"Denna sida var ursprungligen en del av Maine Coon Heritage Site, en sida som skapades 1998 av Cynthia Bowen (Coontopia), Ulrika Olsson (Ylletrollets), Astrid Straver (Tricks and Tails) och Janet Marr (Furkats). Den togs sen över av PawPeds, och delas nu upp för att bättre passa in i strukturen på PawPeds webbsida."
mchslogo

Maine Coon - Maine Ursprunget Autentiserat

Av Beth Kus

För två hundra år sedan, kallades Maine Coon katter, Maine (Cats) katter, och hundra år senare, år 1900 var de fortfarande bara, Maine katter. Var och när ordet "coon" har lagts till deras namn vet man inte längre säkert, men det är ett nittonhundratalstillägg.

De tidigaste författarna som beskrev Maine katter var F.R. Pierce. Mrs Pierce, en amerikan från staten Maine, skrev ett kapitel med titeln "Maine Cats" i "Boken om katten (The Book of Cats)" Denna klassiska kattbok publicerades i England 1903, och var i första hand skriven av engelska författaren Frances Simpson. Mrs Pierce skrev kapitlet om Maine katter utifrån sin stora personliga kunskap och erfarenhet. Hon ger synpunkter från sin korrespondens med andra ägare av Maine katter på artonhundratalet. Det här kapitlet och beskrivningen av Maine katter är än idag en guide till uppfödare och kattälskare i sin exakta bedömning av det historiska ursprunget till de katter vi nu känner som Maine Coon-katter.

Enligt Mrs Pierce, var Maine katterna vanliga, långt innan "The Book of Cats" publicerades. I själva verket var de närvarande i Maine, generationer innan inbördeskriget. Och enligt henne, hade de under 1880-talet, har blivit väldigt vanliga i vissa områden i Maine.

Mrs Pierce första katt 1861, som ägdes ihop med hennes bror, var en Maine katt vid namn "Captain Jenks of the Horse Marines". Denna katt beskriver hon som en "långhårig katt av den sorten som ofta kallas Maine katter.......... deras tillkomst når längre tillbaka i tiden än vad de äldsta invånarna kan minnas". Det framgår av den här kommentaren att Mrs Pierce hade frågat ut äldre släktingar och vänner om deras Maine katter och hade lyssnat till berättelser om Maine katter under sina ungdomsår.

Hennes kommentar "....Jag har skrivit om gamla, gamla tiders katter," historiskt identifierade som en välkänd typ av katt, kända som Maine katter. Och som fanns i Maine långt innan inbördeskrigets era 1861; långt före hennes egen katt "Captain Jenks av Horse Marines".

Maine katter i show - Rikligt med bruntabbys

Hon skriver om en bekant, Mr Robinson, vars Maine katt "Richelieu" vann "bäst i klass" på en kattutställning, som hölls i Bangor, Maine 1884. Detta anger den dag som hon hänvisar till i följande stycke där hon beskriver ett överflöd av Maine katter på 1880-talet.

"Vid den tiden [på kattutställningen 1884] i Maine, nära kusten. Fanns det gott om fina exemplar av långhåriga katter. Det var innan de hade börjat bli populära. Jag kommer ihåg deras brunatabbys." "...De hade några extremt fina brunatabbys i Maine. ....Det är ett av naturens hemligheter hur de genererades vidare från generation till generation--nu och då, inte alltid, dessa vackra typer." "......Tabbys var också väl ...fördelade längs kusten och på mycket långt avstånd, kanske sextio mil eller mer; men jag känner inte till att de förekommer i sådan utsträckning i den norra delen av staten, vilken är mindre tätbebyggd."

Dessa iakttagelser säger med absolut säkerhet att Maine katter var etablerade i Maines kustområden i början av 1800-talet och att de var en erkänd typ av katt redan då.


The Native Maine Coon cat Association Nyhetsbrev; #2, 1998

Sidorna 13, 14, & 15:

Genom de senare decennierna sen 1800-talet, Har Maine katter blivit vanliga och ofta vunnit erkännande på kattshower. Färgen bruntabby dominerade troligen rasen på den tiden.

Maine Cats av Maritimt ursprung

Att de tidiga förfäder hos Maine Coon-katten kom till Maine via havet stod klart för Mrs Pierce. Medan hon ännu var en ung flicka 1869, ser hon för första gången ett par blåögda vita små kattungar tjuvkika ut ur en segelmakares ficka, påpekar hon. Mrs Pierce kommer senare att själv äga en av deras vita avkommor. "Från den tiden kom långhåriga blåögda vita kattungar att dyka upp på de mest oväntade ställena." Mrs Pierce är noga med att förklara "att Maine på den tiden var en av de största varvsstaterna i unionen, bosatta i kuststäderna var de ofta mästare på sina egna flytande palats, och de tog med sina familjer till utlandet,.."

Hon förklarar noggrant att "husdjur av varje sort köptes i utländska hamnar för att roa barn ombord; som i ett fall jag komma ihåg, barnen gjorde sällskapsdjur av den levande flocken...." "Därför fann ...katter... sin väg till nästan alla kuststäder--många fler i det förflutna än vid denna tid [innan tryckningen 1903], när segelfartygen har gått ur tiden som pengarskapande institutioner,..." ..."de [katter] vi finner där nu kan med största säkerhet kallas infödingar."

Denna kommentar visar att den genetiska grunden för Maine-katten inrättades från de maritima familjernas kärlek till katter, och att de har ändrats mycket lite efter nedläggningen av sjöfartsnäringen.

.

