Mun och tandproblem hos katt

Av Lies Klösters, 2006

Människor och djur kan utveckla alla typer av tand problem. De problem som förekommer oftast hos människor (karies under inflytande av socker) förekommer inte ofta hos djur eftersom de flesta djur äter mycket mindre socker än vad människor gör. Trots det, kan ditt husdjur utveckla tandproblem. En enda kontroll kommer att berätta om djuret har en god funktion av sina tänder, om alla tänder är närvarande, etc. Vanliga kontroller av äldre djur kan förebygga att tandsten och plack byggs upp: de kan tas bort i ett tidigt skede innan de orsakar problem. Men även sjukdomar som gingivit (tandköttsinflammation) kan uppstå i alla åldrar. Kort sagt: en god tand kontroll är mycket viktig för att upptäcka eventuella problem i tid.

Olika typer av tänder

 • Alla djur har tänder som är perfekt anpassade till deras mat och livsstil. Vissa arter av djur har tänder som alla är formade mer eller mindre likadant som hajar, krokodiler och många tandvalar (se figur 1), dessa kallas homodonta tänder. De flesta däggdjur är heterodonta och de har flera sorters tänder: incisiver, caniner, premolarer och molarer (se figurerna 2, 3 och 4). Vissa djur har tänder som är mycket specifika för sin art (som huggtänderna på giftormar, eller betar på elefanter, valrossar och narvalar), andra har tänder som vi hittar i större grupper av djur. Däggdjur kan grovt indelas i 3 grupper som lever av olika typer av föda, nämligen:

  • herbivorer (växt ätare) med platta molarer för malning (figur 2)
  • carnivorer (köttätare) med skarpkantade premolarer och molarer (figur 3)
  • omnivorer (äter både kött och växter) med tänder som är formade någonstans mittemellan köttätare och växtätare (figur 4)
 orca roedeer 
figur 1:
tänderna på en späckhuggare
figur 2:
tänderna på ett rådjur
 cat  gibbon
figur 3:
tänderna på en katt
figur 4:
tänderna på en Gibbonapa

 

Felina tänder

Katten är ett rovdjur. Rovdjur har vassa, skärande tänder, tänder som är utformade för att fånga, hålla fast, riva upp, slita sönder och om nödvändigt bita igenom ben. De flesta av dem kan inte tugga sin mat: deras käkar inte kan röra sig från vänster till höger, bara upp och ner.

Katter och hundar föds utan tänder precis som människor, de får sina första tänder –mjölktänder- vid några dagars ålder och dessa kommer att bytas till vuxen tänder efter flera månader. Tänderna på katter och hundar fortsätter inte att växa som de gör hos vissa gnagare, hästar eller elefanter.

Sammansättningen av tänderna kan uttryckas i en dental formel. Tandformeln består av två rader under varandra, för den övre och undre käken. Formeln beskrivs sedan till hälften av en käke, eftersom den vänstra sidan av käken är identisk med den högra sidan. (Så länge alla tänder finns kvar.)
Förkortningarna i en dental formel står för: I = incisiv, C = canin, P = premolar, M = molar. Dessa förkortningar med gemener betyder mjölk tänder, versaler betyder vuxen tänder. Tandformeln för katter är:

mjölk tänder:   vuxen tänder:

Vid en ålder av 11 till 15 dagar, bryter tänderna på kattungar fram och när kattungarna är 37 till 60 dagar gamla är alla mjölktänder framme. Mjölktänder ersätts med vuxna tänder vid en ålder av 13 till 24 veckor.

Bytet från mjölktänder till vuxentänder sker i en bestämd ordning:
- I 13 - 16 veckor
- C 20 - 24 veckor
- P 20 - 24 veckor
- M 18 - 24 veckor
Under perioden då tandbyte sker är det möjligt att ge en tämligen exakt bestämning av ålder om du skulle behöva göra detta för en hittekatt.*

Ocklusion av tänder

En korrekt placering av tänder kallas "sax bett". När tänderna inte är rätt placerade, talar vi om "malocklussion" och placeringen är till exempel namngivna överbett, underbett, tångbett eller korsbett.

