Om kakor på PawPeds

Kakor (cookies) är små textfiler som lagras på besökarens dator. Dessa kakor kan användas för att behålla information om användaren under ett besök och från ett besök till ett annat.

Det finns två typer av kakor:

  • Permanenta som ligger kvar på besökarens dator under en bestämd tid.
  • Tillfällig som lagras tillfälligt i datorns minne under tiden en besökare är inne på en webbsida. Dessa kakor försvinner när du stänger din webbläsare.

I version 2 av NetPedigree, det program vi använder för att presentera våra databaser, används permanenta kakor för att lagra användarinställningar. Detta för att användaren ska kunna behålla samma inställningar från ett besök till ett annat. Kakorna sparas varje gång användaren ändrar sina användarinställningar.

Om kakor stängs av, se nedan, så lagras inte längre de användarinställningar användaren gör. Inte ens under ett pågående besök.

Stänga av och ta bort kakor

Om du inte vill att kakor ska användas kan du stänga av kakor i din webbläsares säkerhetsinställningar. Du kan även ställa in webbläsaren så att du får en fråga varje gång webbplatsen försöker placera en kaka på din dator. Du kan också radera tidigare lagrade kakor, se hjälpen för din webbläsare för mer information.

Advertisements