Rover
Fricco (1), 1972-03-09
Lundeurens Etna
Luna (1)
Leik av Valpåsen
Raggebus Lizzi
Frigg av Vårtun
Tyr av Tunvin
Isdalens Garm, 1974-05-25
NO CH Tor av Valpåsen
Driva
Vår av Tunvin, 1973-05-04
Tim av Valpåsen, 1968-12-24
Hlin av Enerhaugen
Vår (1)
Fredrik
Penny
Maahornets Leika, 1975-12-31
Timeline av Valpåsen
NO CH Maahornets Maast, 1973-03-14
Ran II av Valpåsen
Lussi av Åsen, 1986-02-09
Bonzo (1), 1984-04-25
Floke av Vårtun
Tyr av Tunvin
Isdalens Garm, 1974-05-25
Vår av Tunvin, 1973-05-04
Ina av Enerhaugen
Brynjar av Enerhaugen, 1977-11-07
Aura av Ekrene, 1977-11-15
Lady (6)
Odin av Enerhaugen
NO CH Vigg av Grostølen
NO CH Lundeurens Bris
Måsti
NO CH Maahornets Maast, 1973-03-14
Solkollens Nupa
Holmbus Sandra
Varg (1)
Fricco (1), 1972-03-09
Raggebus Dan
Raggebus Drott
Lundeurens Etna
NO CH Rox
Lundeurens Eir II
Etna
Hero av Enerhaugen
NO CH Tor av Valpåsen
NO CH Lundeurens Bris
Laika (1)
NO CH Pluto av Valpåsen
Leika (1)
Linesvikens Urd-Sara, 1987-09-22
Brian, 1984-06-07
Fjellfuglen Tete, 1982-12-10
NO CH Kim, 1979-09-29
Varg av Enerhaugen, 1975-11-05
NO CH Snorre av Enerhaugen
Ena av Enerhaugen
Maahornets Lundi
NO CH Pluto av Valpåsen
NO CH Tussa, 1970-11-23
Heggelundens Tina (1)
Fricco (1), 1972-03-09
Raggebus Dan
Raggebus Drott
Heggelundens Musca
Loke av Valpåsen
Solkollens Rhea
Asbjörg, 1979-11-15
Lobergets Fenrisulven
Lobergets Guttorm, 1973-07-05
Skallagrim av Enerhaugen
Lobergets Ran, 1970-09-25
Lobergets Ragna
Skallagrim av Enerhaugen
Raggebus Lundy, 1969-01-31
Sørbygdas Imsegull
Rapp av Lundebu
Maahornets Trym
Mira av Enerhaugen
Luna av Valpåsen
Raggebus Mas
Raggebus Edda
NO CH Linesvikens Fram
CIB NORD CH Våle
Isdalens Garm, 1974-05-25
NO CH Tor av Valpåsen
NO CH Pluto av Valpåsen
NO CH Toti av Valpåsen
Driva
Snorre (1)
Urd (2)
Ladi
Rover
Fricco (1), 1972-03-09
Lundeurens Etna
Luna (1)
Leik av Valpåsen
Raggebus Lizzi
Frigg av Vårtun
Tyr av Tunvin
Isdalens Garm, 1974-05-25
NO CH Tor av Valpåsen
Driva
Vår av Tunvin, 1973-05-04
Tim av Valpåsen, 1968-12-24
Hlin av Enerhaugen
Vår (1)
Fredrik
Penny
Maahornets Leika, 1975-12-31
Timeline av Valpåsen
NO CH Maahornets Maast, 1973-03-14
Ran II av Valpåsen

The correctness of this pedigree is not guaranteed.