 • Sax bett: underkäken bör alltid vara något mindre än den övre käken. Den idealiska uppsättningen tänder består av incisiver i övre och undre käken som passar exakt över varandra, och molarer som passar ovanpå varandra.
 • överbett: incisiverna i underkäken är placerade för långt bakom incisiverna i övre käken.
 • Underbett: incisiverna i underkäken är placerade framför incisiverna i övre käken.
 • Tångbett: incisivernas placering är ovanpå varandra, i stället för att passa korrekt över varandra.
 • Korsbett: "sned biter" eller har en "skev mun", vilket betyder att den vänstra- och högra halvan av käken inte är av samma längd.

Sammansättningen av bett hos hundar ingår i varje ras standard. Ras standarder för katter beskriver inte alltid hur tänderna ska se ut. Ibland kan det noteras i en ras standard som att ett överbett inte kan ha mer än 1 eller 2 mm utrymme mellan den övre eller undre käken, medan det i andra står att katten får inte ha ett överbett eller underbett.

Under hundutställningar kontrollerar domarna tänderna på varenda hund, ett felaktigt bett resulterar i omedelbar diskvalificering. Domarna på kattutställning tittar bara på tänderna om de kan se "från utsidan" att något är fel. Vid Fife utställningar har domare rätt att titta varenda katt i munnen (vilket inte betyder att varje katt får sina tänder kontrollerade på en sån show), i andra kattsammanslutningar är det inte ens tillåtet att titta i kattens mun, eller endast efter att domaren har begärt tillstånd från ägaren att göra det. Denna regel har förankrats genom några av kattsammanslutningarna på grund av risken för att sjukdomar sprids. Naturligtvis har de en poäng där: kattens mun är full av bakterier. (Detta är också anledningen till att kattbett oftare leder till inflammation jämfört med hundbett.) Men avsaknaden av denna standardkontroll som en del av domarprotokollet innebär också att det finns nästan inga professionella insikter om placeringen av tänder och käkar.
Vi bör här notera att katter inte nödvändigtvis samarbetar till en muninspektion, till skillnad från hundar som kan tränas för detta ganska lätt. När kattens tänder kontrolleras på en show och något inte står rätt till, bör detta innebära diskvalificering, samma som för hundar.

Hundar med mycket smala nosar saknar ibland en eller flera incisiver. I raser med mycket korta nosar kan ibland molarer vara frånvarande. För hundraser med en medellång till lång nos brukar rasens standard uppge att ett saxbett är det bästa, men att ett tångbett också är tillåtet. Många underbett kan ses i hundraser med mycket kort nos, detta återfinns även i den rasens standard. Alla typer av problem kan orsakas av ett för stort mellanrum mellan käkarna (i ett under-eller överbett) eftersom tänderna inte stänga igen ordentligt. Till exempel under förlossningen där tiken inte kan få ut valpar ur fosterhinnan själv eftersom hon inte kan hålla fast membranet mellan sina tänder. När en tik med ett stort under- eller överbett valpar utan mänsklig hjälp med att ta ut ungar ur sina fostersäckar, kommer ungarna att kvävas ett par minuter efter att de är födda.

De olika kattraserna är fysiskt inte så olika varandra som hundraser, särskilt små är skillnaderna i kroppstorlekar. Men formen på huvudet skiljer sig särskilt i de raser som har fötts upp för extrema uttryck under en längre tid redan. Långa nosar kan ge överbett, men dessa överbett är oftast inte är så stora att de orsakar problem. Som det beskrivs ovan, korta nosar ger problem regelbundet. Det är därför speciellt kattuppfödare som arbetar med raser med korta nosar måste vara mycket uppmärksamma för att inte utveckla samma problem som vi ser i hundraser med korta nosar. Vissa katter (inklusive katter med långa eller medellånga nosar) har problem med att kinderna är i olika längder, felaktigt placerade canintänder eller korsbett. Genom att göra ett bra och noggrant urval av avelsdjur, kan uppfödare säkerställa att dessa problem inte dyker upp i stora delar av populationen, utan att de förblir undantag.

