Sort by

    Sondmatning av kattungar

    By Lies Klösters, 2006. With 'tube feeding', we mean feeding animals (or humans) by way of a catheter inserted via the mouth into the stomach. Fortunately, tube feeding is rarely necessary. Only when the animal is too weak to eat or suck on its own we need to resort to tube feeding. This can be the case with an older…

    Huskattens embryologi

    Embryologi hos huskatten By A.L. LeipoldtÅtergiven med tillåtelse (Notering av PawPeds: Författaren pratar om trimesters under dräktigheten. I samband med denna artikel, är menas med en trimester en period på tre veckor.) Introduktion Sedan början av 1800-talet har biologer vetat, att de tidiga utvecklingsstadierna för de olika ryggradsdjuren är mycket lika och att embryon börjar skilja sig ordentligt ifrån varandra först…

    Advertisements