HCM Scannings-blanketten, vad den säger och vad som menas

Av: Misha Peersmans

Vad är var

Katthjärtat är en miniatyrkopia av det mänskliga hjärtat, båda organen fungerar på exakt samma sätt. Hjärtat innehåller fyra separata kammare, 2 till vänster och 2 på höger sida. De två översta kamrarna är den högra och den vänstra förmaken, de två nedre kamrarna är den högra och vänstra kammaren.

Blodet som strömmar mot hjärtat, efter att ha gett syre till olika delar av kroppen, kommer in i hjärtat i höger förmak (right atrium). Från höger förmak pumpas blodet till höger kammare (right ventricle), där det pumpas längs lungorna för att samla upp nytt syre.
Från lungorna kommer blodet tillbaka till hjärtat, den här gången på vänster sida. Blodet kommer in i vänstra förmaket (left atrium), och förflyttas sedan till vänster kammare (left ventricle) och pumpas sedan in i aortan för att avge syret till kroppsdelarna.

Hjärtans nedre kammare, ventriklarna, är de starkaste pumprummen i hjärtat. De behöver pumpa blodet genom lungorna och hela kroppen, medan förmaket bara behöver pumpa blodet in i kammarna.

För att förhindra att blodet flyter tillbaka in i förmaket när kammaren dras samman, finns det ventiler mellan dessa kamrar. Ventilen mellan höger förmak och ventrikel kallas tricuspid klaff (tricuspid valve). Klaffen på hjärtans vänstra sida kallas mitral klaffen (mitral valve).

Klaffarna kan tryckas tillbaka in i förmaken när kammarna dras samman, eftersom det bildas högt tryck i kammarna under dessa sammandragningar. Lyckligtvis förhindras detta av små trådliknande band, kallade chordae tendineae. Chordae tendineae är ett slags ankarrep mellan de två klaffarna och de papillära musklerna (papillary muscle), som ligger i hjärtväggarna.


Terminologin som används på blanketten

 • Auskultation:
  • Normal: Hjärtat skall låta "lub-dub lub-dub lub-dub"
  • Gallop: Vi talar om ett galopperande hjärta om det låter: "lub-lub-dub-dub lub-lub-dub-dub lub-lub-dub-dub"
 • Blåsljud:
  • Gradering: När ett blåsljud hörs, graderas det enligt svårighetsgrad.
  • Dynamisk: Inte ett vanligt ljud, beroende på frekvens och funktion (inte alltid vid varje hjärtslag)
  • Statiskt: Regelbundet ljud i förhållande till hjärtfunktionen, normalt orsakad av en defekt i hjärtklaffarna eller hjärtmuskeln (finns i varje hjärtslag)
 • Tidpunkt:
  • Systoliskt: är när hjärtat har sin maximala kontraktion
  • Diastoliskt: när hjärtat är maximalt avslappnat
 • Plats: där blåsljudet hörs

Först en kort förklaring av 2-D respektive M-Mode:

 • 2D betyder tvådimensionellt; på det här sättet visas hjärtat som om du skär en bit ur det.
 • M-mode är som om du tittar på en LINJE genom hjärtat som visar förändringarna när hjärtat dras samman och slappnar av; det visar hur väggarna blir tjockare och sedan tunnare, sedan tjockare igen, etc.
  Och det visar också "rymden" i hjärtat, kammaren. När du tittar på skärmen när programmet är i M-läge ser du alla möjliga roliga vågor som går upp och ner. När bilden är frusen kan mätningarna göras. I M-lägesvyn är det lätt att se när det finns diastol och systole (se till exempel bilden nedan).


Förkortningarna:

Först mätningarna i diastol (när hjärtat är maximalt avslappnat)

 • IVSd: IntraVentricular Septum i Diastole
  Innebär mätningen av septum mellan ventriklarna (septum är väggen som skiljer vänster ventrikel från höger ventrikel)
 • LVIDd: Left Ventricle Inner Diameter in Diastole
  Innebär hur stor själva kammaren - utrymmet - är. Detta mäts först i diastol och senare i systole (och vanligtvis i M-Mode)
 • LVFWd: Left Ventricle Free Wall in Diastole
  Den fria väggen är den vägg i kammaren som finns på den yttre delen av hjärtat


Nu till mätningarna i systole (när hjärtat är i maximal sammandragning)

 • IVSs: IntraVentricular Septum in systole
  Innebär mätningen av septum mellan ventriklarna (septum är väggen som skiljer vänster ventrikel från höger ventrikel)
 • LVIDs: Left Ventricle Inner Diameter in systole
  Innebär hur stor själva kammaren - utrymmet - är. Detta mäts först i diastol och senare i systole (och vanligtvis i M-Mode)
 • LVFWs: Left Ventricle Free Wall in systole
  Den fria väggen är kammarens vägg som är på utsidan av hjärtat
 • SF: Shortening Fraction (uttryckt i %)
  Detta är beräkningen av hur mycket hjärtat drar ihop sig. Den beräknas utifrån skillnaden mellan LVIDd och LVID (som redan är uppmätta), dividerat med LVIDd. Detta ger en procentandel som visar hur många procent mindre kammaren blir i systole jämfört med när den är i diastol.
  Obs: sammandragningarna är inte lika kraftfulla hos en katt som fått lugnande.