Plack och tandsten

Dålig andedräkt och dreglande kan vara några av de första tecknen på problem i ditt husdjurs mun, i ett senare skede skulle detta kunna utvecklas till vägran att äta (speciellt om maten är hård) eftersom tandköttet gör ont. När tandköttet blir benäget att blöda, kan djuret gnugga med sina tassar på munnen, och ibland vill de inte tvätta sej själva längre. Lyft försiktigt på ditt djurs läpp och titta i munnen efter tandsten, inflammerat tandkött, och förlorade eller trasiga tänder.

De flesta problemen börjar med plack. Plack finns på kanten av tänderna och tandköttet, och innehåller en hel del bakterier. Efter ett tag hårdnar placken till ett brunt skikt som täcker tänderna: tandsten. Tandsten kan orsaka en flertal problem såsom inflammationer och blödningar i tandköttet, ruttnande tänder, lösa tänder som kan falla ur eller som måste bort. Om tandsten finns kvar på tänderna för länge kan inflammationen i tandköttet utvecklas till tandköttsinflammation (svullet, inflammerat och blödande tandkött). Bakterierna från tandsten kan till och med hamna i kattens blodcirkulation och påverka hälsan hos din katt genom att orsaka inflammationstillstånd i njurar, hjärtklaffar och i ryggkotor.

scaler

skrapa

 

Med en skrapa (finns tillgängliga på Internet eller från din veterinär eller tandläkare) kan tandsten skrapas bort. Du kan göra det själv eller så kan du få det gjort av din vet. För hundar kan det också hjälpa att ge dem ben: att tugga ben skrapar tänderna rena. Vissa katter kan också uppskatta att tugga ben, men inte alla katter gör det. Ge aldrig kokta utan alltid råa ben till din hundar och katter: kokta ben är mjukare och splittras lätt. Benen får inte vara för små, hundar (eller katter) kan då svälja dem och kvävas.

Vissa producenter av djurmat har undersökt dessa problem och anpassat kosten. Detta resulterade i olika märken av torrfoder med stora, hårda pellets som är för stora för att kunna sväljas hela för katten. Dessa pellets ska avlägsna plack och tandsten på tänderna medan djuret biter genom dem. Det hjälper lite, men det räcker inte att hålla kattens tänder rena. (Om du ger din katt torrfoder, se till att det finns tillräckligt med dricksvatten tillgängligt.)
Att borsta kattens tänder ger ett ännu bättre resultat för att bli av med plack och därmed undvika tillväxt av tandsten, fast detta är inte alltid lätt att göra. Katten måste verkligen vänja sig vid detta men det är inte omöjligt att införa det som en ny rutin. Särskilt om de får en liten belöning efter det att man borstat som t ex en bit av den särskilda för dem utvecklade tandkrämen (använd inte tandkräm som gjord för människor!) så kommer de att ge efter för dina önskemål.

Gingivit, paradontit och stomatit

Om tandköttet är rött, svullet, känsligt och blöder lätt, kallas det gingivit. Det kan hända katter i alla åldrar. Gingivit kan orsakas av tandsten men det kan också uppstå spontant när tänderna är väl omhändertagna. Det finns många teorier om orsakerna till denna spontant förekommande tandköttsinflammation. Åsikterna om behandlingen är lika många.

Det första tecknet på gingivit är en tunn röd linje längs tänderna i tandköttet. I detta skede av processen kan det stoppas -speciellt när orsaken är plack eller tandsten- genom att rengöra tänderna omsorgsfullt. Den inflammation i tandköttet kommer att försvinna utan skador på tänderna.
När tandköttsinflammationen har framskridit kan det också påverka benet under tandköttet, detta tillstånd kallas paradontit. I det skedet kommer gingiviten att börja växa snabbt och tänderna kan troligen inte räddas (antingen faller de av sig själva eller så kommer man att tvingas att ta bort dem). Paradontit är inte reversibel som gingivit är. Så det är mycket viktigt att hålla situationen under kontroll och inte låta den utvecklingen fortskrida ytterligare.

periodontitis

Hur paradontit startar.
1=tandkött , 2=rot, 3=cement, 4=käkben, 5=krona, 6=plack, 7=tandsten.

