"Denna sida var ursprungligen en del av Maine Coon Heritage Site, en sida som skapades 1998 av Cynthia Bowen (Coontopia), Ulrika Olsson (Ylletrollets), Astrid Straver (Tricks and Tails) och Janet Marr (Furkats). Den togs sen över av PawPeds, och delas nu upp för att bättre passa in i strukturen på PawPeds webbsida."
mchslogo

Ordlista Terminologi

Inavel: Parning mellan djur som är mer närbesläktade än det genomsnittliga förhållandet i rasen. I allmänt tal, avser inavel parningar mellan nära släktingar, såsom far till dotter, bror till syster, och halv-bror till halv-syster. Planerade avelsprogram använder ofta denna strategi för att avla koncentrerat mot önskade gener i avelsbeståndet och fixa en "typ", eller "look". Det är en process som exponerar både goda och dåliga egenskaper. Om stammen bär en muterad, recessiv gen (skadligt eller välgörande), är det mer sannolikt att den blir framträdande tidigare med inavel. Tanken är att även om detta kan leda till en hög andel defekta kattungar på kort sikt, är den negativa exponering av vissa drag (och eliminering av dessa från avelsprogrammet) på lång sikt, det bästa för rasen.

Linje-avel: I allmänt tal, parningar när det finns gemensamma förfäder inom de första 4 eller 5 generationerna i allmänhet, parningar mindre nära än vid inavel.

Inavelsdepression: Förlust av styrka beroende på homogenitet av ett ökande antal gener. Samavlandet av närstående katter, generation efter generation, ökar sannolikheten för att avkomman ärver identiska gener, om och om igen. Detta kan leda till en individ med ett mindre antal olika gener i sin genetiska makeup. Detta i sin tur leder till att immunförsvaret blir mindre effektiv. Katter kan bara producera antikroppar med gener de har, ju mindre antal olika gener, desto mindre antal olika antikroppar produceras. Förmågan hos ett djur att skapa antikroppar minskas drastiskt om den förlorar sin genetiska mångfald, med andra ord, kommer från en liten genbank. Det kan finnas en större benägenhet för sjukdom, med längre återhämtningstid. Kattungar kan vara mindre, slöare, ha dålig tillväxt, eller vara dödfödda. Fortplantningsförmågan kan minska. Artikel om inavelsdepression.

Utparning: Parning med katter av olika blodslinjer. Nära inavel i tre eller fyra generationer leder vanligtvis till fastställande av typ, vartefter ytterligare förbättring blir svårare. Vid det här laget livsdugligheten hos stammen börjat bli lidande. Det skulle ge ökade reproduktiva problem eller ett försvagat immunförsvar. Många uppfödare inser att det är klokt att ta in nytt blod. Detta ger en "utparnings-kull" och kattungar från denna kan visa en förbättring i hälsa och kraft från den dag de föds.

Foundation katt: En foundation katt är en vars föräldrar, så vitt vi vet, har bidragit till genbanken bara genom denna enda katt. Till exempel, Bridget, vars föräldrar var, okänd x okänd, är en foundation katt. Hennes föräldrar kan ha bidragit med andra katter till genbanken, men antas inte ha det, om det inte finns något som bevisar motsatsen. En foundation katt "med denna definition erbjuda en relativt unik kombination av gener i förhållande till andra katter av rasen." De foundation katter som anges på webbplatsen är de som etablerades i rasen Maine Coon innan stamböckerna stängdes, i motsats till "ny foundation", som förts in i en redan etablerad genbank. Att ta in ny foundation är en utdragen och svår process som innefattar flera generationer och registeringar. Till exempel: En F1 katt är ofta en första generationens infödd Maine Coon som emellanåt hittats springande lös i Maine och i angränsande stater. ACA har fortfarande sina stamböcker öppna så när en uppfödare hittar en katt som liknar våra renrasiga Maine Cooner kan de register den som en F1 katt i ACA. Dess härstamning är okänd och markerad som sådan, och födelsedatum är oftast uppskattat. Ibland kan infödda MC hittas på en bondgård där föräldrarna till katten är känd och vid liv, och födelsedatum är känt, så ibland har en F1 katt denna information tillgänglig. När den blivit registrerats i ACA, avlas den med andra foundation katter (eller fullstammade) och kattungar blir sen registrerade i ACA som F2. ACA registrerar bara upp till F3, så efter det registreras kattungar är i CFF. CFF inte godkänner inte kattungar med mindre än en F3 härstamning så det fungerar bra. TICA och ACFA registrerar från F4 och så det är upp till uppfödaren om de vill gå till dem eller stanna hos CFF. När en stamtavla är upp till F5, registrerar CFA dem, men de kan inte bli utställda. CFA kallar att "record" en katt. Även om en "recorded" katt kan inte visas i CFA, behandlas de på alla andra sätt som fullvärdiga STAMBOKFÖRDA katter och deras kattungar är därmed fullständigt STAMBOKFÖRDA och har alla CFA rättigheter. Så en katt med ett 6 generationers släktträd eller mer, är sedan en fullstammad katt.

Gener: segment av DNA, i allmänhet en region som kodar för ett enda protein. Gener transporteras på kromosomer. Katter har normalt 19 par kromosomer.

Locus: En plats på en kromosom. Varje gen tillhör ett locus, men flera gener kan tillhöra samma locus.

Allele: En variant av en gen (en viss sekvens). Om två alleler inom en enskild diploid är identiska genom härkomst (det vill säga båda allelerna är direkta avyttringar av en enda allel i en förfader), sådana alleler kallas autozygous. Om allelerna inte är identiska genom härkomst (i den mån det är känt), kallas de allozygous.

Genotyp: De alleler som bärs enskilt i en gen. Den genetiska makeupen hos en katt.

Fenotyp: Utseendet katten, hur katten ser ut.

Haploid: Individer som bär en kopia av varje gen.

Diploida: Individer som bär på två kopior av varje gen.

Homozygot: Individ som transporterar två identiska alleler.

Heterozygot: Individ som är två olika alleler.

Homozygot: Två gener i ett par är de samma, till exempel två recessiva eller två dominanta.

Heterozygot: Två gener i ett par är olika. Till exempel, en tigré-gen (dominant) och en klassisk tabby-gen (recessiv). Individen kommer att visa egenskaper för den dominanta genen, men kan nedärva den recessiva genen till avkomman.

Population: En samavlad grupp av organismer; demes - delvis isolerade delsektioner.

Genpool: Insamlingen av alleler bland reproduktiva medlemmar av en population.

Inavelskoefficiensen mäter sannolikheten för att två allelerna är identiska genom härkomst (autozygot). Det är ett mått på hur stor del av generna som är homozygot på grund av förhållandet mellan föräldrarna. Med andra ord, procentandelen av sannolikheten att en viss gen är homozygot beror på förhållandet mellan föräldrarna. Så 100% skulle innebära att katten är homozygot i varje gen. Därför att, för varje gen katten ärver från modern, nedärvs en identisk gen också från fadern. Detta inträffar när far och mor är nära besläktade. En inavelkoefficiens på 0% skulle innebära att ingen gen är homozygot på grund av förhållandet mellan föräldrarna. (Men gener kan vara homozygot av en slump). Om inavelskoefficiensen är 0%, innebär det att föräldrarna till att katten inte är närstående. Några exempel:

  • När en katt är parad med en syster / bror: 25%
  • När en katt är parad med en förälder: 25%
  • När en katt är parad med en halvsyster / halvbror: 12.5%
  • När en katt är parad med en farförälder: 12.5%
  • När en katt är parad med en kusin: 6.25%