Information

PawPeds PawAcademy höll sin första internetkurs hösten 2007.

Vi började med kurser på svenska, men nu ger vi också kurser på engelska, hollänska, tyska, franska, italienska, polska och tjeckiska.

Vår grundkurs är i tre steg, och handlar om kattvård och kattuppfödning.

  • Generell kurs steg 1, eller kort och gott G1Handlar främst om kattägande. Den är i grunden för nybörjare, men också för mer erfarna uppfödare som senare vill delta i de högre kurserna.
  • Steg 2 av den generella kursen, G2: Handlar främst om att ha en kull men innehåller också grundläggande genetik och avelsplanering.
  • Steg 3, G3, Går mer om djupet gällande selektiv avel, genetik, fysiologi, kattmat, beteende etc. Denna är för uppfödare som redan har haft några kullar och som har deltagit i de generella kurserna steg 1 och 2.

Förutom de generella kurserna planerar vi också att så småningom skapa rasspecifika kurser, liksom några andra typer av kurser. Men först kommer vi att fokusera på de tre stegen i den generella kursen.

PawAcademy-teamet

Flertalet personer från flera olika länder deltar frivilligt i arbete med PawAcademy och kurserna. Några av våra kursledare har varit uppfödare i många år, medan andra bara har fött upp några enstaka kullar men har mycket teoretisk kunskap eller andra pedagogiska färdigheter istället. Vissa är kattdomare. Vissa har studerat kattrelaterade ämnen på universitetsnivå. När vi planerar en kurs försöker vi få kursledare som tillsammans täcker alla aspekter av kursen.

De som har varit kursledare i minst tre kurser av en viss typ, och har täckt de flesta delar av kursen, får en uggla som liknar de banners som deltagarna får när de passerar samma kurs. Om en kursledare vill gå en kurs på högre nivå, kvalificerar de sig för att gå den kursen om de har antingen studentbannern eller ugglabannern för de lägre kurserna som krävs.

Advertisements