A = Den första bildningen av plack. Tandköttet börjar dras tillbaka en aning.
B = Under tandköttet har tandsten byggts upp. Tandköttet är irriterat och svullet. Tanden sitter inte så hårt fast i käkbenet.
C = Tandköttet är allvarligt inflammerat och illa svullet. Tanden sitter nästan löst i käbenet och lossnar snart.

Ibland är inte bara kanten av tandköttet runt tänderna inflammerat, utan även slemhinnorna i hela munnen. Detta kallas stomatit. Katter med denna sjukdom dreglar ofta mycket och de kan helt eller nästan helt sluta äta på grund av smärtor i munnen.

Det är fortfarande oklart vad som orsakar gingivit, paradontit och stomatit. Det finns flera teorier om dessa sjukdomar, t ex en reaktion i immunförsvaret mot bakterierna i munnen eller en autoimmun reaktion. Hos en del katter, debuterar sjukdomar när de är i ett känsligt skede, som till exempel en hona som nyligen fått kattungar, eller djur som är sjuka eller som just haft sin årliga vaccination. Det finns också indikationer på att det kan finnas ärftliga faktorer inblandade, särskilt när föräldrar och/eller mor/farföräldrar till den drabbade katten också hade samma symptom. Tyvärr finns ännu inga studier gjorda som pekar på exakt vad som orsakar dessa sjukdomar.

Den ärftliga formen av dessa sjukdomar verkar vara den svåraste att behandla, i många fall måste tänder dras eftersom inflammationstillstånd inte kan hållas under kontroll. Så snart tänderna tas bort och plack och tandsten är borta, kommer katten inte att lida av inflammationerna mer.
För katter med en icke-ärftlig form av dessa problem, kan antibiotika eller att borsta tänderna vara en lösning, men inte ens då kan man inte alltid undvika att ta bort tänder. I samtliga fall är det bra att hålla ett vaksamt öga på livskvaliteten för din katt, och anpassa behandlingen till den (i samråd med din vet. naturligtvis!).

Feline Odontoclastic Resorptive Lesions, eller FORL

Denna sjukdom drabbar främst katter som är äldre än cirka 4 år. Andra namn för denna defekt är: håligheter, yttre eller inre rot resorption, sjukliga nedbrytande förändringar i tandhalsar och skador i munhålans delar.

Drabbade tänder kommer att utveckla sjukliga förändringar i tandrötterna. Detta är oerhört smärtsamt. Därför är några av kännetecknen för denna sjukdom: dreglande, blödningar från munnen, och tecken på smärta när munnen vidrörs. Katten visar hunger, springer till sin mat, men kommer att släppa maten eller inte äta alls. Drabbade tänder måste nästan alltid tas bort, eftersom det inte finns något botemedel mot denna sjukdom. FORL är en progressiv sjukdom, vilket betyder att även efter att alla drabbade tänder tagits bort från kattens mun, kan de återstående utveckla samma symtom.

FORL är inte något som alltid kan diagnostiseras vid första ögonkastet eller vid en snabb anblick, en katt med tänder som ser ut att vara perfekta kan fortfarande ha FORL. Tandsten och plack är inte orsakerna till FORL. Endast en röntgenbild kan visa vad som sker under ytan på tandköttet.

 FORL1

Bilden visar en canintand med en liten, knappt märkbar fläck i kanten på tandköttet.

FORL2

Röntgenbilden visar att den lilla fläcken bara är toppen på ett isberg: roten på canintanden är nästan helt upplöst. (Se pilarna)
Fotograf: Dr. Markus Eickhoff **.

VIKTIGT: Om din katt har allvarliga mun- eller tandproblem, ta ditt djur till en veterinär som är specialiserad på tandvård!

Literature referenser:

* Tandheelkunde bij hond en kat, Dr. Leen Verhaert, Dipl., E.V.D.C.
** FORL – Die neue Geißel der Katze, Dr. Markus Eickhoff.