Våra hälsoprogram

Hälsan hos våra katter och raser är en av de största angelägenheterna i PawPeds-projektet. Allteftersom detta projekt har vuxit har allt fler uppfödare tagit upp frågan om att lägga till hälsoinformation till katterna i databaserna. Vi har nu tagit de första stegen mot att få detta att hända!

Vad vi har gjort är att lägga till en hälsopost för varje katt där det finns någon hälsoinformation tillgänglig för publicering. Du når den genom att klicka på en länk [h] eller [hälsa] efter kattens namn, färgkod och födelsedatum i en lista eller stamtavla.

Ta dig tid att läsa om sjukdomarna och hälsoprogrammen i fråga för att undvika onödiga misstolkningar!

Vi kommer bara att publicera information från de hälsoprogram som vi har kommit överens om att delta i. Anledningen till detta är att det är mycket, mycket viktigt att undvika fel och att vi måste veta att kattens ägare har gått med på att ha information om deras katter publicerade. Vi vill också undvika att publicera information som kan vara vilseledande.

Om uppfödare av en ras vill registrera ett hälsoprogram hos oss är du välkommen att kontakta oss för att diskutera saken vidare. Klicka här för att läsa mer om detta!

VIKTIGT: Det faktum att uppfödare av vissa raser har beslutat att arbeta med hälsoprogram betyder inte nödvändigtvis att dessa raser är mer påverkade av genetiska sjukdomar än andra raser! Det betyder bara att dessa uppfödare har beslutat att arbeta tillsammans på ett mer organiserat sätt för att förbättra hälsan hos sin ras ytterligare.

Nuvarande hälsoprogram hos PawPeds

SjukdomArtRas med resultat i db
Glycogen Storage Disease (GSD IV) Katt Norsk skogkatt
Burmese Lysosomal Storage Disease (GM2) Katt Burma
Hypertrofisk Kardiomyopati (HCM) Katt Maine coon
    Sibirisk katt (inkl. Neva masquerade)
    Norsk skogkatt
    Brittiskt korthår/långhår (inkl. Scottish fold)
    Bengal
    Birma
    Cornish rex
    Devon rex
    Selkirk rex
    Ragdoll
    Sphynx
    Perser/Exotic
Höftleds Dysplasi (HD) Katt Maine coon
    Norsk skogkatt
PK Deficiency Katt Abyssinier
    Somali
    Bengal
    Maine coon
    Norsk skogkatt
Progressive Retinal Atrophy (PRA) Katt Abyssinier
    Somali
    Siames och relaterade raser
    Ocicat
Spinal Muscular Atrophy (SMA) Katt Maine coon

Advertisements