* User Preferences
Login | Create new account
Foundation Analysis for EC Angelur Khohkotushka, F, SIB ny 23, 2007-02-23, RU/PL

Analysis Info

WARNING! Reliability of analysis is only 14.5% (85.5% not traced back to foundation). Real result may be up to 85.5% higher.
Cats traced to foundation
 ValetSIB n 237.62%
 Marfa LitvikSIB f 09 212.73%
 VasilisaSIB n 09 211.37%
 KardinalSIB ns1.37%
 MysjaSIB n 09 211.37%
Cats not traced to foundation
 EsseniaSIB fy 2311.9%
 MaxSIB n 2311.9%
 MusiaSIB f 03 216.25%
 Zos'kaSIB n 09 216.25%
 MarsSIB n 216.25%
 MurlinaSIB n 09 226.25%
 Katia SamotsvetSIB n 09 233.32%
 MurzikSIB n 09 233.32%
 Usia UssuriSIB as 231987-01-013.32%
 CardinalSIB as 03 233.32%
IC MuraSIB n 033.32%
 OkhlomonSIB n 213.32%
 AlisaSIB n 03 213.12%
 CassieSIB f 03 213.12%
 Marquis de Mars3.12%
 LeonSIB n 212.73%
 Jackline EukharisSIB f 231.56%
CH DianaSIB n 090.781%
 Alisa SibirskajSIB0.391%
 EklerSIB0.391%
 LusiaSIB n 09 231992-06-150.391%
 TimoshaSIB0.391%
CH BasiaSIB ns 230.391%
IC MustashSIB ns 030.391%

The correctness of this pedigree is not guaranteed.