 • Ao: aorta
  Detta är en mätning av aorta, dvs. aortas diameter. Blodet går från kammaren ut genom aortan och förser kroppen med syresatt blod.
 • LA: left atrium
  Diametern mäts.
  Ao och LA görs alltid i 2-D-läge.
 • LA/Ao: Innebär LA delat på Ao
  Denna mätning ger den subjektiva LA-storleken (dvs. jämförelsen mellan LA-storleken subjektivt och storleken på hjärtat som helhet).
  Dessa två (LA och Ao) är normalt ganska lika stora; Det är dock vanligare att vara lite över än något under (så 1, 1.2 och 1.3 är ganska normala; när du får mer än 1,4 kan det finnas en anledning till oro).

 • Subjective Left Atrial Size:
  Det finns inga tydliga gränser här (såvitt jag vet), men ett förstorat atrium kan vara ett tecken på HCM eller RCM.

 • SAM: Systolic Anterior Motion of the Mitral Valve
  Mitralventilen ska stängas när hjärtat dras samman, vilket förhindrar att blod flyter tillbaka till vänster förmak. SAM innebär att mitralventilen inte stänger helt och detta orsakar onormala flöden, turbulens och även läckage kan uppstå. Den vanligaste anledningen till att mitralventilen inte stängs ordentligt är att den fäster vid en lokal förtjockning av septum. Inte allt blod kan lämna vänster kammare under sammandragningarna och kommer att läcka tillbaka i det vänstra förmaket. Det är därför SAM också leder till ett förstorat vänster atrium.
  Vid obduktion kan du ibland se en fläck av ärrvävnad eller något där mitralventilen brukade slå tillbaka mot väggen igen - SAM! Så SAM kan ibland ses även vid obduktion på detta sätt.
 • End systolic Cavity Obliteration:
  Detta innebär att i den systoliska fasen - när hjärtat är i sammandragning - finns det inget utrymme kvar i vänster hjärtkammare (ventrikel) orsakad av förtjockade väggar eller förstorade papillära muskler. Det finns alltid - i normala hjärtan - lite utrymme kvar. Väggarna tjocknar på insidan av hjärtat, inte på utsidan.
 • Papillary muscles:
  Det är musklerna som finns inuti vänster och höger kammare, på väggarna och fästa vid "gängor" som i andra änden är fästa vid mitralklaffen. Dessa trådar visas på skärmen som vita linjer. Papillära muskler kan förstoras, men de kan också vara längre än genomsnittet. Detta är lätt att förväxla med förtjockning men är helt annorlunda. Vissa katter kan ha delade papillära muskler eller extra små. Dessa avvikelser verkar inte alls påverka katterna, i motsats till förstorade papillära muskler.

Bedöming eller gradering

 

För bedömningen om en katt är normal, gränsfall eller har HCM, måste vi titta på olika saker.

En av dessa saker är väggmätningarna: IVSd och LVFWd. Det här är de mest omtalade av uppfödare och vissa tenderar till och med att tro att det är DEN saken som avgör. Normal väggstorlek varierar från 3,0 till 5,0 mm, med några små variationer.
Tidigare studier gav gränsvärdet mellan normalt och gränsfall vid 6,0 ​​mm. Vi måste ta hänsyn till att utrustningen var mindre sofistikerad vid den tiden. Senare studier har gett 5,5 mm som gränsvärde men nu verkar fler veterinärer vilja sänka det ytterligare. Värdena som veterinärerna, som idag arbetar med hälsoprogrammet arbetar med nu är ett gränsvärde på 5,0 mm. Så allmän eller lokal förtjockning (ar) över 5 mm eller så bör orsaka att bedömningen är gränsfall (equivocal) (om inga andra avvikelser observeras) eller HCM.

SAM är också ett av de viktigaste tecknen att ta hänsyn till. Eftersom Dr. Kittleson har sagt att SAM i vissa katter kan vara det första tecknet på HCM, klassificerar veterinärerna denna anomali som ''gränsfall'', även om inga andra tecken finns.

En blåsljud på hjärtat kan också vara ett tecken på HCM (60% av blådsljuden är HCM-positiva, men ett blåsljud kan också ha andra orsaker). En galopperande hjärtrytm kan också vara ett tecken på HCM men inte om inga andra tecken finns.

En annan sak är papillarmusklerna: Om papillarmusklerna förstoras (och inga andra avvikelser observeras) kommer katten att bedömas som gränsfall. Det är enligt Dr Kittlesons kriterier. Vissa katter har helt enkelt bara något större papillära muskler i sin genetik. Men det kan också vara de första tecknen på HCM; så de anses gränsfall. Vi vet bara inte vid det tillfället vad det är. Om en katt emellertid har BÅDE förstorade papillära muskler och SAM, säger Dr Kittleson HCM-positiv.

MYCKET VIKTIGT: Gränsfall (equivocal) betyder att avvikelser har observerats men vid testningstidpunkten är det inte klart vad dessa avvikelser betyder eller kommer att betyda. Inte alla katter som bedöms vara gränsfall kommer att utveckla HCM. Å andra sidan finns möjligheten.