Sjökaptenerna vårdar katterna

För Mrs Pierce var ankomsten av ett par långhåriga vita kattungar som givits till segelmakaren, från fartygets kock anmärkningsvärt, och minnesvärt. Hennes personliga vittnesbörd och iakttagelser fångar och bevisar den omvårdnad de tidiga Maine-katterna fick. Det är så denna rasen har överlevt två århundraden. Hon konstaterar att dessa kattungar "växte och togs om hand, med största omsorg." När ägarna fått en perfekt hane att behålla, skickades det ursprungliga paret till en släkting. Dessa två kattungar skulle växa och bli en del av den ursprungliga genbanken till de tidiga, vita Maine katterna. En andra källa till vita Maine katter som identifierades kom också till Maine havsvägen. Anorna efter katt som hette Swampscott, en vit Maine katt, beskrivs i ett brev till Mrs Pierce. ..."Min katts ... farfars far kom till Rockport, Maine, från Frankrike. Han var blåögd vit."

Två andra sjökaptener omnämns av Mrs Pierce, öka det maritima inflytande på både utveckling och omhändertagandet av Maine katten. 1885, hade Kapten Condon en bra créme vars kattungar var kända för "att de alla, visade stor styrka, form, benstruktur, och muskelmassa". Kapten Ryan var personligen omnämnd av Mrs Pierce för att ha haft fyra generationer av sin egen linje svarta, och han var särskilt mån om goda hem till sina kattungar. "De älskade sina katter som sina barn," skriver hon om kapten Ryan och hans familj. "Och i flera år letade de efter människor som lämpade sig, att ge sina ungar till." Den bästa placeringen var pensionerade eller aktiva sjömän, som bodde i kuststäder och i små städer utmed kusten i Maine. Eftersom så många sjömän älskade sina skeppskatter och värdesatte deras kattungar, det finns en distinkt havssaltsmak i historien och utvecklingen av The Maine Cat.

Den samlade expertisen om The Maine Cat har Mrs Pierce givit oss detaljerat. Uppenbarligen har Mrs Pierce insett att The Maine Cat var en produkt av Sjömännen i Maines husdjur. Hon har förklarar för oss att The Maine Cat utvecklades främst längs kustområdena i Maine och spreds in till jordbruksföretag långsamt allteftersom kattungar lämnades till släktingar och vänner.

"Under lång tid verkade långhåriga katter begränsas mestadels till kusten och små städer utmed kusten; men de gav de bästa till sina systrar, kusiner och mostrar, som spred dessa inåt," skriver hon.

Även färger var med bland hennes fakta och berättande om utvecklingen av Maine katten. Hon beskriver tydligt att förekomsten av dominernade färg.... "De starka färgerna dominerar, vita, svarta, blå, orange samt créme, tabbys är också väl uppdelade och fördelade..." Sällsynta färger såsom smoke fanns hos endast en på två hundra kattungar enligt en agents svar på hennes brev. "Silver och chinchillor är inte vanliga" skriver hon, och dessa färger är än idag inte vanliga hos Maine katter.

Vem var Mrs Pierce? Hon beskriver sig själv kortfattat som mycket intresserad av Maine katter från det att hon var ung. "Att ha detta intresse från min barndom och innan det blev ett mode, gjorde att jag blev väldigt glad av alla former av nya utvecklingar." Hon beskriver sin familj som kattälskare: "Vår egna familjekrets var aldrig komplett utan en eller flera katter--inte alltid långhåriga, även om denna varianten alltid hade en speciell plats." Hon visade sina Maine katter på kattutställningar och ägde ett antal vinnare. Hon besökte och korresponderade med andra kattfantaster på sin tid. Hennes noggranna beskrivningar och bedömningar av olika katter visar självklart hennes medfödda expertis och kunskaper om Maine katten. När hon beskriver en av de "vackra bruntabbysarna i Maine," "är hon noga med detaljer."

'Leo' var en bruntabby, född 1884, död 1901, hon la märke till "färg på nosparti, längd på nos, storlek och form på ögonen, längd på hår i öronen, och på huvudet."

De som noggrant analyserar Ms Pierce insikter kan lätt dra slutsatsen att Maine katterna ursprungligen utvecklades i slutet av 1800-talet, och att den tidiga och slutgiltiga tillväxten av rasen skedde i den första delen av 1800-talet; och senare under samma århundrade, utökades rasen med fler färger och större storlek. Källan till denna distinkta ras var helt klart skeppskatter i sjöfartsverksamhetens dagar och marina familjers husdjur. Som sällskapsdjur fördes de till husen i kaptenens familjer, där de avlades naturligt och multiplicerades (förökade sig) i kuststäderna. Den genetiska basen för Maine katterna var väl etablerad och förändrades inte mycket efter nedläggningen av sjöfarten; "De vi finner där nu kan med säkerhet kallas infödda".

Mrs Pierce noterade egenskaperna hos katten, en långhårig, godmodig variant, formad av "svalt klimat och långa vintrar, med ren luft full av ozon, som behövs för att utveckla bästa egenskaper,..." Ser fram emot framtiden skriver hon, "med ett par år av noggrann avel för typ, skulle de kunna konkurrera ganska framgångsrikt på en internationell utställning."

Maine katten har blivit populär. Med popularitet, har dess ursprung blivit suddig och ibland glömts bort. De kallas nu Maine Coon katt och det har blivit erkända internationellt som utställningskatt och sällskapsdjur av de finaste slag. Den Maine Coon vi har i dag har ett distinkt och igenkännbart arv, och dess anor och härstamning kan spåras till katter från staten Maine.

Copyright April 18, 1998 Beth E. Kus

All kvoteringar är från:
The Book of the Cat, Simpson, Kapitel xxviii, av F. R. Pierce,
Publicerad av Cassell and Company Limited 1903